• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Kuhmon kaupunki, Kaupunginhallitus 24.3.2020 § 61
    Päivitetty:
    25.3.2020
    • Kuhmon kaupunginhallitus yksimielisesti päätti esittää lausuntonaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle, että koulu- ja nuorisopsykologiset palvelut järjestetään jatkossakin kuntayhtymämallin mukaisesti. Mahdollisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen jälkeen koulupsykologisten palvelujen paras järjestämismalli on maakunnallinen sote-malli, jossa kunnat järjestävät sopimusperustaisesti palvelun tulevan maakunnan kanssa. Palvelun tuottajan on huomioitava psykologisten palvelujen piirissä olevien lasten ja nuorten määrä ja mitoitettava palvelut sen mukaisesti. Palvelujen tuottamisessa tulee hyödyntää digitalisaation suomat mahdollisuudet, olipa käytössä mikä järjestämismalli tahansa. Koulukuraattoripalvelujen tulee jatkossakin olla kuntien tuottamaa toimintaa.
   • Mikä on paras ratkaisuvaihtoehto nykytilanteessa koulujen psykososiaalisten palveluiden järjestämiseen Kainuussa?
   • Kuhmon kaupunki, Kaupunginhallitus 24.3.2020 § 61
    Päivitetty:
    25.3.2020
    • 1) kuntayhtymämalli: koulupsykologipalvelun järjestäminen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä (nykytilanne)
   • Mikä on paras ratkaisuvaihtoehto tulevaisuudessa koulujen psykososiaalisten palveluiden järjestämiseen Kainuussa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen jälkeen?
   • Kuhmon kaupunki, Kaupunginhallitus 24.3.2020 § 61
    Päivitetty:
    25.3.2020
    • 3) maakunnallinen sote-malli: kunnat siirtävät sopimusperustaisesti koulupsykologipalvelun järjestämisen tulevalle maakunnalle