Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräykset ja ohjeet 7/2022; Eräiden luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinti

Määräykset ja ohjeet 7/2022; Eräiden luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröinti

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA/2022/1517

Vastausaika on päättynyt: 23.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoanne eräiden luotonantajien ja vertaislainanvälittäjien rekisteröintiä koskevista määräyksistä ja ohjeista. 
Tausta

Eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä on säädetty uusi laki. Kuluttajaluotonannon valvonta siirretään Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Finanssivalvonnalle. Laki tulee voimaan 1.7.2023.

Finanssivalvonta on laatimassa määräyksiä ja ohjeita, joiden tavoitteena on ohjeistaa markkinoille tuloa ja tehostaa rekisteröitymisprosessia.
Tavoitteet
Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on ohjeistaa markkinoille tuloa ja tehostaa rekisteröitymisprosessia. Määräyksissä ja ohjeissa tuodaan esille ne seikat, joihin Finanssivalvonta laissa säädettyjä vaatimuksia tulkitessaan erityisesti kiinnittää huomiota, kun se arvioi, täyttääkö rekisteri-ilmoituksen tehnyt taho eräille kuluttajaluottojen myöntäjille tai luotonvälittäjille asetetut edellytykset. Rekisteröinnin edellytysten tulee täyttyä koko toiminnan ajan. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 23.3.2023. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Valmistelijat
vastuuvalvoja Mirja Kaspianranta, mirja.kaspianranta(at)finanssivalvonta.fi, puh. 09 183 5569
Jakelu:
Aurajoki Nordic Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala ry    
Fixura Ab Oy    
IPF Digital Finland Oy    
Luottoalan Asiantuntijat ry    
OPR-Finance Oy    
Sambla Group Oy    
Santander Consumer Finance Oy    
Suomen Yrittäjät ry    
Asiasanat

kuluttajaluotto

Määräykset ja ohjeet

rekisteröinti