Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Jatkuvan oppimisen sanasto

Jatkuvan oppimisen sanasto

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/32564/2021

Vastausaika on päättynyt: 23.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö pyytävät lausuntoanne Jatkuvan oppimisen sanaston luonnoksesta.
 
Jatkuvan oppimisen sanastossa esitetään noin 60:n jatkuvaan oppimiseen liittyvän käsitteen tiedot. Käsitteiden sisältö kuvataan määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Suomenkielisistä termeistä annetaan suositukset. (Ruotsin- ja englanninkieliset vastinetermit on tarkoitus lisätä sanastoon mahdollisessa jatkohankkeessa.) Käsitteiden välisiä suhteita havainnollistetaan käsitekaavioiden avulla.
 
Jatkuvan oppimisen sanasto keskittyy jatkuvan oppimisen järjestelmän nykytilaa koskeviin käsitteisiin; tulevaan tavoitetilaan liittyvät käsitteet nähdään tarpeellisiksi määritellä mahdollisessa jatkohankkeessa.
 
Lausuntopyyntö toimitetaan jakelussa mainituille. Tietoa pyynnöstä voitte jakaa edelleen tahoille ja henkilöille, joiden kannanottoa pidätte tarpeellisena.
Tausta
Jatkuvan oppimisen sanastoa on aloitettu tekemään vuonna 2020 tukemaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteisestä jatkuvan oppimisen digitaalisten palveluiden kehittämistä. Kehittämisen taustalla on pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukainen parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus. 

Jatkuvan oppimisen uudistaminen edellyttää opetushallinnon ja työhallinnon välistä vuoropuhelua, ja sen mahdollistamiseksi puolestaan tarvitaan yhteisten käsitteiden määrittelyä, harmonisointia ja termeistä sopimista, siis terminologista sanastotyötä. Sanastotyön tuloksena syntyy Jatkuvan oppimisen sanasto.
 
Tavoitteet
Jatkuvan oppimisen sanasto on tarkoitettu apuvälineeksi ensisijaisesti jatkuvan oppimisen uudistuksen toimijoille niin opetushallinnossa kuin työhallinnossakin: tavoitteena on, että käsitteitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti paitsi viestinnässä myös palveluiden suunnittelussa, säädösvalmistelussa ja tietoarkkitehtuurityössä.

Yleisemmin sanastosta toivotaan olevan hyötyä myös muille työhön ja oppimiseen liittyviä käsitteitä ja termejä käyttäville ja käsitteiden määritelmiä tarvitseville eli muun muassa tietojärjestelmien ja palveluiden kehittäjille, tiedottajille, toimittajille ja kääntäjille. Sanasto edistää myös julkisen hallinnon tietojen yhteentoimivuutta.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Kommentit sanastoluonnoksesta pyydetään antamaan Lausuntopalvelun kautta viimeistään sunnuntaina 23.1.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Sanastoluonnoksen lausuntopyynnön tavoitteena on saada sidosryhmiltä asiantuntijapalautetta sanaston viimeistelyä varten.
 
Kaikenlaiset sanastoa koskevat kommentit ovat tervetulleita. Kommentointi voi sisältää kannanottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että sen osiin. Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niistä sanaston kohdista, joista olette eri mieltä.
 
Jatkuvan oppimisen sanastoa voi tarkastella PDF-muotoisesta sanastotiedostosta, joka on julkaistu Sanastokeskuksen sivuilla (linkki PDF-tiedostoon löytyy yltä kohdasta ”linkit”).
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi pyydämme, että lausunto jaotellaan lausuntopalvelu.fi:n lomakekenttiin siten, että sanastoa kokonaisuutena koskevat kommentit tallennetaan niille varattuun kenttään ja kutakin käsitettä koskevat kommentit käsitekohtaisiin lomakekenttiin. Lausuntopalvelun lomakekentissä käytetty numerointi vastaa sanaston käsitenumerointia.
 
Sanastossa käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina. Termitietueet ja käsitekaaviot on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi, joista molemmista pyydetään kommentteja. Sanaston rakenteesta ja sanastossa käytettävistä merkinnöistä on annettu tarkempaa tietoa sanastoluonnoksen alussa.
 
Ohjeita lausunnonantajalle:
  • Määritelmiä kommentoitaessa päähuomio kannattaa kiinnittää asiasisältöön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä ilmaisemalla selvästi käsitteen olennainen sisältö ja käsitteiden väliset suhteet.
  • Suomenkielisten termien eli nimitysten osalta toivomme kommentteja muun muassa annetuista termisuosituksista ja siitä, viittaavatko synonyymeiksi merkityt termit todella samaan käsitteeseen.
  • Käsitekaavioiden kohdalla olisi arvokasta kuulla, mikäli kaaviosta puuttuu tärkeitä käsitteitä tai mikäli käsitteiden väliset suhteet on esitetty väärin tai harhaanjohtavasti.
Valmistelijat
Lisätietoja Jatkuvan oppimisen sanastosta: terminologi Riina Kosunen, Sanastokeskus, etunimi.sukunimi@tsk.fi.

Jatkuvan oppimisen sanaston laatineeseen asiantuntijaryhmään ovat kuuluneet:
 
Lara Anastasiou, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus oy (vuonna 2020)
Marjut Anderson, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus oy (2021)
Mikko Hartikainen, Opetushallitus (2020)
Maarit Hildén, Uudenmaan ELY-keskus (2020)
Tero Huttunen, opetus- ja kulttuuriministeriö (2020–2021)
Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö (2020–2021)
Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (2020–2021)
Tomi Kytölä, opetus- ja kulttuuriministeriö (2020–2021)
Mira Piironen, Uudenmaan TE-toimisto (elokuusta 2021)
Harry Pulliainen, KEHA-keskus (2020–2021)
Kirsi-Marja Putkonen, KEHA-keskus (2020–2021)
Taina Riikonen, Uudenmaan TE-toimisto (2020)
Tuula Sumkin, Opetushallitus (2020–2021)
Totti Tuhkanen, Turun yliopisto (2020–2021)
Markku Virtanen, työ- ja elinkeinoministeriö (2020–2021)
Riina Kosunen, Sanastokeskus, terminologi (2020–2021).
Jakelu:
Ada Äijälän koulu O/Y    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akaan kaupunki    
Akava ry    
Alajärven kaupunki    
Alavuden kaupunki    
Ammattikorkeakoulujen opintohallinnon verkosto    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Apollon Yhteiskoulun Kannatusyhdistys ry    
Arffman Consulting Oy    
Asikkalan kunta    
Askolan kunta    
Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry    
Ava-instituutin kannatusyhdistys ry    
Axxell Utbildning Ab    
Bildningsalliansen rf    
Björneborgs svenska samskolas aktiebolag    
Careeria Oy    
Cimson Koulutuspalvelut Oy    
Edupoli Oy    
Eduskunnan sivistysvaliokunta    
Elinkeinoelämän oppilaitokset EOL ry    
ELY-keskus    
Englantilaisen koulun säätiö sr    
Enontekiön kunta    
Erilaisten oppijoiden liitto ry    
Espoon kaupunki    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Pohjanmaan ELY    
Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Etelä-Savon ELY    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Eurajoen kunta    
Euran kunta    
Evijärven kunta    
Finlands Svenska Skolungdomförbund, FSS    
Fintraffic Lennonvarmistus Oy    
Folkhälsan Utbildning Ab    
Forssan kaupunki    
Fria Kristliga Folkhögskolföreningen FKF rf    
Fysikaalinen hoitolaitos Arcus Lumio & Pirttimaa    
Föreningen för Svenska samskolans i Tammerfors upprätthållande rf    
Galimatias Concept Oy    
Haapaveden kaupunki    
Haapaveden Opiston kannatusyhdistys ry    
Haminan kaupunki    
Hangon kaupunki    
Hankasalmen kunta    
Harjavallan kaupunki    
Harjun Oppimiskeskus Oy    
HAUS Kehittämiskeskus Oy    
Hausjärven kunta    
Heinolan kaupunki    
Heinäveden kunta    
Helsingin eurooppalainen koulu    
Helsingin kansainvälisen koulun vanhempainyhdistys ry    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Konservatorion Säätiö sr    
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu    
Helsingin Rudolf Steiner -koulun kannatusyhdistys ry    
Helsingin Uusi yhteiskoulu Oy    
Helsingin yliopisto    
Helsinki Business College Oy    
Hengitysliitto ry    
Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL    
Hevosopisto Oy    
Huittisten kaupunki    
Hyria koulutus Oy    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeen ammatti-instituutti Oy    
Hämeen ELY    
Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto    
Hämeenkyrön kunta    
Iin kunta    
Iisalmen kaupunki    
Iitin kunta    
Ilmajoen kunta    
Ilomantsin kunta    
Imatran kaupunki    
Inarin kunta    
Isonkyrön kunta    
Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiö sr    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Itä-Suomen Liikuntaopisto Osakeyhtiö    
Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiö sr    
Itä-Suomen yliopisto    
Jakobstad stad / Pietarsaaren kaupunki    
Janakkalan kunta    
Jatkuvan oppimisen digin arkkitehtuurityöryhmä    
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jollas-Opisto Oy    
Joroisten kunta    
Joutsan kunta    
Juuan kunta    
Juvan kunta    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.    
Jyväskylän yliopisto    
Jämsän kaupunki    
Järvenpään kaupunki    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kaakkois-Suomen ELY    
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Kaarinan kaupunki    
Kainuun ELY    
Kainuun liitto    
Kainuun Opisto Oy    
Kainuun työ- ja elinkeinotoimisto    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry    
Kalevan lukion kannatusyhdistys ry.    
Kangasalan kaupunki    
Kangasniemen kunta    
Kankaanpään kaupunki    
Kanneljärven kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kannuksen kaupunki    
Kansalaisopistojen liitto KoL ry    
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry    
Karkkilan kaupunki    
Karstulan Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Karstulan kunta    
Kauhajoen kaupunki    
Kauhavan kaupunki    
Kauniaisten kaupunki    
Kaustisen kunta    
KEHA-keskus    
Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr    
Kemijärven kaupunki    
Kemin kaupunki    
Keminmaan kunta    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan Konservatorion Kannatusyhdistys Ry    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Suomen ELY    
Keski-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
KEVA    
Kiinteistöalan Koulutussäätiö sr    
Kiipulasäätiö sr    
Kimitoöns kommun / Kemiönsaaren kunta    
Kinnulan kunta    
Kirkkohallitus/Kirkon työmarkkinalaitos    
Kirkkonummen kunta    
Kirkkopalvelut ry    
Kisakalliosäätiö sr    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Kiteen kaupunki    
Kittilän kunta    
Kiuruveden kaupunki    
KK Valmennuskeskus Oy    
Kokemäen kaupunki    
Kokkolan kaupunki    
Kolarin kunta    
KONE Hissit Oy    
Konecranes Finland Oy    
Konneveden kunta    
Kontiolahden kunta    
korkeakoulujen Digivisio-hanketoimisto    
Korpisaaren Säätiö sr    
Korsholms kommun / Mustasaaren kunta    
Kosken Tl kunta    
Kotka Svenska Samskolas Garantiförening r.f.    
Kotkan kaupunki    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Kotus / kielenhuolto-osasto    
Koulutuksen tutkimuslaitos    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen r.y.    
Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad stad / Kristiinankaupunki    
Kronoby kommun / Kruunupyyn kunta    
KSAK Oy    
KT Kuntatyönantajat    
Kuhmoisten kunta    
Kuhmon kaupunki    
Kulosaaren yhteiskoulun osakeyhtiö    
Kuopion kaupunki    
Kuopion Konservatorion kannatusyhdistys r.y.    
Kuopion Talouskoulun Kannatusyhdistys ry    
Kuortaneen kunta    
Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr    
Kurikan kaupunki    
Kuusamon kaupunki    
Kvarnen Samkommun    
Kärsämäen kunta    
Laajasalon opiston säätiö sr    
Lahden kansanopiston säätiö sr    
Lahden kaupunki    
Lahden Konservatorio Oy    
Lahden Rudolf Steiner-koulun Kannatusyhdistys ry    
Lahden yhteiskoulun säätiö sr    
Laihian kunta    
Laitilan kaupunki    
Lapin ELY    
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto    
Lapinlahden kunta    
Lappajärven kunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapuan kaupunki    
Laukaan kunta    
Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry    
Lempäälän kunta    
Leppävirran kunta    
Liedon kunta    
Lieksan kaupunki    
Limingan kunta    
Live-säätiö    
Lohjan kaupunki    
Lopen kunta    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Loviisan kaupunki    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Luumäen kunta    
Maa-ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK    
Maalariammattikoulun kannatusyhdistys r.y.    
Maanviljelyslyseon osakeyhtiö    
Malax kommun / Maalahden kunta    
Management Institute of Finland MIF Oy    
Marttayhdistysten liitto ry    
Mercuria kauppaoppilaitos Oy    
Merikarvian kunta    
Meyer Turku Oy    
Mikkelin kaupunki    
Muhoksen kunta    
Munkkiniemen koulutussäätiö sr    
Muonion kunta    
Muuramen kunta    
Mynämäen kunta    
Mäntsälän kunta    
Mänttä-Vilppulan kaupunki    
Mäntyharjun kunta    
Naantalin kaupunki    
Nakkilan kunta    
Nivalan kaupunki    
Nokia Oyj    
Nokian kaupunki    
Nousiaisten kunta    
Nurmeksen kaupunki    
Nurmijärven kunta    
Nykarleby stad / Uusikaarlepyy    
Närpes stad / Närpiön kaupunki    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Opetushallitus    
Opetushallitus    
Opetushallitus    
Opintokeskukset ry    
Opintotoiminnan Keskusliitto ry    
Optima samkommun    
Orimattilan kaupunki    
Oriveden kaupunki    
Oulaisten kaupunki    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Oulunkylän yhteiskoulun kannatusyhdistys r.y.    
Outokummun kaupunki    
Oy Helsingin Yhteiskoulu ja Reaalilukio    
Paasikiviopistoyhdistys r.y.    
Padasjoen kunta    
Paimion kaupunki    
Palkansaajien koulutussäätiö sr    
Palloilu Säätiö sr    
Paltamon kunta    
Pargas stad / Paraisten kaupunki    
Parikkalan kunta    
Parkanon kaupunki    
Pedersöre kommun / Pedersören kunta    
Peimarin koulutuskuntayhtymä    
Pellon kunta    
Perho Liiketalousopisto Oy    
Perhon kunta    
Peräpohjolan Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Petäjäveden kunta    
Pieksämäen kaupunki    
Pielaveden kunta    
Pihtiputaan kunta    
Pirkanmaan ELY    
Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY    
Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Haagan yhteiskoulu oy    
Pohjois-Karjalan ELY    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä Riveria    
Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY    
Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Satakunnan Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Pohjois-Savon Kansanopistoseura r.y.    
Pohjois-Savon ELY    
Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto    
Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr    
Polvijärven kunta    
Pomarkun kunta    
Pop & Jazz Konservatorion Säätiö sr    
Porin kaupunki    
Portaanpää ry    
Porvoon kaupunki    
Posion kunta    
Pudasjärven kaupunki    
Punkalaitumen kunta    
Puolangan kunta    
Pyhäjoen kunta    
Pyhäjärven kaupunki    
Pälkäneen kunta    
Pöytyän kunta    
Raahen kaupunki    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahasto sr    
Raision kaupunki    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rantasalmen kunta    
Ranuan kunta    
Raseborgs stad / Raaseporin kaupunki    
Rastor-instituutti ry    
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y.    
Rauman kaupunki    
Rautalammin kunta    
Rautavaaran kunta    
Rautjärven kunta    
REDU Edu Oy    
Reisjärven kunta    
Riihimäen kaupunki    
Rovalan Setlementti ry    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Saamelaiskäräjät    
Saarijärven kaupunki    
Sallan kunta    
Salon kaupunki    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Sanoma Oyj    
Saranen Consulting Oy    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Sastamalan kaupunki    
Satakunnan ELY    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan työ- ja elinkeinotoimisto    
Savitaipaleen kunta    
Savon koulutuskuntayhtymä    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sievin kunta    
Siikajoen kunta    
Siikalatvan kunta    
Siilinjärven kunta    
Simon kunta    
Sipoon kunta    
Sisäministeriö    
Sivistystyönantajat    
Skolgarantiföreningen r.f.    
Sodankylän kunta    
Someron kaupunki    
Sonkajärven kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotkamon kunta    
Spring House Oy    
Sulkavan kunta    
Suomalaisen yhteiskoulun osakeyhtiö    
Suomalais-venäläinen koulu    
Suomen Adventtikirkko    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto -SAKKI ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen kansallisooppera ja -baletti sr    
Suomen kansanopistoyhdistys ry    
Suomen kesäyliopistot ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen llmailuopisto Oy    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry    
Suomen Nuoriso-Opiston kannatusyhdistys ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry    
Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy    
Suomen Yrittäjäopiston Kannatus Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Sysmän kunta    
Säkylän kunta    
Taivalkosken kunta    
Tampereen aikuiskoulutuskeskus    
Tampereen kaupunki    
Tampereen Musiikkiopiston Säätiö sr    
Tampereen Steiner-kouluyhdistys r.y.    
Tampereen Yhteiskoulun Säätiö sr    
Tampereen yliopisto    
Tanhuvaaran Säätiö sr    
TAO, Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Tervolan kunta    
TE-toimisto    
Teuvan kunta    
Tohmajärven kunta    
Toholammin kunta    
Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Tornion kaupunki    
Touko Voutilaisen koulusäätiö sr    
Toyota Auto Finland Oy    
Traffica Oy    
TUL:n Kisakeskussäätiö sr    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun Ammattiopistosäätiö sr    
Turun kaupunki    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Turun musiikinopetus Oy    
Turun yliopisto    
Tuusniemen kunta    
Tuusulan kunta    
TYA-oppilaitos Oy    
työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura ry    
Työväen Sivistysliitto TSL ry    
Töölön Yhteiskoulu Osakeyhtiö    
Ulvilan kaupunki    
UPM-Kymmene Oyj    
Urjalan kunta    
Utajärven kunta    
Utsjoen kunta    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan ELY    
Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto    
Vaalan kunta    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Valmennusmajakka    
Valmet Automotive Oy    
Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö/VTML    
Vantaan kaupunki    
Vapaa sivistystyö ry    
Varalan Säätiö sr    
Varsinais-Suomen ELY    
Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto    
Vesannon kunta    
Vetelin kunta    
Vieremän kunta    
Vihdin kunta    
Viipurin Reaalikoulu Oy    
Viitasaaren kaupunki    
Winnova Länsirannikon koulutus    
Virolahden kunta    
Virtain kaupunki    
Wärtsilä Finland Oy    
Vörå kommun / Vöyrin kunta    
Y4 Works Oy    
Ylitornion Yhteiskoulun Kannatusosakeyhtiö    
Ylivieskan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Yrkesinstitutet Prakticum    
Åbo Akademi    
Ähtärin kaupunki    
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä    
Äänekosken kaupunki    
Asiasanat

koulutus

sanastot

Käsitteet

Termit

Jatkuva oppiminen