• Yleiset kommentit määräyksistä ja ohjeista
   • VM, Rahoitusmarkkinaosasto, Pankki- ja rahoitusyksikkö, Makkonen Antti
    Päivitetty:
    11.10.2019
    • Valtiovarainministeriö kiittää lausuntopyynnöstä. Ministeriöllä ei ole lausuttavaa asiasta.