Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen (666/1998) muuttamisesta ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun asetuksen (251/2005) muuttamisesta

Lausuntopyyntö vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen (666/1998) muuttamisesta ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun asetuksen (251/2005) muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/326/03/2018

Vastausaika on päättynyt: 18.5.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) meriturvallisuuskomitea on hyväksynyt päätöslauselman MSC.406(96), jolla muutettiin muun muassa ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981) luvun VII osan A IMDG-säännöstön määräyksiä.

 

Ehdotettujen muutosten myötä eräät voimaansaatetuttujen päätöslauselman MSC.406(96) muutokset olisivat tarkemmin säädetty. Muutamat muutettavat kohdat liittyvät pakattujen vaarallisten aineiden kuljetukseen ro-ro-aluksessa Itämerellä.

Tausta
  •  
Tavoitteet
 Muutokset olisi tarkoitus saattaa voimaan antamalla muutosasetukset vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetusta asetuksesta (666/1998) ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetusta asetuksesta (251/2005).
Liitteet:
Aikataulu

Mahdolliset lausunnot tulee toimittaa 18.5.2018 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi julkaistuun lausuntopyyntöön. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta.(Ohjeet > Käyttöohjeet). Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi. Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.

Lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä, hankeikkunassa ja liikenne- ja viestintäministeriön www-sivulla.

Toissijaisesti lausunnot voidaan liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo@lvm.fi) ja Mari Suomiselle (mari.suominen@lvm.fi).
Lausunnossa tulee maininta asiaan liittyvä LVM:n diaarinumero (LVM/326/03/2018).

Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Mari Suominen (mari.suominen@lvm.fi, p. 0295342306).
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finnlines Oyj    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kemianteollisuus ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Liikennevirasto    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
maa- ja metsätalousministeriö    
Oy Hacklin Ltd    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
sisäministeriö    
Suomen Ammattiliikenne Akatemia Oy    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen Merimies-Unioni    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen satamaoperaattorit oy    
Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry    
Suomen Varustamot ry    
Säteilyturvakeskus    
TallinkSilja    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
ulkoministeriö    
Vikingline Cargo    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
ympäristöministeriö    
Öljy- ja biopolttoaineala ry    
Asiasanat

vaarallisten aineiden kuljetus

VAK

vaarallisten aineiden kuljetus kappaletavarana aluksessa