Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ahvenanmaan 2100 MHz:n verkkotoimilupien hakuilmoitusluonnos

Ahvenanmaan 2100 MHz:n verkkotoimilupien hakuilmoitusluonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1890/07/2018

Vastausaika on päättynyt: 13.11.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtioneuvosto valmistelee verkkotoimilupien julistamista haettavaksi teletoimintaan Ahvenanmaan maakunnassa 2100 megahertsin taajuusalueella.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa verkkotoimilupien hakuilmoitusluonnoksesta.
Tausta
Verkkotoimiluvat myönnetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 10 §:ssä tarkoitetussa vertailevassa menettelyssä.

Hakuilmoitusluonnoksen mukaan toimiluvat myönnettäisiin ajalle 19.3.2019-31.12.2033. 
Tavoitteet

Verkkotoimilupien myöntämisen tavoitteena on sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 1:ssä säädetyn mukaisesti muun muassa edistää palvelujen tarjontaa ja käyttöä viestintäverkoissa ja turvata radiotaajuuksien tehokas käyttö. Verkkotoimilupien tavoitteena on parantaa valtakunnallisten langattomien yhteyksien saatavuutta, laatua ja kapasiteettia Ahenanmaan maakunnassa.

 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriölle alla olevien ohjeiden mukaisesti viimeistään tiistaina 13.11.2018 klo 16:00 mennessä.
 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. 

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. 
Valmistelijat
Lisätietoja antavat:

Ylitarkastaja Katariina Vuorela, puh. 0295 34 2029, katariina.vuorela@lvm.fi
Viestintäneuvos Sini Wirén, puh. 0295 34 2532, sini.wiren@lvm.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Brilliance Communications Oy    
Digita Oy    
Discovery Communications Europe Limited    
DNA Oy    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Eurosport S.A.S    
FiCom ry    
Finnet-liitto ry    
Fox International Channels Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KRS-TV r.f.    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kuluttajat – Konsumenterna ry    
Marienhamns Telefon Ab    
MTV Oy    
När-TV r.f.    
Oikeusministeriö / Ahvenanmaan itsehallinto –asiat    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Sanoma Media Finland Oy    
Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry    
SBS Discovery Television Oy    
Telemast Nordic Oy    
Telia Finland Oyj    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ukkoverkot Oy    
Watson Nordic Oy    
Viestintävirasto    
Yleisradio Oy    
Ålands landskapsregeringen    
Ålands Radio och TV Ab    
Ålands Telefonsandelslag    
Ålands Telekommunikation AB    
Asiasanat

laajakaista

viestintäverkot