• Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Gröhn Kirsti
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Paalasmaan saaristoon ei pääse muutoin kuin lossilla. Saaristo on erittäin suosittu mökkeily ja matkailu paikka. Aikataulutus vaikeuttaa kohtuuttasti paikallisten työssäkäyvien elämää. Kesäkuukausina 1.5.-30.8. jolloin mökkeilijät ja matkailijat ovat liikenteessä lossi ajaa melkein aina täydellä lastilla ja rannoilla on jonot. Ajettavahan ne on saareen tai mantereelle, siinä ei 20 min aikataulutus käy. Mitään säästöä polttoaine eikä kalustokuluissa tule kun lossi joutuu ajamaan täydellä kuormalla odottajia. Aikataulu ei tule kuuloonkaan koska Paalasmaassa asuu työssä käyvää väestöä ja uusia työssäkäyviä asukkaita on muutamassa saarelle. Aikataulutuksella vaikeutetaan heidän tuöntekoaan ja elinkeinoja.
   • Perälä Anneli
    Päivitetty:
    9.4.2019
    • Lausunto Hirvisalmen lossin (Juuka) palvelun säilyttämiseksi nykyisellään. Olen asunut saaristossa kymmenen vuotta ja käytän lossia useamman kerran viikossa. Nykyinen toiminta tulee säilyttää ehdottomasti entisellään, mutta sitä voi kehittää. Ympäristösyillä ei aikatauluihin siirtymistä mielestäni voida perustella. Perustelut: -ajoneuvojen määrälossilla lisääntymään päin, vuodesta 2017 noussut 7400 autoa -kesämökkejä muutetaan vakituisiksi asunnoiksi, vakituinen asuminen lisääntynyt -uusia vakituisia asuntoja rakennetaan lisää, on lapsiperheitä ja lapsia syntyy -valokuitu rakennettu Paalasmaan saaristoon saakka, joka mahdollistaa myös etätyön tekemisen kotoa käsin, sitä kautta kiinnostus maalle muuttaminen on lisääntynyt -saaristosta käy useita henkilöitä mantereen puolella vakituisesti töissä -opiskelijoita asuu saaristossa, jotka käyvät säännöllisesti kirkonkylällä koulussa -saaristossa aktiivista mökkimatkailua -pitkä matka Joensuuhun keskussairaalaan, lisää matkustusaikaa -aiheuttaa kiirehtimisiä aikataulujen vuoksi/ ylinopeuksien kasvua, liikenneonnettomuuksien riski kasvaa, tien kunto huono (kuopat, painaumat, talvikunnossapito huonoa, polanteita, uria, liukkautta) -toimivatko lautat nyt odotusajat tyhjäkäynnillä (kovilla pakkasilla)? lisää päästöillään ympäristön kuormitusta -kesämatkailijoiden määrä vähenee, jos odotusajat pitkiä, taloudellisia menetyksiä -matkailijoita kiehtoo lossilla kulkeminen -kun syntyy jonoja, useampi auto odottaa lossia tyhjäkäynnillä (niin kesällä kuin talvipakkasilla), ne lisää päästöillään ympäristön kuormitusta -jos enemmän kulkijoita/autoja, jotka eivät mahdu lossin kyytiin, on pitkä aika odottaa 20 min seuraavaan lossin kulkemiseen tai jos puurekkoja jonossa - jos lähtö aikatauluissa vain toiselta rannalta aina (mantereen puolelta), niin lossi joutuu siirtymään tyhjillään lähtöpaikkaan, jos saariston puolelta ei ole ollut kulkijoita 16 min aikana, lisää päästöillään ympäristön kuormitusta - saariston asukkaat eivät saa tasavertaista palvelua mantereella asuviin verrattuna, jo nyt tie Paalasmaalle on erittäin huonossa kunnossa kuutostien varresta lossille saakka Kolin iso kuva 2050 Lieksan kaupungin ja Juuan kunnan visio Kolin kehittämiseksi on: ”Kolin matkailuvolyymin kymmenkertaistaminen nykyisestä vuoteen 2050 mennessä ja sen myötä vaikutusalueen merkittävä kehittyminen. Myönteinen vaikutus Lieksan ja Juuan työpaikkoihin ja väkilukuun.” Pohjois-Karjalan aluerakenneselvityksessä 2040 Kolin alue on tunnistettu maakunnan kehittymisen kannalta keskeisenä alueen ja solmuna, jonne voi ja tulee syntyä monipuolisesti uusia toimintoja, yrityksiä ja rakentamista. Ja Paalasmaan saaristo kuuluu tähän mukaan. Parannusehdotuksia: - näkyvyydet lossille pitemmältä matkalta parannettava, lossari näkee mahdolliset lossille tulijat kauempaa -asennetaan kauemmaksi tienvarteen liiketunnistin, joka hälyttää lossarille tulijasta -lossialueella sähköpylväissä palaa valot yötä/päivää, hämäräkytkin valopylväisiin -paremmat valot ajoramppien päihin, että sakeassa sumussa kiireelliset sairaustapauspotilaat pääsevät mantereen puolelle ja sitä kautta hoitoon, myös Kela taksilla kulkevat - nykyiset lossarit voisivat useimmin palata rantaan takaisin kun ovat juuri irtautuneet rampista, kun näkevät että auto on tulossa lossille ja kun vastarannalla ole ollut tulijoita (jotkut lossarit tekevät) -biopolttoaineet käyttöön -jos mennään aikatauluihin, niin aamupäivällä lähdöt saariston puolelta ja iltapäivällä mantereen puolelta
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Huikuri Jouko
    Päivitetty:
    19.4.2019
    • Lautan tulee liikennöidä täsmällisesti aikataulun mukaan jolloin säännöllinen käyttäjä tietää milloin rannalle kannattaa tulla. Harvemmin laittaa käyttävälle on ihan sama joutuuko sitä odottamaan muutaman minuutin enemmän tai ei.
   • Saimaan saariston kehittämisyhdistys
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Saimaan saariston kehittamisyhdistyksen hallitus ei hyväksy suunnitelmaa siitä, että Arvinsalmen lossi kulkisi vain 20 minuutin välein. Kehitystyömme liikennöinnin suhteen on ollut päämäärätietoisesti aivan toinen. Aikataulutusta on kokeiltu vuosia sitten. Jo silloin nähtiin, että työssäkäyville se asetti omat ongelmansa. Kesäaikana jonot olivat hankalia purkaa, varsinkin tapahtumien aikaan. Bussiaikataulut ja sisävesiliikenne asettavat luonnollisesti omat ehtonsa. Lossikuskin palkka on maksettava liikennöi lautta tai ei. Pakkasilla molemmilla rannoilla 20 minuuttia tyhjäkäynnillä seisovat autot aiheuttaisivat päästöjä, ja jään nopea jäätyminen vaatiisi kuitenkin jatkuvaa liikennöimistä, että väylä pysyisi auki. Helmikuussa 2017 yhdistys teki aloitteen Rääkkylän kunnalle. Arvinsalmen lossia haluttiin isommaksi niin, että lossin painorajoitus sallisi suurempien kuljetuskalustojen liikenteen. Tällä hetkellä painorajoitukset rajoittavat elinkeinotoimintaa. Painavammat kuljetukset eivät pysty käyttamään lossia siirtymisissään joko ollenkaan tai lossi rajoittaa kuljetuksia muutoin merkittävästi. Kuljetuskalustot ovat suurentuneet painoltaan ja kooltaan, johon osaltaan on vaikuttanut myös nykyinen lainsäädäntö. Aloite vietiin Rääkkylän kunnan toimesta edelleen Liperin kunnanhallitukselle. Molemmat kunnat puolsivat asiaa ja se eteni Ely-keskukselle. Varsinais-Suomen Ely-keskus käsitteli aloitteen huhtikuussa 2017. Lausunnossa todettiin, että valtioneuvosto on nostanut kesäkuussa 2013 ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja. ”Lauttapaikalla kulkee tilastojen mukaan suhteellisen paljon rahtikuljetuksia. Lauttapaikka rajoittaa ja hankaloittaa nykyisellä kantavuudella elinkeinoelämän logistisia järjestelyjä ja alueen elinkeinoelämän toimintaa." Ely-keskus ilmoitti ryhtyvänsä selvittämään lauttaliikenteen palveluntuottajan kanssa mahdollisuuksia kantavuuden parantamiseksi viimeistään seuraavan sopimuskauden 2020-2024 kilpailutuksen yhteydessä. Odotamme siis, että lauttaliikenne tulevaisuudessa tulee helpottumaan ja Ely-keskuksen toimet tukisivat alueen elämisen edellytyksiä. Arvinsalmen lossin nykyinen kantavuus tulee nostaa vuoden 2017 aloitteen mukaisesti ja nykyisistä aikataulun muutossuunnitelmista luopua.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Kulttuuriosuuskunta Vehrä
    Päivitetty:
    18.4.2019
    • Kulttuuriosuuskunta Vehrä vastustaa ajatusta aikatauluttaa Hanhivirran lossin kulkua. Katsomme, että aikataulutus hankaloittaa liikennettä Enonkosken kirkonkylän ja Ihamaniemen välillä niin varsinaisten, kesäasukkainen ja matkailijoiden liikkumista huomattavasti. Tällöin myös yhteydet Heinäveden ja Joensuun suuntaan huononevat. Lossi toimii nykyisellään hyvin: odotusajat ovat lyhyitä, vaikka lossi olisi vastarannalla, sillä matka on lyhyt. Olisi älytöntä odottaa lossia 15 minuuttia, vaikka lossissa olisi kuljettaja paikalla näköetäisyydellä. Jonot rannoilla kasvaisivat pitkiksi etenkin kesäaikaan, eikä välttämättä yhteen lossiin mahdu koko jono. Nykyisellään kesäaikaan lossi on välillä todella täynnä, vaikka sen kulku on jatkuvaa. Odottelu vaikeuttaa kesäajan ulkopuolella myös koululaiskuljetuksia ja työmatkalaisia. Entä miten on ajateltu hoitaa sairauskuljetukset Ihamaniemeltä? Ympäristövaikutuksien osalta nykyinen systeemi, jossa lossi kulkee tarvittaessa, ei otaksuttavasti sen huonompi kuin kaavailtu aikataulutus. Nythän mikäli liikennettä ei ole, lossi seisoo paikoillaan. Aikataulutettuna lossi kulkisi myös tyhjiltään. Koloveden kansallispuisto on lossimatkan päässä Enonkoskelta. Alueella käy keväästä syksyyn paljon ihmisiä, joiden matkanteko vaikeutuu lossiaikataulujen myötä. Alueen matkailutoimijat ovat kehittämässä palveluitaan ja tuotteitaan Koloveden alueelle sen luontoarvoja kunnioittaen. Myös Kulttuuriosuuskunta Vehrä on kehittämässä Koloveden alueelle kestävää matkailua, jota lossin aikatauluttaminen sotkee merkittävästi.
   • Makkonen Tanja
    Päivitetty:
    13.4.2019
    • Jo lausuntonsa jättäneillä paikkakuntalaisilla on erittäin hyviä perusteluita miksi aikataulutus ei todellakaan toimisi Hanhivaaran lossilla. Itse mökkiläisenä käytän lossia eniten kesäaikana, jolloin liikennettä on todella paljon. Jos nyt heinäkuussa on lossille jonoa ja kaikki eivät mahdu kyytiin esim. lossitauon jälkeen, niin minkälaiset kilometrin jonot tällainen 15 min välein kulkeva liikennöinti aiheuttaisi? Voin kuvitella autoilijoiden ärräpäät, odotusajoista tulisi ihan älyttömät. Ei myöskään hirveästi enää kiinnostaisi lähteä käymään kaupassa "nopeasti" Enonkoskella. EI tälle esitykselle.
   • Mononen Heikki
    Päivitetty:
    13.4.2019
    • Nykyinen käytäntö Hanhivirrassa on erinomainen, lossiin pääsee yleensä nopeasti, vesimatka on Saimaan alueen lyhimpiä ja useimmissa tapauksissa matka-aika ei pitene. Siltakaan ei toisi matka-aikoihin olennaista lyhennystä. En keksi aikatauluehdotuksesta yhtäkään positiivista asiaa, pelkästään nykytilannetta huonontavia näkökohtia. Hanhivirrassa kokeiltiin aikataulua ja se ei toiminut alkuunkaan. Aikataulu on tarpeeton johtuen lyhyestä 180 metrin vesimatkasta, jonka kulkemiseen menee pari minuuttia ja siitä että kuljettaja istuu lossissa joka tapauksessa oli lossi kulussa tai paikallaan. Vai onko hänellä kovastikin paperitöitä joita tekee tauolla? Kesäliikenne on Hanhivirrassa erittäin vilkas ja kulku olisi joka tapauksessa silloin nonstoppina ja "säästöä" tulisi pelkästään talviaikaan. Säästö syntyisi kuitenkin paikallisten asukkaitten ja mökkiläisten selkänahasta nykyistä palvelutasoa rajusti heikentämällä. Eikö riitä että täällä tiet on auraamatta ja päällysteet huonommat kuin Venäjän Karjalassa? Pitääkö lossikin laittaa osa-aikaeläkkeelle? Paikalliset toki oppisivat rytmittämään kulkunsa aikataulun mukaan mutta ulkopaikkakuntalaisille olisi luvassa pitkiä ja turhauttavia odotusaikoja autot joutokäynnillä ilmastointi / lämmitys päällä. Aikataulutus saattaa toimia pitkillä kilometrien vesimatkoilla Savonlinnan saaristossa tai jos on peräkkäin kaksi lossia esim. Kesamonsaari-Kokonsaari.
   • Enonkosken kunta, Lausunto annettu yksityishenkilönä ei kuntana., Heiskanen Minna
    Päivitetty:
    12.4.2019
    • Hanhivirran lossilla on aiemminkin kokeiltu aikataulutusta, mutta siitä luovuttiin, koska se ei palvellut ketään. Aikataulutus sotkee mm. koululaiskuljetukset, Ihamaniemessä käydään aamulla ja kaksi kertaa iltapäivässä hakemassa ja viemässä oppilaita. Tähtääminen lossille tiettyyn aikaan hankaloittaa suunnattomasti sujuvaa liikennettä. Jos koulutaksi myöhästyy vaikka sään takia lossilta aamuisin, tästä johtuen myös lapset myöhästyvät koulusta ja perusopetuslain mukaan oppilaille on annettava opetusta joka koulupäivä. Myöhästymisten takia oppilaat joutuvat eriarvoiseen asemaan. Työmatkalaisille aikataulutus tuo vain lisästressiä. Entäpä lääkäriin pääsy, tilaat ajan ja sinulle sanotaan, että tuossa 35 minuutiin päässä olisi just yksi aika vapaana otatkos sen? No etpä siihen välttämättä ehdi kun lossi ei nyt sattumoisin kuljekkaan kuin tiettyyn aikaan. Kun et pysty ottamaan aikaa vastaan, lääkäri aikasi voikin yllättäen siirtyä kuukaudella eteenpäin. Taas on Ihamaniemen suunnan ihmiset eriarvoistettu. Kunta saa valtionavustuksessa saaristolaislisää, koska Hanhivirran takana asuu paljon enonkoskelaisia, näinkö heitä kiitetään että heidän kulkemisiaan rajoitetaan? Missään tapauksessa aikataulutus ei palvele ketään. Yhden lossin päästöt ei tuhoa tätä maapalloa, mutta epäasiallinen kohtelu ja eriarvoistaminen voivat johtaa siihen että ihmiset eivät saa heille kuuluvia oikeuksia. Kuten tuolla jo aiemmin eräs kirjoitti, niin tämä tapa pyytää lausuntoja on myös eriarvoistamista, eihän kaikilla, jotka tuotakin lossia käyttävät ole mahdollisuutta antaa netissä lausuntoa. Kysely lossilla olisi se mikä toisi mielipiteet parhaiten esiin.
   • Huttunen Kari
    Päivitetty:
    11.4.2019
    • Aikataulutusta kokeiltiin, eikä se toiminut. Mahdollinen säästö on olematon. Kesäaikaan syntyvät ruuhkat ja aikataulusta aiheutuvat kelloa vastaan tulevat "kilpanajot" eivät lisää liikenneturvallisuutta. Ympäristön kannalta vuoroaan odottavien autojen tyhjäkäynti kylmällä kumoaa lossin toimimattomuudesta saadun hyödyn. Jos vielä lasketaan odotteluun kuluvalle ajalle jonkinlainen arvo, niin aikataulutus vaikuttaa käyttäjiin kohdistuvalta kiusaamiselta ja tulee aiheuttamaan ärsyyntymistä, mikä heijastuu esim. liikennekäyttäytymiseen.
   • Sivunen Ville
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Tällä muutoksella hankaloitetaan tienkäyttäjinä asukkaiden ja mökkiläisten liikkummista merkittävällä tavalla, koska Hanhivirran ylitys ei ole ajallisesti pitkä eikä näin ollen esitetylle vuorovälille ole kestävää perustetta. Lossin moottori käy kuitenkin 24/7 ja lossin kipparille maksetaan palkkaa, ajaa hän vuorovälein tai jatkuvasti, niin esitetty malli ei vähennä kustannus- eikä ympäristörasitusta. Päinvastoin vuorovälien käyttöönotto asettaa Hanhivirran pohjoispuolella asuvat asukkaat ja mökkiläiset harkitsemaan asioinnin siirtämistä enemmän Heinäveden ja Savonrannan suuntaan ja näin ollen ympäristörasitus voi lisääntyä pidentyvien ajomatkojen takia. Täysin järjetön esitys!
   • Asikainen Simo
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Aikataulutus hankaloittaa merkittävästi työmatkaliikennettä. Jonotusaika voi muodostua kohtuuttomaksi etenkin kesäaikaan, jolloin liikennettä on paljon. Myös raskasliikenne hankaloittaa aikataulutuksen toimivuutta. Lossin kantavuus on saatava vastaamaan nykyisiä yhdistelmämassoja (76 t), alueella on paljon metsätalouden liikennettä, joka joutuu painorajoitusten vuoksi ajamaan pitempiä reittejä, joka lisää kustannuksia. Päästövaikutus jäisi kokonaisuutta ajatellen mitättömän pieneksi, kun lasketaan odotusajalla joutokäyntiä käyvien autojen päästöt mukaan. Etenkin pakkasilla isojen moottoreiden sammuttaminen turhaan ei ole järkevää, ei myöskään lossista. Palautteen antaminen on tehty hankalaksi, koska vaatii rekisteröitymisen, ja moni sen vuoksi jättää ilmaisematta mielipiteensä. Itsekkin annan palautteen useamman puolesta. Todellisen käyttäjien mielipiteen kuulee lossilla.
   • Behm Juha
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Aikataulu ei toimi Hanhivirrassa kesäaikana. Esitetyllä kalustolla liikenne ruuhkaantuu, koska kantavuus 70t on riittämätön ja painavat yhdistelmä joudutaan viemään yksin. Kesäaikaan ilman aikataulua. en
   • Rönkkö Teija, Ihamaniemen vakiasukas
    Päivitetty:
    9.4.2019
    • Ei aikataulu lossi tule toimimaan Hanhivirrassa niin kova liikenne on varsinkin kesäaikaan ihan älytön suunnitelma
   • Hintikka Milla
    Päivitetty:
    9.4.2019
    • Toivon todella ettei tätä aikataulutettua lossin liikennöintiä oteta käyttöön Hanhivirralla. Hanhivirran takaa käy töissä ihmisiä ja tämä vaikeuttaisi entisestään heidän työmatkaansa. Kesäaikana Ihamaniemessä ja Koloveden rannoilla mökkeilee todella paljon ihmisiä ja kesällä lossin taukojenkin aikana ehtii kertyä niin isot jonot lossin molemmin puolin, ettei kaikki autot mahdu mitenkään lossiin. Tämä menettely vaikeuttaa todella paljon alueella ympärivuotisesti asuvien ja osan aikaa vuodesta mökkeilevien ihmisten elämää. Hanhivirrasta kulkee yli myös paljon raskasta liikennettä, jonka määrä ei varmasti tule jatkossa vähenemään. Vaikuttaako tämä todella ympäristöön niin paljon, että se olisi perusteltua? Voihan lossikuski odottaa tarvitteassa useammankin auton, mutta mielestäni sitoutuminen 15 minuutin ajoväleihin, on sekä autoilijoiden, että kuskienkin kiusaamista. Ympäristönäkökulmasta kannattaisi keksiä parempia vaihtoehtoja, jotka eivät vaikeuta jo ennestäänkin hankalaa haja-asutusalueella asumista.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Kärkkäinen Saija, Tappuvirran lauttapaikan läheisyydessä asuva asukas.
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Tappuvirran lauttapaikka on vilkkaasti liikennöity kesän lomakaudella ja useasti autot eivät mahdu kerralla samaan lossiin, joten lossi ajaa tauotta. Täten aikatauluun siirtymisestä ei ole hyötyä. Talvella, kovilla pakkasilla lossin tulee liikennöidä, vaikka autoja ei kulkisikaan, jotta väylä pysyy auki ja lossi toimintakuntoisena. Lossin kantavuus/koko tulee pitää riittävänä, jotta siihen mahtuvat ns. ylipitkät tukkirekat, joita on mm. enonkoskelaisella yrittäjällä (vrt. Hanhivirran lautan muutokset). Lossin meno aikatauluun heikentää vakioasukkaiden ja etenkin työssäkäyvien elämää. Työpäivät jatkuvat ja omakohtaisesti voin todeta, että 2000-luvun alussa voimassa ollut aikataulu aiheutti "hurjastelua", jotta ehti lossiin tultaessa Savonlinnan suunnasta. Asuinpaikkani on Tappuvirran lossin tuntumassa Varkauden puolella.Tappuvirran lauttapaikalle on olemassa siltasuunnitelma, jota tulisi viedä nopeasti eteenpäin, jolloin liikenteelliset ja aikataululliset ongelmat poistuisivat.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Suomalainen Arto
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Hei. Pidän hyvänä asiana, että lautta siirtyy aikataulutettuun liikenteeseen, koska käytän jatkoyhteytenä Kokonsaaren lossia, joka on kautta aikojen kulkenut aikataulutettuna 1h vuorovälein. Joten Koivukannan lossin siirtyminen aikataulutukseen selkeyttää kulkuani. Mutta Koivukannan lossin siirtyminen aikataulutukseen tulisi suorittaa 24/7 periaatteella, kokonaan pois nonstop toiminnoista. T:Kesamonsaaren-Kokonsaaren tiehoitokunnan jäsen. PS. Lasunnon antaminen on tehty vähän liian vaikeaksi, kun pitää perustaa kirjautuminen. Miksi ei suoraan pankkitunnuksilla ??
   • Behm Juha
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Aikataulu toimii pitkässä lossiväylässä. Yhdistelmä ajoneuvoja tulisi kehottaa kulkemaan aikataulun ulkopuolella (yö) Päivällä muuten liikenne ruuhkaantuu ja odotusaika venyy kohtuuttomaksi.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Puumalan kunta, Puumalan kunta, kunnanhallitus 15.4.2019 §69 (Hätinvirta ja Rongonsalmi), kunnanhallitus 25.3.2019 §44 (Kietävälä), Kuuva Niina
    Päivitetty:
    16.4.2019
    • Puumalan kunta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle seuraavanlaisen lausunnon (Kunnanhallitus 15.4.2019 §69) koskien Rongonsalmen ja Hätinvirran lauttaliikenteen palvelutasoa. Puumalan kunta ei hyväksy Hätinvirtaan ehdotettua palvelutasoa. Lossiyhteyden takana Lintusalon saaristossa asuu nykyään noin 200 vakituista asukasta ja kesäasukkaita on yli 2 000. Vuokramökkejä on noin 40. Saaristossa toimii useita matkailuyrityksiä, mm. kahviloita, ravintoloita, melontayritystä, museotilaa, mökkiyrityksiä sekä vene- ja pyörävuokraamoja. Lisäksi lossiyhteys on Puumalan saaristoreitin varrella, jossa kiertää kesäaikaan n. 1 600 pyöräilijää. Mikäli lossille tulisi aikataulut, se tarkoittaisi jonojen syntymistä molemmille rannoille. Saariston hyvään kasvuvauhtiin päässeelle matkailuelinkeinolle ja Puumalan saaristoreitille aikataulutus on iso takaisku. Yritysten ja saaristoreitin kehittämiseen on satsattu merkittävät summat yksityisiä ja julkisia varoja. Aikataulut vaikeuttaisivat olennaisesti vakituisen väestön työmatkaliikennettä sekä vapaa-ajan liikennettä. On otettava huomioon se, että nykyisinkin lossilla on 4 kertaa päivässä tauko, joka pitää ottaa huomioon päivittäisessä kulkemisessa. Aikataulut estäisivät joustavan kulkemisen kirkonkylän ja saariston välillä. Liikenne Hätinvirralla on koko ajan kasvamassa saaristoreitin lanseeraamisen sekä yrittäjien investointi- ja kehittämispäätösten myötä. ELY:n tilastojen mukaan v. 2014 ylityksiä on ollut n. 102 000, v. 2015 n. 99 000 ja vuonna 2016 n. 94 000. Vuosien 2014 ja 2015 luvut sisältävät myös polkupyöräilijät ja jalankulkijat, mutta 2016 eteenpäin näitä ei enää ole luettu mukaan ja se osaltaan selittää lukumäärien laskua. ELY:n mukaan vuonna 2018 oli puolestaan ajoneuvojen ylityksiä keskimäärin 280 päivässä, mikä tarkoittaa 102 200 vuodessa. Lisäksi tulevat 1 600 polkupyörää, jotka on tilastoitu Puumalan saaristoreitin lautan liikennöinnin yhteydessä. Oletettavaa on, että pyöräilijöiden ylitykset tulevat jatkossa vielä kasvamaan. Hätinvirran lossin aikataulua on kokeiltu aiemmin, mutta aikataulu todettiin toimimattomaksi. On otettava huomioon esimerkiksi se, että tukkirekan kanssa ei lossille oteta muita autoja ja jo nykyisellään puunkuljetusta joudutaan tekemään vajailla kuormilla 60 tonnin painorajoituksen vuoksi. Tässä tapauksessa henkilöautot joutuisivat odottamaan puoli tuntia yli pääsyä. Tukkirekkoja kulkee etenkin talvisin tiheästi, koska saaristossa on paljon talousmetsiä. Kunta toteaa, että palvelutason muutoksella olisi merkittävät toimintaympäristöä ja yritystoimintaa heikentävät vaikutukset. Lossin aikatauluun saattamista ei voi perustella ympäristösyillä. Todennäköistä on, että etenkin ulkomaalaisten turistien ajoneuvot ovat tyhjäkäynnillä lossia odottaessa. Puumalan kunta ei hyväksy myöskään Rongonsalmen lossin aikataulua ja lauantaisen liikennöintiajan kaventamista alkupäästä eli että se alkaisi vasta klo 9.00. Kunta toteaa yleisenä kantanaan, että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suunnittelema koko Saimaan alueen liikenteeseen esitetystä palvelutason heikennyksestä on merkittävä saariston metsätaloutta, kalataloutta, vakituista asumista, vapaa-ajan asumista sekä matkailua hankaloittava tekijä. Aikataulu tulee vaikeuttamaan myös kotihoidon toimintaa ja liikkumista. Lisäksi on huomioitava, että laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä (23.6.2005/503) §18 säädetään, että "lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua". ELY-keskuksen ehdotus kuitenkin tarkoittaisi sitä, että aikataulutetusta liikenteestä olisi tulossa pääsääntö Saimaalla. Tätä ei voi hyväksyä.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Puumalan kunta, Puumalan kunta, kunnanhallitus 15.4.2019 §69 (Hätinvirta ja Rongonsalmi), kunnanhallitus 25.3.2019 §44 (Kietävälä), Kuuva Niina
    Päivitetty:
    16.4.2019
    • Puumalan kunta esittää kannanottonaan (Kunnanhallitus 25.3.2019 §44), ettei kunta hyväksy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen esittämää uutta palvelutasoa. Kunta on kuullut alueen kuljetusyrittäjiä ja asukkaita sekä kysynyt Etelä-Savon pelastuslaitoksen kantaa asiaan. Lisäksi on konsultoitu SKAL Itä-Suomea. Kunta esittää, että mikäli kantavuudeltaan 150 tonnin lossi tullaan siirtämään toiseen paikkaan, tulee Kietävälän uuden lossin kantavuus olla vähintään 80 tonnia. Tärkeimpänä perusteena on puunkuljetusten turvaaminen. Metsätalous on yksi Puumalan tärkeimmistä elinkeinoista ja 60 tonnin lossin sijoittaminen Kietävälään tarkoittaisi sitä, että yhdistelmäajoneuvot joutuisivat ajamaan Sulkavan Partalan saarelta Imatran suuntaan vajailla kuormilla, koska niiden maksimi kokonaispaino on 76 tonnia. Kunta esittää Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, että myös yöliikenne säilyy uudella sopimuskaudella. Liikennemäärät vaihtelevat erittäin paljon kuukausitasolla. ELY:n tilastojen mukaan heinäkuun kuljetusmäärä on lähes kuusinkertainen verrattuna talvikuukausiin. Kesä- ja elokuussa yli kolminkertainen. Kietävälän lossi palvelee paikallisten asukkaiden ja yrittäjien ohella myös vapaa-ajan asukkaita, jotka moninkertaistavat kesäaikaan Puumalan väestön määrän. Kietävälän palvelutason vertaaminen Hämmärönsalmeen ei ole perusteltua, koska toimintaympäristö on täysin erilainen Puumalan kautta kulkevien metsäteollisuuden kuljetusten vuoksi.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Keijonen Kimmo
    Päivitetty:
    18.4.2019
    • Mielestäni Hätinvirran lossin vuoroväli aikataulutus suunnitelma on huono. Muistelisin että vuosia sitten oli vastaava kokeilu, mutta tuolloin kiiruhtaminen lossille aikataulujen mukaan aiheutti kaahaamista ja vaaratilanteita kapealla tiellä, joka tuolloin jo oli huonokuntoinen pinnoitteensa vuoksi, nykypinnoitteesta puhumattakaan. Lisäksi saaristotien käyttäjät ovat kasvaneet noista vuosista, joten tien turvallisuus kärsisi pahoin. Asun perheeni kanssa ympärivuotisesti Lintusalossa ja lossin ylitys on lähes päivittäistä työn ja muun kulkemisen takia. Lintusalon, Liimattalan tai Niinisaaren saaristosta työhön ajavalla ei ole vaihtoehtoista reittiä ja epäsäännöllisten työaikojen takia aikataulukulku on toimimaton ja hankala. Puumala kamppailee poismuuton kourissa ja jos vielä hankaloitetaan kulkemista töistä kotiin tai vapaa-ajan asunolle ei se ainakaan houkuttele lisää vapaa-ajanasukkaita saati sitten ympärivuotisia asukkeja. Ainakin kesä- ja muuhun ruuhka-aikaan aikataulutus on täysin järjetön ja toimimaton idea. Kuten joku edelläni kirjoittikin veneilyliikenne sekoittaa jo tarpeeksi kesällä kulkua. Kimmo Keijonen Lintusalon ympärivuotinen alkuasukas.
   • Puumalan kunta, Puumalan kunta, kunnanhallitus 15.4.2019 §69 (Hätinvirta ja Rongonsalmi), kunnanhallitus 25.3.2019 §44 (Kietävälä), Kuuva Niina
    Päivitetty:
    16.4.2019
    • Puumalan kunta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle seuraavanlaisen lausunnon (Kunnanhallitus 15.4.2019 §69) koskien Rongonsalmen ja Hätinvirran lauttaliikenteen palvelutasoa. Puumalan kunta ei hyväksy Hätinvirtaan ehdotettua palvelutasoa. Lossiyhteyden takana Lintusalon saaristossa asuu nykyään noin 200 vakituista asukasta ja kesäasukkaita on yli 2 000. Vuokramökkejä on noin 40. Saaristossa toimii useita matkailuyrityksiä, mm. kahviloita, ravintoloita, melontayritystä, museotilaa, mökkiyrityksiä sekä vene- ja pyörävuokraamoja. Lisäksi lossiyhteys on Puumalan saaristoreitin varrella, jossa kiertää kesäaikaan n. 1 600 pyöräilijää. Mikäli lossille tulisi aikataulut, se tarkoittaisi jonojen syntymistä molemmille rannoille. Saariston hyvään kasvuvauhtiin päässeelle matkailuelinkeinolle ja Puumalan saaristoreitille aikataulutus on iso takaisku. Yritysten ja saaristoreitin kehittämiseen on satsattu merkittävät summat yksityisiä ja julkisia varoja. Aikataulut vaikeuttaisivat olennaisesti vakituisen väestön työmatkaliikennettä sekä vapaa-ajan liikennettä. On otettava huomioon se, että nykyisinkin lossilla on 4 kertaa päivässä tauko, joka pitää ottaa huomioon päivittäisessä kulkemisessa. Aikataulut estäisivät joustavan kulkemisen kirkonkylän ja saariston välillä. Liikenne Hätinvirralla on koko ajan kasvamassa saaristoreitin lanseeraamisen sekä yrittäjien investointi- ja kehittämispäätösten myötä. ELY:n tilastojen mukaan v. 2014 ylityksiä on ollut n. 102 000, v. 2015 n. 99 000 ja vuonna 2016 n. 94 000. Vuosien 2014 ja 2015 luvut sisältävät myös polkupyöräilijät ja jalankulkijat, mutta 2016 eteenpäin näitä ei enää ole luettu mukaan ja se osaltaan selittää lukumäärien laskua. ELY:n mukaan vuonna 2018 oli puolestaan ajoneuvojen ylityksiä keskimäärin 280 päivässä, mikä tarkoittaa 102 200 vuodessa. Lisäksi tulevat 1 600 polkupyörää, jotka on tilastoitu Puumalan saaristoreitin lautan liikennöinnin yhteydessä. Oletettavaa on, että pyöräilijöiden ylitykset tulevat jatkossa vielä kasvamaan. Hätinvirran lossin aikataulua on kokeiltu aiemmin, mutta aikataulu todettiin toimimattomaksi. On otettava huomioon esimerkiksi se, että tukkirekan kanssa ei lossille oteta muita autoja ja jo nykyisellään puunkuljetusta joudutaan tekemään vajailla kuormilla 60 tonnin painorajoituksen vuoksi. Tässä tapauksessa henkilöautot joutuisivat odottamaan puoli tuntia yli pääsyä. Tukkirekkoja kulkee etenkin talvisin tiheästi, koska saaristossa on paljon talousmetsiä. Kunta toteaa, että palvelutason muutoksella olisi merkittävät toimintaympäristöä ja yritystoimintaa heikentävät vaikutukset. Lossin aikatauluun saattamista ei voi perustella ympäristösyillä. Todennäköistä on, että etenkin ulkomaalaisten turistien ajoneuvot ovat tyhjäkäynnillä lossia odottaessa. Puumalan kunta ei hyväksy myöskään Rongonsalmen lossin aikataulua ja lauantaisen liikennöintiajan kaventamista alkupäästä eli että se alkaisi vasta klo 9.00. Kunta toteaa yleisenä kantanaan, että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suunnittelema koko Saimaan alueen liikenteeseen esitetystä palvelutason heikennyksestä on merkittävä saariston metsätaloutta, kalataloutta, vakituista asumista, vapaa-ajan asumista sekä matkailua hankaloittava tekijä. Aikataulu tulee vaikeuttamaan myös kotihoidon toimintaa ja liikkumista. Lisäksi on huomioitava, että laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä (23.6.2005/503) §18 säädetään, että "lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua". ELY-keskuksen ehdotus kuitenkin tarkoittaisi sitä, että aikataulutetusta liikenteestä olisi tulossa pääsääntö Saimaalla. Tätä ei voi hyväksyä.
   • Kankaanpää Kirsti
    Päivitetty:
    14.4.2019
    • Suunniteltu aikataulu ei mielestäni toimi Hätivirranlossilla kesäaikaan, koska väylällä on paljon vesiliikennettä ja jo nyt lautta joutuu odottamaan veneiden ja laivojen ohitusta. Aikataulut menevät väkisin sekaisin ja autojonot kasvavat.
   • Nurmi Jarkko, Niinisaaresta työssäkäyvä vapaa-ajan asukas
    Päivitetty:
    13.4.2019
    • Melko turhalta kuulostaa ympäristösyihin vedota aikataulutusta. Autojen turha tyhjäkäyttäminen ympäri vuoden molemmilla rannoilla vain lisää ympäristön kuormaa. Muutenkin aikataulutus Hätinvirranlossilla tulisi vaikeuttamaan suuresti monen yrittäjän ja yksityisen ihmisen elämää. Työssäkäyviä on niin vakioasukkaissa kuin vapaa-ajan asukkaiden joukossa. Jo nyt ruuhka-aikoina ei mahdu suoraan lossin kyytiin. Aikataulutetussa lossissa odotusajat muodostuisi kohtuuttoman pitkiksi. Hälytysajoneuvot vielä sotkisi aikatauluja ja pitkät autojonot vain olisi turvallisuusriski. Hätinvirranlossin kautta kulkee myös suosittu pyöräilyreitti, joka lisää lossin käyttöastetta. Jätetäänkö ruuhka-aikoina pyöräilijät rannalle odottamaan seuraavaa vuoroa vai autot tyhjäkäynnille saastuttamaan? Hätinvirranlossilla kulkee turistibusseja saaristoon, joiden kulkemista aikataulutus sotkisi melkoisesti. Bussit myös varmuudella kävisi tyhjäkäynnillä odotusajan, ettei asiakkaat paleltuisi / paahtuisi. Ja olisihan lossin aikataulutuksella varmasti myös vaikutus Puumalan mantereellakin sijaitseville yrittäjille. Jäisi varmasti moni reissu Puumalan palveluihin tekemättä ja taksikyyti tilaamatta, jos lossilla kulkemista vaikeutetaan. Liian vaikeaksi tehty muutenkin tämä lausunnon antaminen. Tietokone nieli kivihiilellä tuotettua sähköä kymmeniä watteja.
   • Putkonen Ismo, Kesäasukas ja osin talviasukaskin Lintusalon saaristosta lähes kolmenkymmenen vuoden ajalta. Asumme puolet vuodesta saariston alueella.
    Päivitetty:
    11.4.2019
    • Lausunto Hätinvirran lauttaliikenteen aikatauluttamisen suunnitelmasta: Tapani Jaakkolan esittämät lausunnot eivät pidä paikkaansa. -Ilman aikataulua ajettaessa lautta jää usein vajaaksi; niin se on mahdollista ja jopa todennäköistä, vaikka aikataulutettaisiin lossin kulku. Jo aiemmin koeteltu aikaviiveen kokeilu siten, että lossi jää odottamaan viimeistä ajoneuvoa muutamaksi minuutiksi, ennenkuin se lähtee liikkeelle. Eihän kukaan voi tarkasti sanoa, milloin Lappeenrannasta tai kauempaakin lähtevät matkustajat tulevat lossille minuuttien tarkkuudella. Pahimmassa tapauksessa odotusaika jo usean tunnin matkustamisen jälkeen voi olla vielä lisäämässä matkustusaikaa varttitunnilla. Matkustajat ovat jo varmasti matkaansa riittävästi käyttäneet aikaa, ettei sitä ole enää syytä näin keinotekoisesti pidentää. - Etukäteen tietää, milloin lossi lähtee ja kummalla puolella se on. Odotusaika saattaa jäädä nykyistä lyhyemmäksi, jos liikenne on aikataulutettu; Tämä väite ei pidä paikkaansa. Lossin ylimeno Hätinvirrassa on noin neljä- viisi minuuttia, jolloin lastausajankin huomioonottaminen on todennäklistä, että lossi on noutopäässä nopeammin, kuin jos sattuu myöhästymään aikataulusta yhden minuutin tai jopa vähemmän. Ei ole mitään perustetta eikä myöskään ympäristön kannalta järkevää pidätellä ihmisiä vastapuolella odottelemassa lossia, kun se on juuri lähtenyt. Jo ympäristönkin puhtauden ja saastuttamisen takia lossin on syytä liikkua jatkuvasti, josta myös lossin kuljettajalle palkka maksetaan. Säästöä ei ko. järjestelmällä saada nimeksikään. Jos aikataulutus toteutetaan, niin silloin on molemmille rannoille saatava jo hygienian takia WC:t ja yleiset huoltotilat, kun mukana kuljetettavat matkustajat, mm. lapset tarvitsevat huoltoa, puhumattakaan vessassakäyntejä, johon huoltoa tarvitaan. - Ratkaisu , joka helpottaa kaikkia, on rakentaa silta salmen yli. Mutta todennäköisesti sitä ei vielä lähitulevaisuudessa tule, niin silloin on parasta, että pääsemme liikkumaan vapaasti ilman aikatauluja, jolloin kaikille riittää työtä, ja hyvä mieli, että vakituisina lossin käyttäjinä saamme hyvää ja laadukasta palvelua, johon olemme tottuneet. Olemme verorahoillamme saaneet liikenteen tason tälle tasolle, eikä sitä ole syytä näin heppoisilla perusteilla muuttaa. -Tarvitsemme lossin palveluja useamman kerran viikossa. Lähtö Heinäsensaaren asunnolta järvimatkan takaa ei ole minuuttien sisällä tapahtuvaa liikennettä, eikä koskaan voi sanoa, että olemme juuri sillä hetkellä lossirannassa, kun lossin on aikataulun mukaan lähdettävä.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Laamanen Tiina
    Päivitetty:
    18.4.2019
    • Yrityksemme sijaitsee Viisalanmäentiellä ja nyt yritystoimintamme on laajenemassa. Raskasliikenne käyttää myös Kuparonvirran lossia, koska se säästää huomattavasti aikaa kun kierotien käyttö. Lossi on taannut meille sekä raaka-aineiden saatavuuden, että tavaran lähetemisen ajallaan. Suunnitelmissa oli, että lossi kulkee jatkossa 20 min. välein. Tätä kokeiltiin muutama vuosi sitten. Käytännössä asia meni niin, että ihmiset hermostuivat, kun joutuivat odottamaan lossia jos sattui väärään aikaan paikalle. 20 min tuntuu pitkälle istua autossa ja kuten aikaisemmin kerroin täällä tehdään myös töitä eikä ainostaan lomailla. Lisäksi ajonopeudet nousivat ja onneksi edellinen kokeilu aiheutti vain peltivaurioita. Tiellä oli todellinen ralli meneillään. En ole diselmoottori asiantuntija, mutta epäilen ympäristö päästöjen suuruutta. Pakkasella moottoreiden käynnistys kylmästä 20 min välein ei tunnu kovin järkevälle. Moottorit kärsii ja polttoaineen kulutus kasvaa. Eniten pelottaa tulevat onnettomuudet.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Inkinen Minna
    Päivitetty:
    14.4.2019
    • Kesällä mökkiliikennettä on paljon ja aikataululliseen liikennöintiin ei ole ainakaan kesäkuukausina syytä siirtyä. Nykyinen käytäntö on mielestäni toimiva ja ympäristövaikutuksista olisi hyvä nähdä vertailua nykykäytännön ja tulevan ehdotuksen osalta ennen kuin päätöksiä tehdään. Liikenne lossilla vaihtelee riippuen vuodenajasta, eikä keskimääräinen 111 ajoneuvoa/päivä anna ehkä realistista kuvaa. Kesällä on vilkasta, talvella hiljaisempaa.
   • Silvo Joni
    Päivitetty:
    13.4.2019
    • En hyväksy aikatauluja lossille,nykyiset tauot hyviä. Käyttöaste kyläniemeen on muutenkin hyvällä tasolla, useasti lossissa monia autoja samaan aikaan ja kuskillekin palkka maksettava. Ympäristösyihin vetoaminen on naurettavaa kun autot käy rannalla odotellessa kesät talvet tyhjäkäyntiä. Lisäksi utulan tiellä ylinopeudet lisääntyy lossille kiiruhtaessa, kokemuksesta tiedän. Meiltä tätä lausuntoa edustaa 6 henkeä Ruokolahdelta, jotka käy 2-3 kertaa viikossa kyläniemessä.
   • Lankinen Heli
    Päivitetty:
    11.4.2019
    • Kannatan ehdotettua aikataulumuutosta ympäristösyistä.
   • Ojalainen Satu, Mökkiläinen vuoden ympäri
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • ruuhka-aikaan lossin pitäisi ajaa non-stoppina , jos on jonoja ja kaikki ajoneuvot ei lossille mahdu. Muuten voi joutua odottamaan pitkäänkin ja myös silloin , jos kyytiin tulee rekka-auto/linja-auto. Nämä pitäisi huomioida aikatauluissa , joiden pitäisi voida joustaa tilanteen mukaan !!
   • Salla Mikko
    Päivitetty:
    9.4.2019
    • Hei, tätä aikataulun mukaista lauttaliikennettä kokeiltiin vuosia sitte. Se johti siihen, että ihmiset ajoivat merkittävää ylinopeutta ehtiäkseen aikataulun mukaisesti lähtevään lossiin, kun eivät halunneet jäädä odottamaan seuraavaa lossia. Tästä on merkittävä liikenneturvallisuusriski. Eikä voi perustella ympäristösyillä, koska vastaavasti autojen päästöt kasvaa ajonopeuksien kasvaessa. Ihmiset vain käyttäytyvät noin kuten edellä esitin. Yt. Mikko Salla