Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Lausuntopyynnön diaarinumero: ESAELY/1010/2020

Vastausaika on päättynyt: 14.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoanne asiakirjasta 
”Vaikuta vesiin – Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027”
Tausta
Vesienhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestä­misestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006). Vesienhoidon yleisenä tavoitteena on suojella, parantaa ja ennallistaa pinta- ja pohjavesiä niin, ettei niiden tila heikkene ja että tila on vähintään hyvä. Vesienhoidon suunnittelu tapahtuu vesienhoitoalueilla, jotka on määritelty vesistöalue­jakoon perustuen valtioneuvoston asetuksella vesienhoitoalueista (1303/2004). Vesien­hoitoalueille laaditaan vesienhoitosuunnitelmat, joissa esitetään vesienhoidon yleislinjaukset sekä määritellään tavoitteet ja toimenpiteet vesienhoitoalueella tehtävälle vesienhoitotyölle. Suunnitelma laaditaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Vesienhoito­suunnitelmat vuoteen 2021 on hyväksytty valtioneuvostossa v. 2015. Nyt ne on tarkistettu koskemaan vuosia 2022–2027.
Tavoitteet
Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia kaikilla Suomen vesienhoitoalueilla. Vesienhoitoa on Suomessa toteutettu jo vuosikymmenien ajan, mutta nykyisessä muodossaan vesienhoidon suunnittelu käynnistyi EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin tultua voimaan vuonna 2000. Suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Nyt käynnistyneen suunnittelukierroksen aikana tarkistetaan vesienhoitoaluekohtaiset vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat vuosille 2022-2027 laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullen.

Kuulemisessa pyydetään palautetta vesienhoitosuunnitelmaehdotuksista. Lisäksi kerrotaan SOVA-lain mukaisen ympäristöselostuksen valmistelusta. Saatu palaute hyödynnetään toimenpideohjelmien ja vesienhoitosuunnitelmien valmistelussa.
Linkit

http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin - Linkki kuulemissivuille. Täällä voit tutustua kuulemisaineistoon "Vesienhoito" osion alta.

https://www.ymparisto.fi/vesienhoitoalue/vuoksi/osallistuminen - Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Aikataulu
Lausuntoaika on 2.11.2020 - 14.5.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon voi antaa kirjoittamalla suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liitteen (pöytäkirja, kannanotto tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Juho Kotanen (puh. 0295 024 192)
Vesistöasiantuntija Liisa Muuri (puh. 0295 024 029)

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Jakelu:
Binderholz Nordic Oy    
Bioenergia ry    
Bioenergia ry    
Bioenergia Ry    
BirdLife    
Boliden Kylylahti Oy    
Boliden Kylylahti Oy / Heliminna Modig    
Boliden Kylylahti, Kylylahti Copper Oy    
Bovellan Ulla    
Destia Oy    
Elementis Minerals Nickel Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Elintarviketeollisuusliitto ETL    
Eläköön Valvatus ry    
Endomines Oy, Ilomantsi    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Etelä-karjala)    
Energiateollisuus (Kymenlaakso)    
Energiateollisuus (Kymenlaakso)    
Energiateollisuus ry    
Enon luonnonystävät    
Enonkosken kunta    
Erämetsä Pentti    
Eteläisen-Saimaan kalatalousalue    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Karjalan Liitto    
Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry    
Etelä-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry    
Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö    
Etelä-Savon ammattiopisto    
Etelä-Savon ELY/maatalous    
Etelä-Savon kalatalousalueet, Haukivesi    
Etelä-Savon kalatalouskeskus    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri    
Etelä-Savon luonnonsuojelupiiri    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon yrittäjät    
Etelä-Suomen AVI    
Eurofins Nablabs Oy    
Finavia, Joensuun lentoasema    
Geologian tutkimuskeskus, Itä-Suomen yksikkö    
Geologian tutkimuskeskus, Itä-Suomen yksikkö    
GTK    
Haminan kaupungin terveydensuojelu    
Haminan kaupungin ympäristönsuojelu    
Haminan-Virolahden kalatalousalue    
Hartikainen Jukka    
Haukiveden kalatalousalue    
Haukiveden kalatalousalue    
Heinonen-Tanski Helvi    
Heinäveden kunta    
Heinäveden reitin kalatalousalue    
Heiskanen Anni    
HELCOM    
Hexion Oy    
Hiilipörssi    
Holopainen Essi    
Hublin Patrick    
Hujala Jukka    
Hujanen Tiina    
Huttunen Leena    
Hälinen Kimmo    
Iisalmen kaupunki    
Iisalmen Luonnon Ystäväin yhdistys ry    
Ilomantsi, ympäristöviranomainen    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Imatran seudun ympäristötoimi    
Imatran vesi Oy    
Infra ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen AVI    
Itä-Suomen Jokitalkkari Pekka Huupponen    
Itä-Suomen MKN, ProAgria Itä-Suomi / Päivi Jokinen    
Itä-Suomen yliopisto, Luonnontieteiden ja metsätieteiden tdk, Ympäristö- ja biotieteiden laitos    
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos / Paula Kankaala    
Itä-Suomen yliopisto, Ympäristö- ja biotieteiden laitos / Raine Kortet    
Joensuun Kauhojat ry    
Joensuun kaupunki    
Joensuun kaupunki / Jari Leinonen    
Joensuun pursiseura    
Joensuun Seudun Luonnonystävät ry    
Joensuun Vesi / Anne Savolainen    
Joensuun Vesi Liikelaitos    
Joroisten kunta    
Juuan kunta    
Juuka, ympäristöviranomainen    
Juva, Rantasalmi, Sulkava    
Juvan kunta    
Järveläinen Vilho    
Järvi-Suomen kylät    
Järvi-Suomen kylät    
Järvi-Suomen Uittoyhdistys co. UPM Oyj    
Jätekukko Oy    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus L-vastuualue    
Kaakonkulman kalatalousalue    
Kaavin kunta    
Kaipiainen Juha (ELY)    
Kajaanin kaupunki    
Kalatalouden keskusliitto    
Kallaveden kalatalousalue    
Kanninen Heli    
Karelia ammattikorkeakoulu: Metsä, energia ja ympäristö palvelut    
Karjalan Pyhäjärvi ry    
Kauhanen Jari    
Kauppinen Pentti    
Kemianteollisuus ry    
Kemijoki Oy    
Kemira Oyj    
Keski-Karjalan Luonto ry    
Keski-Savon ympäristötoimi, terveysvalvonta    
Keurulainen Aarne    
Kiinteistöliitto    
Kinnunen Tommi    
Kirkkohallitus    
Kiteen kaupunki    
Kiteen kaupunki / Tuire Tapanen    
Kiteen Vesikunta    
Kiuruveden kaupunki    
Kiuruveden luonnonystävät ry    
Koillis-Savon Luonnonystävät ry    
Koillis-Savon Vesi Oy    
Koivula-Laukka Merja    
Kokkarinen Eero    
Kontiolahden kunta    
Kontiolahden kunta / Antti Suontama    
Korkein hallinto-oikeus    
Korpijärvi-Kuolimo kalatalousalue    
Kuhmon kaupunki    
Kunnat eteläinen Kymenlaakso    
Kunnat Etelä-karjalan itäinen osa    
Kunnat Etelä-karjalan itäinen osa    
Kunnat Etelä-karjalan läntinen osa    
Kuntaliitto    
Kuopion alueen kauppakamari    
Kuopion Energia    
Kuopion kaupunki    
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry    
Kuopion Vesi Liikelaitos    
Kuoringan järviyhdistys ry    
Kuurakka Mimma    
Kymenlaakson kalatalouskeskus    
Kymenlaakson kalatalouskeskus    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson liitto    
Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri ry    
Kymijoen vesi ja ympäristö ry    
Könttä Jyrki    
Laamanen Kirsi    
Laitinen Jarmo    
Lapinlahden kunta    
Lappalainen Reijo    
Lappeenrannan Energia Oy    
Lappeenrannan kaupunki    
Lappeenrannan seudun ympäristötoimi    
Le Tortorec Anniina    
Lemin kunnan vesihuoltolaitos    
Lemin kunta    
Leppävirran kunta    
Lieksan kaupunki    
Lieksan kaupunki / Riitta Laatikainen    
Lieksan luonnonystävät    
Lieksan Melojat ry    
Lieksan pursiseura    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Limatius Marika    
Liperi, ympäristöviranomainen    
Liperin kunta    
Liperin kunta / Juha Kosonen    
Liperin kunta / Pirkko Hyvärinen    
Liperin mökkiläistoimikunta    
Liperin pursiseura    
Loponen Kari    
Lounais-Suomen AVI    
Luonnonmukaisen Viljelyn liitto    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus, Joensuu / Leena Finér    
Luonnonvarakeskus, Joensuu / Matti Janhunen    
Luonto-Liitto ry    
Luukkonen Hanna    
Luumäen kunnan vesihuoltolaitos    
Luumäen kunta    
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maataloustuottajain Pohjois-Karjalan liitto, MTK Pohjois-Karjala    
Markkanen Juha    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus Luontopalvelut / Suvi Haapalehto    
Metsäkeskus    
Metsäkeskus    
Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjala    
Metsätalouden kehittämiskeskus TAPIO    
Metsäteollisuus ry    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Etelä-Karjala)    
Metsäteollisuus ry (Kymenlaakso)    
Metsäteollisuus ry (Kymenlaakso)    
Miehikkälän kunta    
Miettinen Ilkka    
Mikkeli-Luonteri kalatalousalue    
Mikkeli-Luonteri kalatalousalue    
Mikkelin kaupunki    
Mikkelin pursiseura ry    
Mikkelin Seudun Matkailupalvelu ry    
Mikkelin seudun vapaa-ajanasukasvaltuuskunta    
Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, terveysvalvonta    
Mikkelin seutu    
Mikkelin seutu    
Mikkelin yliopistokeskus    
Miksei Oy    
MTK    
MTK (Etelä-Karjala)    
MTK (Etelä-Karjala)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK (Kymenlaakso)    
MTK Etelä-Savo    
MTK Etelä-Savo    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK metsälinja    
MTK Pohjois-Karjala / Vilho Pasanen    
Mussalo Petteri    
Mäntyharjun kunta    
Natur och Miljö    
Nieminen Petri    
Nilsiän Luonnonsuojeluyhdistys ry    
Nordkalk Oy Ab    
Nousiainen Matti    
Nunnanlahden Uuni Oy    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmeksen kaupunki / Ismo Ryynänen    
Nurmeksen Vesi Oy    
Nurmijärven suojeluyhdistys    
Nykänen Jarmo    
Oikeusministeriö    
Olavi Luukkonen    
Olvi Oyj, Iisalmi    
Outokummun kaupunki    
Outokummun kaupunki / Tuukka Tuominen    
Outokummun luonnonystävät    
Outokummun pursiseura    
Outokumpu Mining Oy    
Parikkalan kunnan vesihuoltolaitos    
Parikkalan kunta    
Pelastetaan Savon veet    
Pidä Saaristo Siistinä ry, Saimaa    
Pieksämäen kaupunki    
Pieksämäen seudun liitto    
Pieksämäen seutu    
Pielaveden kunta    
Pien-Saimaan suojeluyhdistys ry    
Pihlajaveden kalatalousalue    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Arto Ruuska    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Janne Kärkkäinen    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Mari Heikkinen    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Paula Mononen    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus / Pauliina Palmgren    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus, E-vastuualue, Maaseutu ja energia    
Pohjois-Karjalan kalatalouskeskus ry / Karjalan Pyhäjärven kalatalousalue    
Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry / Päivi Kiiskinen    
Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry / Taina Ahosola    
Pohjois-Karjalan Kauppakamari    
Pohjois-Karjalan Kylät ry    
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri / Hannu Parviainen    
Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri / Pirkko Päiväläinen    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto / Jukka Nykänen    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto / Timo Korkalainen    
Pohjois-Karjalan rajavartioston esikunta    
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy    
Pohjois-Karjalan Sähkö Oy / Jari von Becker    
Pohjois-Karjalan Urheilukalastajat ry    
Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri / Timo Hartikainen    
Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri ry    
Pohjois-Karjalan Ympäristöterveys / Pirjo Kosonen    
Pohjois-Karjalan ympäristöterveys, Siun Sote    
Pohjois-Karjalan yrittäjät ry    
Pohjois-Savon ELY/kalatalous    
Pohjois-Savon ELY-keskus / Heli Peura    
Pohjois-Savon ELY-keskus / Timo Turunen    
Pohjois-Savon ELY-keskus/kalatalous    
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry    
Pohjois-Savon vapaa-ajan kalastajapiiri    
Pohjois-Suomi AVI    
Polvijärven kunta    
Polvijärven kunta / Ari Soikkeli    
Pro Höytiäinen ry    
Pro Kuolimo ry    
Pro Kuolimo ry    
Pro Onkamojärvet ry    
Pro Onkamojärvet ry / Tuovi Vaaranta    
Pro Puruvesi ry    
Proagria    
Proagria    
Proagria    
Proagria    
ProAgria Etelä-Savo    
ProAgria Etelä-Savo    
ProAgria Itä-Suomi / Tiina Polo    
ProAgria Itä-Suomi ry    
ProAgria Pohjois-Savo    
ProJoroisselkä ry    
Puhas Oy    
Puhdas Tohmajärvi ry    
Pulkkinen Eero    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, Itä-Suomen Sotilasläänin esikunta, Pohjois-Karjalan aluetoimisto    
Puolustusvoimat, Karjalan lennosto    
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta    
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta / Anna Kralik    
Pursiainen Ilkka    
Pursiseura Ilmarinen    
Puruveden kalatalousalue    
Puruveden kalatalousalue    
Puulan veneseura ry    
Puumalan kalatalousalue    
Puumalan kalatalousalue    
Puumalan kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pyhäjärvi ry / Heikki Simola    
Pyhännän kunta    
Pyyny Sari    
Rajavartiolaitos    
Rantala Teija    
Rantasalmen kunta    
Rantasalmi    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunnan vesihuoltolaitos    
Rautjärven kunta    
Reijo Käki    
Riistakeskus, Etelä-Savo    
Rissanen Päivi    
Rummukainen Mikko    
Ruokavirasto    
Ruokolahden kunnan vesihuoltolaitos    
Ruokolahden kunta    
Räsänen Juha    
Räty Mari    
Rääkkylä, ympäristöviranomainen    
Rääkkylän kunta    
Saimaan Satamat, Joensuu    
Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy    
Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy    
Savikuja Markus    
Savitaipaleen kunnan vesihuoltolaitos    
Savitaipaleen kunta    
Savo-Karjalan sotilasläänin esikunta    
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys    
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry    
Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys ry / Jukka Koski-Vähälä    
Savon Kuljetus Oy    
Savon Sellu Oy    
Savon Taimen Oy, Pankakoski    
Savon Voima Joensuu Oy, Joensuun voimalaitos    
Savon Voima Oyj    
Savon Yrittäjät ry    
Savonlinnan kaupunki    
Savonlinnan pursiseura ry    
Savonlinnan seudun matkailu    
Savonlinnan seutu    
Savonlinnan seutu    
Savonlinnan vesi    
Savonlinnnan seutu, ympäristöterveys    
Selkien kyläyhdistys    
Sibelco Nordic Oy Ab    
Sihvonen jari    
Siilinjärven kunta    
Siilinjärven Luonnonsuojeluyhdistys ry    
Sisäministeriö    
Sisä-Savon luonnonystävät ry    
Soilfood Oy    
Soininen Juha    
Sonkajärven kunta    
Sorsavesi-Unnukka kalatalousalue    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Stjerna Marja    
Stora Enso Oyj    
Stora Enso Oyj, Enocellin tehdas / Harri Lepistö    
Stora Enso Oyj, Enocellin tehdas / Sanna Hämäläinen    
Stora Enso, Varkauden tehtaat    
StoraEnso, Varkauden tehtaat    
Sulkavan kunta    
Suoaro Virve    
Suomen kalankasvattajaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piiri ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsäkeskus    
Suomen Metsäkeskus, Itäinen palvelualue / Leena Leskinen    
Suomen Metsäkeskus, Itäinen palvelualue / Minna Pulkkinen    
Suomen omakotiliitto    
Suomen Purjehdus ja Veneily    
Suomen riistakeskus    
Suomen Riistakeskus, Pohjois-Karjalan aluetoimisto    
Suomen satamaliitto    
Suomen satamaliitto    
Suomen Satamaliitto    
Suomen Turkiseläinten Kasvattajainliitto    
Suomen Turvetuottajat Ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry    
Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto    
Suomen Yrittäjät    
Suonenjoen kaupunki    
Suur-Savon sähkö    
SYKE    
Taipalsaaren kunnan vesihuoltolaitos    
Taipalsaaren kunta    
Takkunen Timo (ELY)    
Tavinsalmi-Kallavesi kalatalousalue    
Teknologiateollisuus ry    
Terrafame Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, THL    
Tohmajärven kunta / Jorma Berg    
Tohmajärvi, ympäristöviranomainen    
Tornator Oy, Joensuun toimisto    
Tukiainen Helena    
Tulikivi Oyj    
Tuppura Antti    
Turunen Timo    
Tuusniemen kunta    
Työvoima- ja elinkeinoministeriö    
UPM    
UPM    
UPM Metsä, Maankäyttö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Valio Oy, Lapinlahden tehtaat    
Valtiovarainministeriö    
VALVIRA    
Vapo Oy    
Vapo Oy    
Vapo Oy Energia / Enni Pekkalin    
Varkauden kaupunki    
Varkauden Luonnonystävät ry    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vartiainen Arto    
Vattenfall Oy    
Vesilaitos, Mikkeli    
Vesilaitos, Pieksämäki    
Vesilaitos, Savonlinna    
Vesilaitosyhdistys    
Veteli Martti    
Vieremän kunta    
Viitasalo-Frösen Satu    
Virkajärvi Perttu    
Virolahden ja Miehikkälän kunnan vesihuoltolaitos    
Virolahden kunta    
Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue    
Virtasalmi-Joroinen kalatalousalue    
WWF Suomi    
WWF Suomi    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
XAMK    
XAMK    
Ylä-Karjalan luonnonystävät    
Ympäristöministeriö    
Zacheus Outi    
Asiasanat

vesienhoito, vesien tila, pintavedet, pohjavedet, vesienhoitoalue