Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/28996/2022

Vastausaika on päättynyt: 28.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne seuraavasta asetusluonnoksesta:
Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Tausta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1163/2004) säännöksiä, jotka koskevat yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikuntaa sekä tutkintojen järjestämistä koskevien sopimusten sisältöä. 

Tämä muutosehdotus liittyy yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) muutosesitykseen (HE 230/2022 vp), joka on parhaillaan eduskunnassa.
Yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamista koskevan esityksen mukaan tutkintotoimikunnan asettamisesta ja kokoonpanosta säädettäisiin aikaisempaa kattavammin yleisistä kielitutkinnoista annetun lain 3 §:ssä, johon siirrettäisiin voimassa olevan yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n 1 ja 2 momentin säännökset.

Näin ollen yleisistä kielitutkinnoista annetussa valtioneuvoston asetuksessa ei enää olisi säännöksiä tutkintotoimikunnan asettamisesta. Sen sijaan valtioneuvoston asetuksessa olisi edelleen säännöksiä tutkintotoimikunnan kokoonpanosta ja asioiden käsittelystä tutkintotoimikunnassa. Valtioneuvoston asetuksen 1 §:ssä säädettäisiin sihteerin- ja toimistotehtävien hoidosta sekä tutkintotoimikunnan jaostotyöskentelystä. Siihen lisättäisiin myös säännös tutkintotoimikunnan mahdollisuudesta kuulla asiantuntijoita.

Yleisistä kielitutkinnoista annetun lain muuttamista koskevan esityksen mukaan täydennettäisiin tutkinnon järjestäjän tehtäviä koskevaa säännöstä (yleisistä kielitutkinnoista annetun lain 5 §). Tämän vuoksi täydennettäisiin myös yleisistä kielitutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:ää, joka koskee sopimusta tutkinnon järjestämisestä.

Lisäksi muutettaisiin asetuksen 2 §:n 2 momentin ruotsinkielistä sanamuotoa ja korjattaisiin asetuksen 2 §:n 3 momentissa oleva kirjoitusvirhe.

Muutos tulisi voimaan 1.1.2023.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne asetusluonnoksesta.
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 28.11.2022.

Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi -palvelussa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät www-sivulta osoitteesta lausuntopalvelu.fi > Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Mikäli ette halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi).
Lausunnossa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/28996/2022.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/28996/2022.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa:
Hallitussihteeri Maria Soininen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Sähköposti: etunimi.sukunimi@gov.fi,  puh. 0295 330 220
Jakelu:
Aikuiskoulutus Taitaja    
Akava ry    
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry    
Arffman    
Axxell Monikulttuurisuuskeskus    
Eduko    
Edupoli / Careeria    
Edusalo    
EduVamia    
Ekami    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Espoon työväenopisto / Omnia    
Etelä-Savon ammattiopisto / Esedu    
Finlandssvenska teckenspråkiga rf    
Heinolan kansalaisopisto    
Helsingfors Arbis    
Helsingin aikuisopisto    
Helsingin suomenkielinen työväenopisto    
Hiiden Opisto    
Hyria Koulutus Oy    
Iisalmen kansalaisopisto    
Itä-Karjalan Kansanopisto    
Jyväskylän kansalaisopisto    
Jyväskylän kristillinen opisto    
Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskus (SOLKI)    
Kansalaisopistojen liitto KoL – Medborgarinstitutens förbund MiF ry    
Kaukametsän opisto    
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto    
Kielikoulu Nuevo Mundo Oy    
Kielikoulutuspolitiikan verkosto (Kieliverkosto)    
Kotkan opisto    
Koulutuskeskus Salpaus    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Kuntaliitto - Kommunförbundet    
Kuopion kansalaisopisto    
Kuurojen Liitto ry    
Lauttakylän lukion aikuislinja    
Linnalan opisto    
Loviisan kansalaisopisto – Lovisa medborgarinstitut    
Luksia    
Länsirannikon koulutus Oy WinNova    
Lärkkulla Stifteltens folkakademi    
Maahanmuuttovirasto    
Medborgarinstitutet i Mariehamn    
Oikeusministeriö    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry    
Opetushallitus    
Osuuskunta Opetus ja ohjaus    
Oulun aikuislukio    
Paasikivi-Opisto    
Pakolaisneuvonta ry    
Peräpohjolan opisto    
Pieksämäen seutuopisto    
Rauman kansalaisopisto    
Riveria kesäyliopisto    
Rovaniemen kansalaisopisto    
Saamelaisalueen koulutuskeskus    
Saimaan ammattiopisto Sampo    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
Savon ammattiopisto    
Seinäjoen kansalaisopisto    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kansanopistoyhdistys - Finlands Folkhögskolförening ry    
Suomen yliopistojen kielikeskusten johtajien neuvosto    
Taitotalo    
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus    
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun ammatti-instituutti    
Turun kristillinen opisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan kansalaisopisto Alma - Vasa medborgarinstitut Alma    
Wahren-opisto    
Valtiovarainministeriö    
Valvira    
Vanajaveden Opisto    
Vantaan aikuisopisto    
Vapaa sivistystyö ry    
Yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikunta    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

kielitaito

tutkinto

kieli