Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/621/2022

Vastausaika on päättynyt: 12.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta.
Tausta

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti kunnallisen jätehuollon toimijan ulosmyyntirajan pitämistä 10 prosentissa myös 1.1.2030 alkaen.

Lisäksi ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä pelastustoimea koskevaan uudistukseen liittyvän siirtymäsäännöksen lisäämistä jätelakiin. Säännöksellä säilytettäisiin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kiinteistöillä syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisvastuu kunnalla enintään vuoden 2025 loppuun saakka.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian syksyllä 2022.

Lausunnonantajia pyydetään erityisesti kommentoimaan ehdotuksen vaikutusten arviointia.

 
Tavoitteet
Tavoitteena on toteuttaa Sanna Marinin hallitusohjelman strategiseen kokonaisuuteen ”Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi” sisältyvää kirjausta, jonka mukaan  kunnallisen jätehuollon toimijan ulosmyyntiraja pidetään 10 prosentissa myös 1.1.2030 alkaen. Lisäksi tavoitteena on selventää jätelain soveltamista ja varmistaa jätehuollon toimivuutta sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kiinteistöjen yhdyskuntajätehuollossa, kun uudet hyvinvointialueet aloittavat sote-uudistusta koskevan lainsäädännön mukaisesti toimintansa vuoden 2023 alussa.   
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM001:00/2022 - Hankkeen sivu valtioneuvoston Hankeikkunassa

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 12.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat hallitussihteeri Sirkku Jaakkola (8.8.–12.8.) puh. 0295 250 007, ympäristöneuvos Riitta Levinen (8.-12.7.) puh. 0295 250 162, hallitussihteeri Jussi Kauppila (25.7.-12.8) puh. 0295 250 085 ja asiantuntija Tuuli Oikarinen (13.7.-22.7.) puh. 0295 250 298. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)gov.fi.                     
Jakelu:
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Helsingin kaupunki    
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun hyvinvointialue    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Korkein hallinto-oikeus    
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin hyvinvointialue    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Maakuntien tilakeskus    
Oikeusministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan hyvinvointialue    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

jätelaki, jäte, jätehuolto, sidosyksikköraja, sote-uudistus

avfallslagen, avfall, avfallshantering, gränsen för anknutna enheter, social- och hälsovårdsreformen