• FAL-yleissopimus
   • , Liikenne- ja Viestintävirasto Traficom
    Päivitetty:
    12.4.2024
    • Liikenne- ja viestintävirasto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. Liikenne- ja Viestintävirasto on osallistunut muutosten valmisteluun sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Päätöslauselmien hyväksymisellä ja voimaansaattamisella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Liikenne- ja viestintäviraston toimintaan. Virasto tukee sopimusmuutosten oikea-aikaista voimaansaattamista
   • IMSBC-säännöstö
   • , Liikenne- ja Viestintävirasto Traficom
    Päivitetty:
    12.4.2024
    • Liikenne- ja viestintävirasto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. Liikenne- ja Viestintävirasto on osallistunut muutosten valmisteluun sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Päätöslauselmien hyväksymisellä ja voimaansaattamisella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Liikenne- ja viestintäviraston toimintaan. Virasto tukee sopimusmuutosten oikea-aikaista voimaansaattamista
   • STCW-yleissopimus
   • , Liikenne- ja Viestintävirasto Traficom
    Päivitetty:
    12.4.2024
    • Liikenne- ja viestintävirasto kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa lausuntonaan seuraavaa. Liikenne- ja Viestintävirasto on osallistunut muutosten valmisteluun sekä kansainvälisesti että kansallisesti. Päätöslauselmien hyväksymisellä ja voimaansaattamisella ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia Liikenne- ja viestintäviraston toimintaan. Virasto tukee sopimusmuutosten oikea-aikaista voimaansaattamista