Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden muutoksesta

Luonnos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden muutoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: OPH 905-2023

Vastausaika on päättynyt: 21.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden luonnoksesta. 
 
Tausta
Opetushallitus määrää koulutuksen perusteet tutkintokoulutukseen valmentavalle koulutukselle. Valmistelutyö tehdään yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Koulutuksen perusteet on uudistettu vastaamaan paremmin opiskelijoiden tavoitteita ja tarpeita. Uudistettujen koulutuksen perusteiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2023.

Koulutuksen muodostumista on selkiytetty koulutuksen järjestäjiltä tulleiden palautteiden perusteella. Koulutuksen muodostumisen jakautumisesta kaikille yhteiseen koulutuksen osaan ja vähintään kahteen valinnaiseen osaan on luovuttu, koska uudistuksen on nähty soveltuvan paremmin opiskelijoiden yksilöllisiin tavoitteisiin ja tarpeisiin. Esitetyn uudistuksen mukaan tutkintokoulutukseen valmentava koulutus muodostuisi valinnaisista koulutuksen osista.

Todistusmääräystä on selkiytetty koulutuksen järjestäjiltä tulleiden palautteiden perusteella. Todistusmääräyksessä on tarkemmin kuvattu todistusten antaminen ja tarkennettu todistukseen suoritetuista opinnoista merkittäviä tietoja.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden ja toimeenpanon tuen tilannetta on seurattu ja käsitelty koulutuksen järjestäjille suunnatuissa toimeenpanon tuen tilaisuuksissa ja Opetushallitukseen tulleissa palautteissa.  

 
Tavoitteet
Uudistuksen tavoitteena on selkiyttää tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen muodostumista ja todistusmääräystä. 
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään lähettämään viimeistään 21.3.2023. 
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Pyydämme lausuntoa seuraavista luvuista:
1.4. Koulutuksen muodostuminen
3.3. Todistukset   

Perusteiden muutokset on korostettu tekstiin kursiivilla. Ehdotettavat poistot on merkitty tekstiin 


Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota koulutuksen muodostumisen osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
• koulutuksen muodostuminen mahdollistaa opiskelijoille yksilöllisen opintopolun ja sujuvan siirtymän tutkintokoulutukseen.  

Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota todistusmääräyksen osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
• termistö on selkeää, ymmärrettävää ja todistusten tuottaminen opiskelijoille on sujuvaa.

Pyydämme mainitsemaan lausunnossa, mihin mainittuun koulutuksen perusteen osaan palaute kohdistuu.

 
Valmistelijat
Valmistelijat ja lisätiedot: 
opetusneuvos Tarja Heikkinen, tarja.heikkinen@oph.fi 
opetusneuvos Katri Kuukka, katri.kuukka@oph.fi 
opetusneuvos Hanna Pohjonen, hanna.pohjonen@oph.fi  
Jakelu:
AEL-Amiedu Oy    
Aikuislukioliitto ry    
Aineopettajaliitto AOL ry    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ammatillisen erityisoppilaitosten verkosto AMEO    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Luovi    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Borgå folkakademi Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon kaupunki    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Eurajoen kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y.    
Finlands Svenska Lärarförbund FSL rf    
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf -    
Helsingin kaupunki    
Hengitysliitto ry    
Hyria koulutus Oy    
Hyvinkään kaupunki    
Hämeenlinnan kaupunki    
Iisalmen kaupunki    
Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry    
Invalidisäätiö sr    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
JHL ry    
Joensuun kaupunki    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän kristillisen opiston säätiö sr    
Kaarinan kaupunki    
Kainuun Opisto Oy    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen Kristillisen Opiston kannatusyhdistys ry    
Kangasalan Kaupunki    
Kanneljärven Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Kansaneläkelaitos    
Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry    
kela - Kuusisto Piia    
Kemin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Kempeleen kunta    
Keravan kaupunki    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Keuruun kaupunki    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkkonummen kunta    
Kirkkopalvelut ry    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kiteen Evankelisen Kansanopiston kannatusyhdistys ry    
Korpisaaren Säätiö sr    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulukuraattorit ry    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan kaupunki    
KT Kuntatyönantajat    
Kuhmon kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kvarnen samkommun    
Lahden kaupunki    
Lahden yhteiskoulun säätiö    
Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry    
Limingan kunta    
Loimaan evankelisen kansanopiston säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Mäntsälän kunta    
Nokian kaupunki    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Oppimis - ja ohjauskeskus Valteri    
Optima samkommun    
Oulun kaupunki    
Oulun kaupunki    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Pietarsaaren kaupunki    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Portaanpää ry    
Pro lukio ry    
Raahen Koulutuskuntayhtymä    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rauduskylän kristillinen opisto    
Rauman kaupunki    
Rovaniemen kaupunki    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
SAK ry    
Salon kaupunki    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Savon koulutuskuntayhtymä, Savon ammattiopisto    
Savon koulutuskuntayhtymä/Varkauden lukio    
Savonlinnan kaupunki    
Savonlinnan kristillinen opisto ry    
Seinäjoen kaupunki    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu    
Sivistystyönantajat    
Sivistystyönantajat ry    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STTK ry.    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen Kansanopistoyhdistys ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto - Tuomainen Jenni    
Suomen Lukiolaisten Liitto ry    
Suomen luterilainen evankeliyhdistys    
Suomen opinto-ohjaajat ry    
Suomen Opiskelija Allianssi - OSKU ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry    
Suomen Opiskelija-Allianssi -OSKU ry    
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK    
Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry    
Suomen Oppisopimusosaajat ry    
Suomen Psykologiliitto - Ahtola Annarilla    
Suomen psykologiliitto ry    
Suomen Rehtorit ry - Lehtinen Toni    
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät ry    
Suomussalmen kunta    
Suonenjoen kaupunki    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Tehy ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teollisuusliitto ry    
Teuvo Voutilaisen koulusäätiö    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun kaupunki    
Turun kristillisen opiston säätiö sr    
Töölön yhteiskoulun osakeyhtiö    
Vaasan kaupunki    
Vaasan kaupunki / Vamia    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valkealan Kristillisen Kansanopiston kannatusyhdistys r.y.    
Valteri-koulu    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry - Kokko Sari    
Vantaan kaupunki    
Västra Nylands Folkhögskola    
Yksityiskoulujen Liitto ry    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Ylöjärven kaupunki    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Asiasanat

TUVA

Koulutuksen perusteet

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet