Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26072/2022

Vastausaika on päättynyt: 9.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Valtiovarainministeriössä on valmisteltu luonnos valtioneuvoston asetukseksi asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (1101/2019, turvallisuusluokitteluasetus) 16 §:n muuttamisesta.
Tavoitteet
Ehdotetulla valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus jatkaa turvallisuusluokitteluasetuksen 16 §:n 3 momentissa säädettyä siirtymäaikaa yhdellä vuodella niin, että valtionhallinnon viranomaisen, joka ei ole tehnyt tietoturvallisuudesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston asetuksen (681/2010) 7 §:n mukaista luokittelupäätöstä, olisi saatettava turvallisuusluokiteltujen asiakirjojen käsittely vastaamaan turvallisuusluokitteluasetuksen 6–15 §:ssä säädettyjä käsittelyvaatimuksia vuoden 2023 loppuun mennessä.
Liitteet:
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne asetusluonnoksesta sekä asetusta koskevasta muistiosta. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisessä muodossa viimeistään 9.11.2022 www.lausuntopalvelu.fi -verkkosivuston kautta tai vaihtoehtoisesti osoitteeseen kirjaamo.vm(at)gov.fi, korvaa (at)-merkintä @-merkillä. Ministeriöitä pyydetään tarvittaessa kokoamaan lausuntonsa omalta hallinnonalaltaan. Kaikki saadut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan www.lausuntopalvelu.fi –verkkosivustolla. Valtiovarainministeriö käsittelee myös muilta kuin lausuntopyynnön jakelussa mainituilta määräaikaan mennessä saadut lausunnot.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto (etunimi.sukunimi@vm.fi, 0295 530 515).
Jakelu:
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö