Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Tenon kalastuslupien hinnoista vuodelle 2020

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Tenon kalastuslupien hinnoista vuodelle 2020

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5043/2020

Vastausaika on päättynyt: 25.3.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2020.

Pohjois-saamen ja ruotsinkieliset käännökset lisätään liitteiksi niiden valmistuttua.
Tavoitteet
Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan huhtikuun alussa vuonna 2020 kun Suomen ja Norjan välillä neuvotellut Tenojoen kalastussäännön vuotta 2020 koskevat täsmennykset on saatu sovittua.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan maa- ja metsätalousministeriöön 25.3.2020 mennessä. 

Lausuntopyynnön ja asetusluonnoksen ruotsin ja pohjois-saamenkielinen versio lisätään lausuntopalveluun liittetiedostoina niiden valmistuttua.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi:ssä, missä tämä lausuntopyyntö on julkaistu. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai kirjeitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse (ensisijainen) osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa. Lausuntopyyntö on myös maa- ja metsätalousministeriö kotisivuilla osoitteessawww.mmm.fi/lausunnolla.

Myös muut kuin alla jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.  Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä tai valtioneuvoston hankeikkunassa.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste (tapio.hakaste@mmm.fi, puh. 0295 162152).
Jakelu:
Alatalon osakaskunta    
Iivanan osakaskunta    
Kalatalouden keskusliitto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin kalatalouskeskus    
Lapin Vapaa-ajankalastajapiiri    
Luonnonvarakeskus    
Metsähallitus    
Nuorgamin osakaskunta    
Oikeusministeriö    
Outakosken osakaskunta    
Pikkujärven osakaskunta    
Saamelaiskäräjät    
Saamelaismatkailu- ja yrittäjät ry    
Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Tenon kalatalousalue    
Tenon kiinteistönomistajat ry    
Tenonlaakson yrittäjät ry    
Utsjoen kirkonkylän osakaskunta    
Valtiovarainministeriö    
Veahčaknjárgan osakaskunta    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

matkailu

kalastus

lohikalat

lohi

Tenojoki

Teno