• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Kalatalouden Keskusliitto
    Päivitetty:
    18.9.2020
    • Kalatalouden Keskusliitto pitää esitettyjä muutoksia perusteltuina. Muutokset muuttavat kalatalouselinkeinojen harjoittajien mahdollisuuksia saada poikkeusoloista johtuvaa tukea tasa-arvoisemmiksi muiden elinkeinojen harjoittajiin verrattuna. Poikkeusoloilla ja niistä johtuvilla määräyksillä on kuitenkin selviä vaikutuksia myös kalatalouden arvoketjua tukevaan ja siksi siihen kuuluvaan, mutta esityksessä väliinputoajiin jääviin toimintoihin, kuten kalamarkkinoihin ja kalanpoikasten kasvatukseen ja välitykseen. Tätä kautta poikkeusolot ovat aiheuttaneet taloudellisia tappioita kalatalousalan yritysten lisäksi myös yhdistyksille/järjestöille sekä näiden omistamille osakeyhtiömuotoisille yrityksille. Esitämme asetuksen 7 § laajentamista seuraavasti: Avustusta voidaan myöntää päätoimisille tai ryhmän I kaupallisille kalastajille sekä kalankasvatusta, kalan jalostusta, kalan tukku- ja vähittäiskauppaa sekä kalatalouden arvoketjua tukevaa taloudellista toimintaa harjoittaville yrityksille ja yhteisöille.
   • Elintarviketeollisuusliitto ry, Kalateollisuusyhdistys, Heikkilä Pekka
    Päivitetty:
    18.9.2020
    • Elintarviketeollisuusliitto ry ja sen kalateollisuusyhdistys pitävät hyvänä ja tarpeellisena käsillä olevaa asetusmuutosta. Jalostaville yrityksille siinä on keskeistä tuen ylärajan nostaminen siten, että tukimahdollisuus ulottuu merkittävän kokoisena myös keskikokoisiin ja suurempiin yrityksiin. Nähdäksemme tuen määräytymisen ja laskentaperusteiden rinnastaminen yleisen kustannustuen kriteerien kanssa on perusteltu ja toimiva ratkaisu kalanjalostusteollisuutta koskien.