Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäosallistumisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäosallistumisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/4024/2022

Vastausaika on päättynyt: 30.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäosallistumisesta.
Tausta
Hanke on käynnistetty kokouksiin liittyvän joustavuuden lisäämiseksi ja luottolaitosten yhdenmukaisen kohtelun turvaamiseksi. Nykytilanteessa väliaikainen laki (375/2021) sallii etäosallistumisen ja etäkokoukset säästöpankeille ja hypoteekkiyhdistyksille. Yhteisöt ovat kokeneet virtuaaliset menettelyt ja osallistumisen hyödyllisiksi kokouksissaan väliaikaisen lain aikana. Säästöpankkilaki ja laki hypoteekkiyhdistyksistä eivät kuitenkaan mahdollista etäosallistumista tai -kokouksia väliaikaisen lain päätyttyessä 30.6.2022. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan erilaisia etäosallistumisen muotoja pysyvästi sallivaa sääntelyä, joka mahdollistaisi virtuaalikokoukset suurelle osalle muista luottolaitoksista. Vastaavat muutokset on tarpeen viedä samanaikaisesti myös säästöpankkilakiin ja lakiin hypoteekkiyhdistyksistä, jotta luottolaitosten tasapuolinen kohtelu voidaan turvata.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on helpottaa etäosallistumisen tarjoamista säästöpankeille ja hypoteekkiyhdistyksille. Joustavammat kokouskäytännöt edistäisivät säästöpankin isäntien ja hypoteekkiyhdistyksen jäsenten mahdollisuuksia osallistua kokouksiin ja tehokkaaseen päätöksentekoon. Hankkeen tavoitteena on lisäksi turvata yhdenvertainen sääntely luottolaitoksille niiden yhtiömuodosta riippumatta.
Linkit

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM031:00/2022 - Linkki valtioneuvoston hankesivulle

Liitteet:

HE luonnos säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten etäosallistumisesta.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle säästöpankkien ja hypoteekkiyhdistysten kokouksiin etäosallistumisesta

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 30.3.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö varaa jakelussa mainituille tahoille mahdollisuuden antaa lausunto asiassa. Lausuntopyyntö on julkinen, ja lausunnon saa antaa myös muu kuin edellä mainittu taho. Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 30.3.2022 vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja valtiovarainministeriössä antaa erityisasiantuntija Jonna Kuparinen ja finanssisihteeri Iida Hauhia (etunimi.sukunimi@gov.fi)
Jakelu:
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Oikeusministeriö    
Rahoitusvakausvirasto    
Suomen Hypoteekkiyhdistys    
Suomen Pankki    
Säästöpankkiliitto Kuosmanen    
Säästöpankkiliitto Lauslahti