Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2020

Lausuntopyyntö: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: MMM2020-00425

Vastausaika on päättynyt: 10.9.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevasta komission ehdotuksesta eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021 (COM(2020) 436 final).
Tausta
Komissio on 28.8.2020 antanut ehdotuksen Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2021, josta maatalous- ja kalastusneuvoston on kokouksessaan 19-20.10.2020 määrä päättää. Komissio on laatinut ehdotuksensa kansainvälisen merentutkimusneuvoston ICES:n neuvojen perusteella. Ehdotus käsitellään syys-lokakuussa valmistelevasti BALTFISH:ssa. Suomen vaikuttamista varten BALTFISH:ssa ja neuvostossa sekä komission suuntaan on tarpeen muodostaa Suomen kanta ehdotukseen.
 
Tavoitteet
Tavoitteena on, että Suomen kanta ehdotukseen voidaan muodostaa valtioneuvoston ja eduskunnan toimesta hyvissä ajoin niin että Suomi voi vaikuttaa ehdotuksen käsittelyyn BALTFISH:ssa ja neuvostossa ennen maatalous- ja kalastusneuvoston kokousta. Tavoitteena on varmistaa Itämerellä harjoitettavan kalastuksen kestävyys.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään viimeistään 10.9.2020
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jätettäväksi lausuntopalvelu.fi palvelussa.
Valmistelijat
Orian Bondestam, +358 295 162 494, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Energiateollisuus    
Kalatalouden Keskusliitto    
K-ryhmä    
Lidl    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK    
Metsähallitus    
Natur och Miljö    
Pro Kala    
Päivittäistavarakauppayhdistys    
Rannikon ELY-keskukset/Kalatalous    
Rannikon ELY-keskukset/Kalatalous Lappi    
Rannikon maakuntien liitot Keski-Pohjanmaa    
Rannikon maakuntien liitot Kymenlaakso    
Rannikon maakuntien liitot Lappi    
Rannikon maakuntien liitot Pohjanmaan    
Rannikon maakuntien liitot Pohjois-Pohjanmaa    
Rannikon maakuntien liitot Satakunta    
Rannikon maakuntien liitot Uusimaa    
Rannikon maakuntien liitot Varsinais-Suomi    
Saamelaiskäräjät    
S-ryhmä    
Suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio    
Suomen Ammattikalastajaliitto    
Suomen Elintarviketeollisuusliitto    
Suomen Kalakauppiasliitto    
Suomen Kalakauppiasliitto    
Suomen Kalankasvattajaliitto    
Suomen kalastusopaskilta    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen sisävesiammattikalastajat    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö    
Suomen ympäristökeskus    
Tornio-Muoniojokiseura    
WWF Suomi    
Ympäristöministeriö