Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston antaman adoptioasetuksen (202/2012) muuttaminen

Valtioneuvoston antaman adoptioasetuksen (202/2012) muuttaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/25687/2022

Vastausaika on päättynyt: 21.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta. 

Valtioneuvoston adoptiosta annettua asetusta (202/2012) ehdotetaan muutettavaksi. Asetuksen 1 §:ssä kunta korvattaisiin hyvinvointialueella, mikä vastaisi 1.1.2023 voimaantulevaa sote-uudistusta. Asetukseen lisättäisiin uusi 17 a §, jonka mukaan sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaisi lautakunnan jäsenten palkkioiden perusteet.  
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 21.11.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään toimittamaan  21.11.2022 mennessä ensisijaisesti Lausuntopalvelun kautta. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.
 
Vaihtoehtoisesti lausunnon voi lähettää myös sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamon kautta (kirjaamo.stm@gov.fi, viite VN/25687/2022).
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

 
Valmistelijat
Lisätietoa antavat tarvittaessa
Lakimies Titta Honkala p. 02951 63457
Lakimies Anni Ritari
sähköposti on muotoa etunimi.sukunim@gov.fi
Jakelu:
adoptiolautakunta    
Oikeusministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Valvira