Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17882/2021

Vastausaika on päättynyt: 17.1.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Tausta
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta ministeriössä valmistellusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Tavoitteet
Esityksen tarkoituksena on hankkia eduskunnan hyväksyntä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja Ukrainan välisen yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluville määräyksille sekä sopimuksen voimaansaattamiselle. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy sopimuksen sekä lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Linkit
Liitteet:

Liite HE Ukraina FI.pdf - Luonnos HE Ukrainan ja EUn välinen lentoliikennesopimus

Liite RP Ukraina SV.pdf - Utkast RP Luftfartsavtal mellan Ukraina och EU

Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 17.1.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä sekä hankeikkunassa.
 
Jos et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi antaa myös sähköpostitse lähettämällä lausunto liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo.lvm@gov.fi). Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, word-, tai rtf- tallennusmuodossa. Sähköpostitse lähetetyissä lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/17882/2021.
Valmistelijat
Helinä Teittinen, p. 0295 342 017, etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Board of Airline Representatives in Finland    
Business Finland Oy    
Finavia Oyj    
Finnair Oyj    
Fintraffic    
Keskuskauppakamari    
Kuluttajaliitto ry    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Matkailu TEM    
Nordic Regional Airlines Oy    
Oikeusministeriö    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Suomen pysyvä edustusto EU:ssa    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Väylävirasto