Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS LENTOLIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS LENTOLIIKENTEEN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESTÄ

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/26275/2020

Vastausaika on päättynyt: 15.1.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää 15.1.2021 mennessä lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä.
Tausta
Liikenne- ja viestintäministeriön johtama fossiilittoman liikenteen työryhmä antoi lokakuussa 2020 suosituksensa siitä, miten kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja pudottaa nollaan vuoteen 2045 mennessä. Työryhmä tarkasteli myös keinoja, joiden avulla lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä voitaisiin vähentää Suomessa.
 
Nyt lausuttavana olevan periaatepäätöksen luonnoksen valmistelussa on hyödynnetty mainittua fossiilittoman liikenteen tiekarttatyötä. Periaatepäätös valmistellaan virkatyönä liikenne- ja viestintäministeriössä. Se huomioi niin kansainvälisen vaikuttamisen kuin kansallisten toimien mahdollisuudet. Periaatepäätös ohjaisi Suomen kansainvälistä vaikuttamistyötä sekä linjaisi lentoliikenteen päästöjen vähentämistä myös kotimaassa.
Tavoitteet
Lentoliikenteen päästöt ovat liikennesuoritteen voimakkaan kasvun takia lisääntyneet merkittävästi niin Suomessa kuin myös Euroopassa ja globaalisti. Koronapandemia on vaikuttanut toimialaan voimakkaasti ja vähentänyt liikennettä sekä päästöjä, mutta vaikutuksen odotetaan olevan pääosin tilapäinen ja liikennesuoritteen jatkavan kasvuaan pidemmällä aikavälillä. Onkin tärkeää löytää keinoja lentoliikenteen nykyistä kestävämpään kasvuun, niin kansallisesti, EU:ssa kuin globaalisti Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n piirissä.
Liitteet:
Aikataulu
30.11.2020-15.1.2021.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Janne Mänttäri, janne.manttari@lvm.fi, 0400 693 544
Jakelu:
anna.soirinsuo@wwf.fi    
anne.larilahti@finnair.fi    
anne.mahonen@proliitto.fi    
ans@ansfinland.fi    
antti.vehvilainen@ekarjala.fi    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
hameenliitto@hame.fi    
hanna.aho@sll.fi    
henrik.erametsa@neste.com    
Hämeen ELY-keskus    
info@kommun.ax    
info@lapinliitto.fi    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
johanna.tuomaala@akt.fi    
johanna.vilkuna@kuntaliitto.fi    
jussi.haarasilta@finnvera.fi    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
kainuunliitto@kainuu.fi    
Keski-Suomen ELY-keskus    
keskuskauppakamari@chamber.fi    
kirjaamo.pe@mil.fi    
kirjaamo.syke@syke.fi    
kirjaamo@businessfinland.fi    
kirjaamo@ekarjala.fi    
kirjaamo@energiavirasto.fi    
kirjaamo@esavo.fi    
kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi    
kirjaamo@fmi.fi    
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi    
kirjaamo@keskisuomi.fi    
kirjaamo@nesa.fi    
kirjaamo@obotnia.fi    
kirjaamo@pohjois-karjala.fi    
kirjaamo@pohjois-pohjanmaa.fi    
kirjaamo@pohjois-savo.fi    
kirjaamo@satakunta.fi    
kirjaamo@traficom.fi    
kirjaamo@varsinais-suomi.fi    
kirjaamo@vayla.fi    
kirjaamo@vr.fi    
kirjaamo@vtt.fi    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
laura.eiro@its-finland.fi    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
mikko.viinikainen@finavia.fi    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
pekka.aaltonen@logistiikkayritykset.fi    
pertti.korhonen@tmfg.fi    
Pirkanmaan ELY-keskus    
pirkanmaan.liitto@pirkanmaa.fi    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Puolustusministeriö    
registrator@regeringen.ax    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
sitra@sitra.fi    
skal@skal.fi    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
tiina.haapasalo@ek.fi    
timo.huhtisaari@st1.fi    
toimisto@paijat-hame.fi    
toimisto@sll.fi    
toimisto@uudenmaanliitto.fi    
toimisto@yrittajat.fi    
tuukka.heikkila@energia.fi    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
virasto@kymenlaakso.fi    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

ilmasto

Kasvihuonekaasupäästöt

Lentoliikenne