Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Opetushallitus pyytää lausuntoanne ajoneuvoalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Opetushallitus pyytää lausuntoanne ajoneuvoalan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH-3567-2021

Vastausaika on päättynyt: 27.9.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet kullekin tutkintorakenteessa olevalle ammatilliselle tutkinnolle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Tausta
Ajoneuvoalan perustutkinnon perusteet uudistetaan kokonaisvaltaisesti. Perusteissa otetaan käyttöön kaikille perustutkinnoille yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö. Tutkinnon perusteissa vahvistetaan osaamisperusteisuutta ja kaikille pakollista osaamista sekä työelämän perustaitoja. Tutkinto on koostunut kuudesta osaamisalasta ja kuudesta tutkintonimikkeestä: autotekniikan osaamisala (ajoneuvoasentaja), autokorinkorjauksen osaamisala (autokorinkorjaaja), automaalauksen osaamisala (automaalari), automyynnin osaamisala (automyyjä), varaosamyynnin osaamisala (varaosamyyjä) ja moottorikäyttöistenpienkoneiden korjauksen osaamisala (pienkonekorjaaja). Uudistetussa tutkinnon perusteen luonnoksessa osaamisaloja on kolme: ajoneuvotekniikan osaamisala (Automekaanikko, Diagnoosimekaanikko, Hyötyajoneuvomekaanikko, Pienkonemekaanikko; myynnin osaamisala (Ajoneuvomyyjä, Huoltomyyjä ja Varaosamyyjä) sekä vauriokorjauksen osaamisala (Autokorimekaanikko ja Automaalari)
Tavoitteet
Ajoneuvoalan perustutkinnon perusteet uudistetaan vastaamaan työelämän uudistuneita osaamisvaatimuksia. Uusien tutkinnon perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2022.
Linkit

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7614470/tiedot - Ajoneuvoalan perustutkinnon perusteet, luonnos

Liitteet:

Ammatillinen perustutkinto 2021_luonnos.pdf - Ajoneuvoalan perustutkinnon perusteet, luonnos pdf

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 27.9.2021
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausuntoa:
  • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä
  • tutkinnon muodostumisesta
  • tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat)
Tutkinnon perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan myös tutkinnon perusteiden kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnoksen sisältöön.

Kaikille ammatillisille perustutkinnoille yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat; huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen, uudistuvat ja otetaan käyttöön myös 1.8.2022 alkaen. Edellä mainitut tutkinnon osat ovat olleet erikseen lausunnolla, joten tämä lausuntopyyntö ei koske niitä.
 
Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat 1.8.2022. Ne ovat erillisellä lausuntokierroksella keväällä 2021, joten tämän lausuntopyyntö ei koske myöskään yhteisiä tutkinnon osia.

Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Viesti pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat yli-insinööri Timo Repo timo.repo@oph.fi ja lehtori, päätiimivastaava Hermanni Salonen hermanni.salonen@turku.fi
Jakelu:
AD-Finland    
AEL-Amiedu Oy    
Ajoneuvoalan työelämätoimikunta    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Autoalan Keskusliitto ry    
Autoalan Keskusliitto ry    
Autoalan Keskusliitto ry    
Autonrengasliitto  ry    
Autopurkamoliitto ry    
Axxell Utbildning Ab    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Careeria Oy    
Ekami    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Esedu    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Gradia    
Gradia    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Hyria koulutus Oy    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jamin    
Jedu    
Jedu    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keuda    
Keuda    
Kiipulasäätiö sr    
Kktavastia    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
Kpedu    
KSAK Oy    
Ksao    
Kuntatyönantajat KT    
Lappia    
Lhkk    
Live-säätiö sr    
Live-säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Novida    
Omnia    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Osao    
Oulun Yliopisto    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Pyörälitto ry    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Raseko    
Redu    
Riveria    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Salpaus    
Salpaus    
Samiedu    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
Spesia    
Stadia    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjäopisto Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Taitotalo    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Teollisuusliitto ry    
Toyota Auto Finland Oy    
Tredu    
Tredu    
Tredu    
Tredu    
TTS    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turunakk    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Vantaan kaupunki    
Veho oy ab    
Wetteri oy    
WinNova Oy    
Volvoks    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Yrkesakademin    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

ammatillinen koulutus, tutkinnon perusteet

autoala

autoalan perustutkinto

ajoneuvoala

ajoneuvoalan perustutkinto