Lausuntopyyntö vesiliikennelain nojalla annettavista määräyksistä

Vastausaika päättyy: 14.6.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoja määräysluonnoksista: 
Vesiliikenne kanavilla ja avattavien siltojen kautta, TRAFICOM/85519/03.04.01.00/2021
Vesiliikennemerkit ja valo-opasteet sekä johtojen ja kaapeleiden merkitseminen, TRAFICOM/85487/03.04.01.00/2021
Viitoitusjärjestelmä ja merenkulun turvalaitteet, TRAFICOM/85503/03.04.01.00/2021
 
Tausta
Vesiliikennelain (782/2019) muutoksen yhteydessä Liikenne- ja viestintävirastolle annetaan valtuus antaa tarkempia määräyksiä suluttamista koskevasta saapumisjärjestyksestä muita vesikulkuneuvoja kuin pelastustehtävissä tai virkatehtävissä olevia vesikulkuneuvoja varten kanavilla ja avattavilla silloilla. Liikenne- ja viestintävirastolle annetaan myös valtuus antaa tarkempia määräyksiä valo-opasteyhdistelmien käytöstä ja vesiliikennemerkkien vaikutusalueen merkinnästä.  Lisäksi lain muutoksella mahdollistetaan virtuaalisten turvalaitteiden käyttäminen fyysisten turvalaitteiden lisäksi. 
Tavoitteet
Näillä määräyksillä
  • Annetaan tarkemmat määräykset suluttamista koskevasta saapumisjärjestyksestä kanavilla ja avattavilla silloilla.
  • Valo-opasteyhdistelmät lisätään vesiliikennemerkkejä ja valo-opasteita sekä johtojen ja kaapeleiden merkitsemistä koskevaan määräykseen. Lisäksi määräykseen lisätään määräykset vesiliikennemerkkien vaikutusalueista.
  • Virtuaalisia turvalaitteita koskevat määräykset lisätään viitoitusjärjestelmästä ja merenkulun turvalaitteista annettuun määräykseen.
Aikataulu
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää antamaan lausunnot viimeistään maanantaina 14.6.2021.
Valmistelijat
Johtava asiantuntija Risto Lång, p. 0295346712, risto.lang(at)traficom.fi
Lakimies Anna Mesimäki, p. 0295346163, anna.mesimaki(at)traficom.fi