Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukon ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen verotaulukon ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VM/1358/03.01.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 26.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Aikataulu

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 26.9.2019 lausuntopalvelussa tai sähköpostilla osoitteisiin valtiovarainministerio(at)vm.fi
 
Sähköpostin otsikkoon toivotaan maininta ”Hankkeen VM099:00/2019 lausunto”.
Valmistelijat

Lisätietoja asiasta antavat:

 

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta

lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen

puh. 029 5530 372

leo.parkkonen(at)vm.fi

 

Valmisteverotuslain muutoksesta

neuvotteleva virkamies Krista Sinisalo

puh. 029 5530248

krista.sinisalo(at)vm.fi

Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Autoalan Keskusliitto ry    
Autoliitto ry    
Autotuojat- ja teollisuus ry    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Energiateollisuus ry    
Greenpeace Suomi    
Kemianteollisuus ry    
Koneyrittäjien liitto ry    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Linja-autoliitto ry    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maan ystävät ry    
Metsäteollisuus ry    
Suomen Bensiinikauppiaiden ja Liikennepalvelualojen liitto SBL ry    
Suomen Biokaasuyhdistys ry    
Suomen Huolintaliikkeiden liitto ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen logistiikka ja kuljetus SKAL ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Verohallinto    
Veronmaksajain Keskusliitto ry    
Yhteinen Toimialaliitto ry    
Ympäristöministeriö