Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tietolupahakemuksen ja tiedonhyödyntämissuunnitelman tietosisällöt ja tietorakenteet: luonnos Tietolupaviranomaisen määräykseksi

Tietolupahakemuksen ja tiedonhyödyntämissuunnitelman tietosisällöt ja tietorakenteet: luonnos Tietolupaviranomaisen määräykseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: THL/6349/14.02.00/2021

Vastausaika on päättynyt: 24.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata (”Tietolupaviranomainen”) pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta koskien toisiolaissa tarkoitetun tietolupahakemuksen ja tiedonhyödyntämissuunnitelman sisältöjä.
Tausta
Tietolupaviranomaisen tulee toisiolain 46 §:n 2 momentin mukaan antaa määräykset tietolupahakemuksen sekä tiedonhyödyntämissuunnitelman tietosisällöistä ja tietorakenteista.
Ennen määräysten antamista Tietolupaviranomaisen tulee kuulla asianomaisia organisaatioita.
Tavoitteet
Tietolupahakemuksen sekä tiedonhyödyntämissuunnitelman sisältöjä koskevan määräyksen tarkoituksena on varmistaa, että kulloinkin toimivaltainen viranomainen käsittelee tietolupahakemukset yhdenmukaisella ja lain mukaisella tavalla. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190552 - Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20190552 - Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Liitteet:
Aikataulu
Vastausaika päättyy 24.1.2022. Lausuntojen käsittely tapahtuu joulukuusta 2021 helmikuuhun 2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Vastaukset pyydetään lähettämään ainoastaan Lausuntopalvelu.fi-portaalin kautta, jotta lausuntojen tehokas ja systemaattinen käsittely on mahdollista. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.
Valmistelijat
Tämän määräysluonnoksen valmisteluun on osallistunut Tietolupaviranomainen.
Lausuntopyyntöön liittyvät tiedustelut pyydetään lähettämään osoitteeseen info@findata.fi otsikolla: Määräys tietolupahakemuksen ja tiedonhyödyntämissuunnitelman tietosisällöistä ja tietorakenteista Dnro THL/6349/14.02.00/2021 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Auria biopankki    
CSC    
DVV    
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote ja Etelä-Karjalan keskussairaala    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Seinäjoen keskussairaala    
Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen ky, Essote ja Mikkelin keskussairaala ja Moision sairaala    
Etelä-Suomen AVI    
ETK    
Fimea    
FINBB    
FinnGen-hanke    
Healthtech Finland    
Helsingin biopankki    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto (arkisto ja kirjaamo)    
Hematologinen Biopankki (FHRB Biopankki)    
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Sosteri ja Savonlinnan keskussairaala    
Itä-Suomen Biopankki    
Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)    
Jyväskylän yliopisto    
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja Kainuun keskussairaala    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kela    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä, Soite ja Keski-Pohjanmaan keskussairaala    
Keski-Suomen Biopankki    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Keski-Suomen keskussairaala    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, Kymsote    
Lapin sairaanhoitopiiri ja Lapin keskussairaala    
Lapin yliopisto (Rovaniemi)    
LUT-yliopisto    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Länsi-Pohjan keskussairaala ja Keroputaan sairaala    
Lääketeollisuus ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Tampereen yliopistollinen sairaala, TAYS Keskussairaala    
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Siun sote ja Pohjois-Karjalan keskussairaala    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun yliopistollinen sairaala OYS ja Oulaskankaan sairaala    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Kuopion yliopistollinen sairaala KYS    
Pohjois-Suomen Biopankki Borealis    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä ja Päijät-Hämeen keskussairaala    
Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakunnan keskussairaala    
Sitra    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Terveystalon Biopankki    
Syöpärekisteri    
Tampereen Biopankki    
Tampereen yliopisto (Tampereen korkeakoulusäätiö)    
THL    
THL Biopankki    
Tietosuojavaltuutentun toimisto    
Tilastokeskus    
Traficom    
TTL    
Turun yliopisto    
Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vaasan keskussairaala ja Psykiatrian yksikkö ja Kristiinankaupungin yksikkö    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Veripalvelun Biopankki    
Åbo akademi    
Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS    
Asiasanat

toisiokäyttö

Findata

Tietolupaviranomainen

Toisiolaki

Tietolupahakemus

Tiedonhyödyntämissuunnitelma

Ansökan om dataanvändningstillstånd

Plan för användning av uppgifter

Tillståndsmyndighet

Lagen om sekundär användning

Sekundär användning