Esitys tasavallan presidentin asetuksen muuttamiseksi koskien Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikkoja ja konsulipalveluiden järjestämistä ulkoasiainhallinnossa

Vastausaika päättyy: 20.3.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa esityksestä, jossa ehdotetaan muutettavaksi tasasavallan presidentin asetusta Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa (613/2015).   

Tasavallan presidentin asetuksen liitettä ehdotetaan muutettavan siten, että 
Qatarin toimipiiriin kuuluvien konsulipalveluiden antaminen pois lukien oleskelulupapalvelut esitetään annettavaksi Suomen Abu Dhabin suurlähetystön sijasta Suomen Dohan suurlähetystössä. Qatarin toimipiiriin kuuluvat oleskelulupapalvelut annetaan edelleen Suomen Abu Dhabin suurlähetystöstä.     


 
Tausta
Konsulipalvelulain 9 §:n mukaan Suomen edustustot antavat konsulipalveluja toimipiirissään, ellei tasavallan presidentin asetuksella toisin säädetä.

10.12.2021 voimaantulleella tasavallan presidentin asetuksen muutoksella (1064/2021) perustettiin Suomen suurlähetystö Dohaan. Samassa yhteydessä kyseisessä tasavallan presidentin asetuksessa säädettiin, että Dohan konsulipalvelut annetaan Abu Dhabissa. Perusteluna konsulipalveluiden antamiselle Abu Dhabista käsin oli, että Qatarissa olevan Suomen Dohan suurlähetystön toimitilat eivät olleet valmistuneet edustuston perustamiseen mennessä.


 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on konsulipalvelujen (pl. oleskelulupa-asioiden)  antamisen aloittaminen Suomen Dohan suurlähetystössä 1.6. lukien.
Jakelu:
Digi- ja väestötietovirasto    
Maahanmuuttovirasto    
Oikeusministeriö    
Sisäministeriö    
Suomen Punainen Risti    
Suomi-Seura ry    
Tasavallan Presidentin kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 20.3.2024 mennessä.
Valmistelijat
Apulaisosastopäällikkö Lauri Aaltonen 
lauri.aaltonen@gov.fi

Yksikön päällikkö Leena Ritola 
leena.ritola@gov.fi

Lainsäädäntöneuvos Minna-Kaisa Liukko
minna-kaisa.liukko@gov.fi