Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Saaristomeren lauttapaikkojen palvelutaso

Saaristomeren lauttapaikkojen palvelutaso

Lausuntopyynnön diaarinumero: VARELY/1949/2019

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelle on keskitetty valtakunnallinen vastuu maantielauttaliikenteen hoidosta käsittäen liikenteen palvelutason määrittelyn, palveluiden hankinnan sekä lauttojen etuajo-oikeuslupien hallinnollisen käsittelyn. Maantielauttaliikenne perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maantiestä (23.6.2005/503).

Maantielauttaliikennettä hoidetaan 41 lauttapaikalla. Lauttapaikoista 17 sijaitsee saaristomerellä ja 14 Järvi-Suomessa, muiden lauttapaikkojen sijaitessa maantieteellisesti erillään pitkin rannikkoa ja sisävesiä Suomenlahdelta Kemijärvelle ulottuvalla alueella.  Maantielauttapaikoista lossipaikkoja on 34 ja lautta-aluspaikkoja 7. Lossit liikennöivät pääsääntöisesti ohjailuvaijeriin kiinnittyneinä kun taas lautta-alukset operoivat vapaasti kulkevina aluksina.
Tausta
Nykyinen maantielauttaliikenteen palvelutasomääritelmä on Tiehallinnon laatima ja peräisin vuodelta 2004. Osa Saaristomeren lauttaliikennepalveluiden sopimuksista on katkolla 1.1.2020 alkaen ja liikennepalvelut kilpailutetaan kevään 2019 aikana. Tulevissa kilpailutuksessa keskeisenä lisäyksenä hankintakriteereihin on käyttövarmuuden ja halutun palvelutason ohella ympäristövaikutusten huomiointi. Aikataululliseen lauttaliikenteeseen siirtyminen on tehokas keino parantaa lauttojen käyttöastetta ja vähentää liikenteen ympäristökuormaa.
Tavoitteet
Aikataululliseen liikenteeseen siirtymisellä tienpitäjä haluaa pienentää lauttaliikenteen päästövaikutuksia ja tehostaa hankitun lauttakapasiteetin käyttöastetta.
Aikataulu
Lausunnot tulee antaa 15.8.2019 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Kirjoita lausuntosi lauttapaikkakohtaisesti esitettyyn palvelutasoon asianomaisen lauttapaikan kohdalle.
Valmistelijat
Tapani Jaakkola
Tieinsinööri
Varsinais-Suomen ELY-keskus
tapani.jaakkola@ely-keskus.fi
Jakelu:
Tapani Jaakkola    
Tomas Eklund, Paraisten kaupunki    
Asiasanat

Lossi

Maantielauttaliikenne

Lauttaliikenne

lauttaliikenteen palvelutaso

färjtrafiken

färja

Servicenivån i färjtrafiken