Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräysluonnos auton ja se perävaunun rakenteen muuttamisesta annetun määräyksen muuttamisesta

Määräysluonnos auton ja se perävaunun rakenteen muuttamisesta annetun määräyksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/534395/03.04.03.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 6.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta auton ja se perävaunun rakenteen muuttamisesta annetun määräyksen muuttamiseksi.

 
Tausta
Voimassa olevaan määräykseen tehtäisiin sellaiset tarpeelliset muutokset joustavoittamaan bensiinikäyttöisten ajoneuvojen muuttamista käyttämään pääosin etanolista koostuvaa polttoainetta, joiden katsotaan tukevan lainsäädännön tavoitteita etanolikonversioiden tukemiseksi.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään torstaina 6.4.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Huomaattehan, että lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot ovat kokonaisuudessaan julkisia.
Mikäli lausunnon antaja katsoo, että annettava lausunto sisältää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin nojalla salassa pidettävää tietoa, lausunnosta voi lisäksi lähettää salassa pidettävillä osuuksilla täydennetyn version sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Pyydämme mainitsemaan lausunnossa viitetietona määräysluonnoksen asianumeron.
Valmistelijat
Tarkastaja Tatu Siivonen, s-posti tatu.siivonen(at)traficom.fi; puh. 029 534 5517
Lakimies Emma Thomasén, s-posti emma.thomasen(at)traficom.fi; puh. 029 534 5241