Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialuetalouden ja –hallinnon neuvottelukunnasta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialuetalouden ja –hallinnon neuvottelukunnasta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21932/2021

Vastausaika on päättynyt: 1.10.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi hyvinvointialuetalouden ja –hallinnon neuvottelukunnasta.
Tausta
Laki hyvinvointialueesta (611/2021) on tullut voimaan 1.7.2021. Lain 13 §:n mukaan valtiovarainministeriön yhteydessä toimii hyvinvointialuetalouden ja –hallinnon neuvottelukunta, jonka tarkoituksena on edistää hyvinvointialuetaloutta koskevien strategisten linjausten ja hyvinvointialueiden itsehallinnon toteutumista sekä valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä.
 
Neuvottelukunnassa on hyvinvointialueiden sekä valtiovarainministeriön ja muiden hyvinvointialueiden tehtävien ohjaamisesta vastaavien ministeriöiden edustus.
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja jaostoista.
 
Asetusehdotuksessa esitetään annettavaksi tarkempia säännöksiä neuvottelukunnan kokoonpanosta, tehtävistä ja jaostoista. Esityksen mukaan kaikki hyvinvointialueet sekä Helsingin kaupunki nimeäisivät edustajan ja varaedustajan neuvottelukuntaan. Lisäksi valtioneuvosto määräisi neuvottelukuntaan ainakin valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä sisäministeriön edustajat. Neuvottelukunnassa olisi vähintään 26 ja enintään 30 jäsentä sekä näillä henkilökohtaiset varaedustajat.
 
Asetusluonnoksen mukaan neuvottelukunnan tehtävänä olisi:
1) seurata ja arvioida hyvinvointialuetalouden toteutunutta ja tulevaa kehitystä;
2) seurata ja arvioida valtion hyvinvointialueille osoittaman rahoituksen ja hyvinvointialueiden muun tulorahoituksen toteutunutta ja tulevaa kehitystä;
3) käsitellä julkisen talouden suunnitelmaa sekä valtion talousarvioehdotusta hyvinvointialuetaloutta koskevilta osilta;
4) käsitellä lainsäädäntöä, lainsäädäntöhankkeita ja muita valtion toimenpiteitä, jotka ovat hyvinvointialueiden talouden ja itsehallinnon kannalta periaatteellisesti tärkeitä ja laajakantoisia;
5) käsitellä muita merkittäviä hyvinvointialueiden taloutta ja hallintoa koskevia asioita.
 
Asetusluonnoksen mukaan ennen ensimmäisten aluevaalien tuloksen vahvistamista voitaisiin asettaa väliaikainen neuvottelukunta, jonka toimikausi voisi kestään enintään 31.3.2022 saakka. Muutoin väliaikaiseen neuvottelukuntaan sovellettaisiin, mitä asetuksessa säädettäisiin neuvottelukunnasta.
Liitteet:
Aikataulu
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta 1.10.2021 mennessä. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.
Valmistelijat
Neuvotteleva virkamies Erkki Papunen, VM
p. +358 295 530 167

Finanssineuvos, yksikön päällikkö Ville-Veikko Ahonen
p. +358 295 530 066

sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi 
Jakelu:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Helsingin kaupunki    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Lapin hyvinvointialue    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Asiasanat

hyvinvointialueet