Lausuntopyyntö on suljettu eikä siihen voi enää antaa lausuntoja

Määräysten ja ohjeiden muutos: 3/2015 Luototussuhteen laskenta

Vastausaika päättyy: 8.11.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoja määräys- ja ohjekokoelman luototussuhteen laskenta -määräysten ja ohjeiden muutoksiin.
Tausta
Muutokset liittyvät määräysten ja ohjeiden 1/2014 muutosesitykseen, josta on vireillä erillinen lausuntopyyntö.
Tavoitteet
Päivittää määräyksiä ja ohjeita ottamaan huomioon muutoksia, joita on esitetty määräyksiin ja ohjeisiin 1/2014.Määräysten ja ohjeiden soveltamisalaa tarkennetaan, minkä lisäksi niihin tehdään joitakin teknisluonteisia muutoksia. 
 
Jakelu:
POP Pankkiliitto osk    
Aktia Pankki Oyj    
Danske Bank A/S, Suomen sivuliike    
Evli Pankki Oyj    
Finanssiala ry    
Nordea Bank Oyj    
Oma Säästöpankki Oyj    
OP Ryhmä    
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori    
S-Pankki Oy    
Suomen Hypoteekkiyhdistys    
Suomen Pankki    
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta    
Säästöpankkiliitto osk    
Valtiovarainministeriö    
Ålandsbanken Abp    
Vastausohjeet vastaanottajille
Kirjatkaa lukukohtaisten väliotsikoiden alle se kohta, esim. kohta (3), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle. 
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 8.11.2019 klo 23.59.
Valmistelijat
Lisätietoja: pääanalyytikko Sampo Alhonsuo, puhelin 09 183 5377, sampo.alhonsuo(at)finanssivalvonta.fi