• Palaute tietoturvallisuutta koskevasta suosituskokonaisuudesta, joka koostuu seitsemästä kortista. Palaute voi kohdistua suositusten sisältöön, rakenteeseen, tarkkuustasoon tai suositusten eri käyttäjäryhmien tarpeisiin. Palautteessa voit tuoda esiin esimerkiksi lain soveltajan kannalta hyödyllisiä lisäyksiä.
   • Korkein hallinto-oikeus
    Päivitetty:
    10.12.2019
    • Korkein hallinto-oikeus ilmoittaa kohteliaimmin, ettei se anna palautetta asiassa.