Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräysluonnos Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset

Määräysluonnos Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/422611/03.04.03.00/2020

Vastausaika on päättynyt: 28.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta Autojen ja niiden perävaunujen tekniset vaatimukset.
 
Tausta
Tällä määräyksellä päivitetään voimassa olevaa automääräystä lisäämällä määräykset N3- ja O4-luokan ajoneuvoon hyväksyttävästä kauko-ohjauksesta, poikkeuksista panssaroidulle N2G- ja N3G-luokan ajoneuvolle energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista koskevista vaatimuksista, paariauton ja lasinkuljetusauton vaatimuksista, poikkeuksista koulu- tai päivähoitokuljetuksiin käytettävälle autolle turvavyömuistutuksen vaatimuksista, etu- ja takarekisterikilven tilaa koskevista vaatimuksista, tarkastamattomasta ajopiirturista ajoneuvossa, jossa sitä ei tarvitse käyttää sekä yli 44 tonnin yhdistelmässä vetäväksi akseliksi katsottavasta akselista. Lisäksi muutetaan muun muassa määräyksiä pysäköidyn perävaunun valaisimista, eräistä ajoneuvon mittoja ja massoja koskevista vaatimuksista, taka-alleajosuojaa ja sivusuojausta koskevista vaatimuksista sekä perävaunun ohjauslaitetta koskevista vaatimuksista. Lisäksi määräyksen liite 1 muutetaan vastaamaan ns. autojen ja niiden perävaunujen puiteasetuksen (EU) 2018/858 ja ns. yleisen turvallisuusasetuksen (EU) 2019/2144 rajoittamattomina sarjoina valmistettavien ajoneuvojen tyyppihyväksynnässä sovellettavien vaatimusten taulukkoa. 

Muutosehdotukset voimassa olevaan määräykseen näkyvät liitteenä olevassa määräysluonnoksessa muutosmerkinnöin. Määräyksen nykyinen liitteen 1 taulukko korvataan kokonaan uudella taulukolla, joka on lausuntopyynnön liitteessä erillisessä tiedostossa. 
Tavoitteet

Määräyksessä selkeytetään sääntelyä muun muassa täsmentämällä eräitä ajoneuvoja koskevia teknisiä ratkaisuja, joista ei ole tarkempia teknisiä vaatimuksia esimerkiksi kansainvälisessä sääntelyssä, mutta joita on käytössä Suomessa. Tällaisia ovat esimerkiksi N3- ja O4-luokan ajoneuvoon hyväksyttävä kauko-ohjaus ja yli 44 tonnisessa yhdistelmässä käytettävässä ajoneuvossa vetäväksi akseliksi hyväksyttävä niin sanotun HCT-määräyksen mukainen akseli.

Määräyksellä on osaltaan vaikutusta etenkin sellaisten Euroopan ulkopuolelta tuotavien ajoneuvojen hyväksyntään, joiden ei ole osoitettu täyttävän autojen ja niiden perävaunujen puiteasetuksessa ja turvallisuusasetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 28.4.2023. Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan osoitteessa lausuntopalvelu.fi tai lähettämällä Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom PL 320 00059 TRAFICOM.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Juhani Puurunen, juhani.puurunen(at)traficom.fi, puh. 050 384 3088

Lakimies Aino Still, aino.still(at)traficom.fi, puh. 029 534 6425 
 
Jakelu:
Juhani Puurunen