Lausuntopyyntö ylioppilastutkinnossa ja sen harjoittelussa käytettävän koejärjestelmän jatkokehittämisestä

Vastausaika päättyy: 16.2.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ylioppilastutkintolautakunta on tehnyt selvityksen ylioppilaskokeissa ja niiden harjoittelussa käytettävän Abitti-koejärjestelmän jatkokehittämisestä. Selvityksen perusteella paras tapa on siirtyä USB-muistilta ladattavasta järjestelmästä Abitti-sovellukseen. Tätä tukee kokeissa käytettävien oheisohjelmien muuttuminen selainkäyttöisiksi.

Kokelaiden ja lukioiden näkökulmasta on keskeistä turvata riittävä siirtymäaika vanhasta järjestelmästä uuteen. Myös tietoturvan ja tietosuojan varmistaminen sekä erilaisten erityisjärjestelyjen huomioiminen on tärkeää.

Uudesta Abitti-sovelluksesta tehdään avointa lähdekoodia. Tämä palvelee Abitin käytöstä kiinnostuneita organisaatioita sekä opetuskäyttöön palveluja tuottavia yrityksiä kansallisesti ja kansainvälisesti.
Tavoitteet
Ylioppilastutkinnon koejärjestelmää on kehitettävä monesta eri syystä. Tärkeimmät niistä ovat digitaalisten kokeiden turvaaminen tulevina vuosina ja koejärjestelyjen helpottaminen erityisesti lukioissa. Ylioppilaskokeiden luonne säilyisi nykyisenkaltaisena.
Jakelu:
Aikuislukioiden rehtorit ry    
Aineopettajien liitto AOL ry    
Ammatti-korkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry    
Electronic Frontier Finland Effi ry    
Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat Feto ry    
Finlands svenska lärarförbund FSL    
Finlands svenska skolungdomsförbund rf    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry    
Kuuloliitto ry    
Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry    
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry    
Näkövammaisten liitto ry    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry    
Opetusalan ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Pro Lukio ry    
Psykologianopettajat PSOP ry    
Saavutettavuuskirjasto Celia    
Suomen erityiskasvatuksen liitto ry    
Suomen harjoittelukoulujen rehtorit HARRE    
Suomen kieltenopettajien liitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen lukioiden erityisopettajien yhdistys    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen lähilukioyhdistys    
Suomen opinto-ohjaajat – SOPO ry    
Suomen Rehtorit ry    
Suomen uskonnonopettajain liitto ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry    
Svenska hörselförbundet rf    
Svenska modersmålslärarföreningen i Finland rf    
Yksityiskoulujen liitto    
Äidinkielen opettajain liitto    
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään määräaikaan mennessä oikeusministeriön Lausuntopalveluun.
Aikataulu
Ylioppilastutkintolautakunta pyytää lausuntoanne koejärjestelmän jatkokehitystä koskevista suunnitelmista. Ylioppilastutkintolautakunta pyytää toimittamaan lausunnot viimeistään 16.2.2023.
Valmistelijat
Lisätiedon antaja:
erityisasiantuntija Matti Lattu, puh. 0295 338 210tai matti.lattu@ylioppilastutkinto.fi.