• 2 §: Soveltamisala
   • Kuusakoski Oy
    Päivitetty:
    3.4.2024
    • Artikla 75, kohta 2. 2. Ajoneuvoakkujen, teollisuusakkujen ja sähköajoneuvojen ajovoima-akkujen tuottajien tai tuottajayhteisöjen, jos sellaisia on nimetty 57 artiklan 1 kohdan mukaisesti, on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle kultakin kalenterivuodelta seuraavat tiedot jäteakkujen akkukemian ja luokan mukaan eriteltyinä:
   • 24 a §: Markkinavalvonta
   • Kuusakoski Oy
    Päivitetty:
    3.4.2024
    • -
   • 25 §: Muut valvontaviranomaiset
   • Kuusakoski Oy
    Päivitetty:
    3.4.2024
    • ELY keskus
   • Pääasialliset vaikutukset
   • Kuusakoski Oy
    Päivitetty:
    3.4.2024
    • Raportointivaateet
   • Muut toteuttamisvaihtoehdot
   • Kuusakoski Oy
    Päivitetty:
    3.4.2024
    • Millä kemiatasolla raportoidaan?
   • Alustavat kommentit luonnoksesta valtioneuvoston asetukseen paristoista ja akuista muuttamiseksi
   • Kuusakoski Oy
    Päivitetty:
    3.4.2024
    • Artiklan kohdassa 2, mainitaan "tiedot jäteakkujen akkukemian ja luokan mukaan eriteltyinä". Mihin kemialla tässä viitataan? Keskusteluissa eri foorumeilla on noussut esiin, että onko kyseessä mm. litium-ion akkujen alakemiat (LCO, NMC, LMO, LCO, etc.?). Koska regulaatiossa esitetään myös kierrätystavoitteita eri akkutyypeille ja tulevaisuudessa vaateita myös nikkelin, litiumin, kobaltin, yms materiaalien käytölle uusien akkujen valmistuksessa, olisi loogista, että litium-ion akkujen alakemioita halutaan myös seurata.
   • Muuta lausuttavaa
   • Kuusakoski Oy
    Päivitetty:
    3.4.2024
    • Termille "kemia" toivottaisiin tarkempaa kuvausta.