Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö maa-ainesten ottaminen -opasluonnoksesta

Lausuntopyyntö maa-ainesten ottaminen -opasluonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: YM036:00/2016; VN/2656/2019

Vastausaika on päättynyt: 20.6.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö asetti joulukuussa 2016 työryhmän, jonka tehtävänä oli päivittää Maa-ainesten kestävä käyttö -opas (Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009) voimassa olevan lainsäädännön mukaiseksi ottaen huomioon maa-aineslain toimivuusarvioinnissa esitetyt ottamisen sääntelyä koskevat kehittämistoimenpiteet. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli päivittää opas erityisesti kotitarveoton, jälkihoidon ja –käytön sekä luonnon monimuotoisuuden paremman huomioonottamisen sekä muiden työryhmän tunnistamien kehittämistarpeiden osalta.
Tavoitteet
Oppaan tarkoituksena on yhtenäistää lupahakemusten sisältöä sekä lupa-, ja valvontamenettelyjä ja tietojärjestelmäilmoituksia ja siten helpottaa luvan hakijoiden ja viranomaisten työtä ja nopeuttaa myös lupaprosesseja. Opas korostaa maa-ainesten kestävää käyttöä ja resurssitehokkuutta.

Opas on suunnattu ennen muuta maa-ainesten ottamisluvan sekä maa-ainestenottamistoimintaan liittyvän ympäristöluvan hakijoille, ottamissuunnitelmien laatijoille, maa-aineslain mukaisille lupa- ja valvontaviranomaisille sekä maankäytön suunnittelusta vastaaville.
Liitteet:

Opasluonnos_kommenttiversio_17042019.pdf - Kommentoitavana oleva maa-ainesten ottaminen -opasluonnos

Lausuntopyynto_maa_ainesoppaan paivitys.doc - Lausuntopyyntö

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 20.6.2019 kello 15.00 ensisijaisesti lausuntopalvelun kautta, www.lausuntopalvelu.fi.
Lausunnon voi toimittaa myös ympäristöministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@ym.fi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opasluonnoksen kuvamateriaali sekä kirjallisuus- ja säädösviittaukset ovat vielä puutteellisia ja ne tullaan täydentämään lopulliseen versioon.
 
Valmistelijat
Ympäristöneuvos, Markus Tarasti, ympäristöministeriö
Erityisasiantuntija, Hanne Lohilahti, ympäristöministeriö
Vanhempi tutkija, Jari Rintala, Suomen ympäristökeskus

Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Hanne Lohilahti, +358 2952 50374, hanne.k.lohilahti@ym.fi (29.5.2019 saakka) ja vanhempi tutkija Jari Rintala, +358 295 251 564, jari.rintala@ymparisto.fi.
 
Jakelu:
Askolan kunta    
Destia Oy    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon liitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
FCG Planeco Oy    
Geologian tutkimuskeskus GTK    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenliitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Janakkalan kunta    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Karkkilan kaupunki    
Kauhajoen kaupunki    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keski-Uudenmaan ympäristövirasto    
Kiviteollisuusliitto ry    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lahti    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapinlahden kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikennevirasto nyk. Väylävirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry.    
Maskun kunta    
Morenia Oy    
Myrskylän kunta    
NCC    
Oulu    
Palin Granit Oy    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijäthämeen liitto    
Pälkäneen kunta    
Pöyry Oyj / Infrastruktuuri & ympäristö    
Ramboll Finland Oy    
Rovaniemen kaupunki    
Rudus Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan liitto    
Savonlinnan kaupunki    
Sodankylän kunta    
Sotkamon kunta    
Suomen kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Säkylän kunta    
Tammelan kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valkealan kunta    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
YIT Oyj/Lemminkäinen Oy    
Ylöjärven kaupunki    
Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto