Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi vesiliikennelaiksi ja eräisksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi vesiliikennelaiksi ja eräisksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/1832/03/2016

Vastausaika on päättynyt: 15.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi vesiliikennelaki. 
 
Esitys sisältää vesiliikenteen liikennesääntöjen ja sen ohjaamisen periaatteiden ajanmukaistamisen ja kokoamisen yhteen lakiin, uuden huviveneen päällikköä koskevan sääntelyn, vuokravenesääntelyn keventämisen sekä sanktiojärjestelmän ajanmukaistamisen. Lisäksi esitys sisältää vesiväylien merkitsemistä ja vesiliikenteen ohjaamista, alueellisia kieltoja ja rajoituksia sekä vesikulkuneuvojen varusteiden käyttöä koskevan sääntelyn yhteen kokoamisen ja sujuvoittamisen sekä nykyisten vesikulkuneuvojen rekisteröintivelvollisuutta koskevat säännökset ja huvialuksen päällikön pätevyysvaatimukset.
 
Ehdotetun lain olisi tarkoitus tulla voimaan samaan aikaan kuin ehdotus uudeksi tieliikennelaiksi eli aikaisintaan vuonna 2020 koska liikennevirhemaksujärjestelmä edellyttää muutoksia valvovien viranomaisten tietojärjestelmiin.
 
Ehdotusta laadittaessa on otettu huomioon liikenteen hallinnonalan virastouudistus. Ruotsinkielinen käännös lähetetään heti sen valmistumisen jälkeen.
 
Tausta
 
Kokonaisuudistuksesta tehty arviomuistio oli lausunnolla kesällä 2017 ja lausunnot on huomoitu mahdollisuuksien mukaan.

 
Tavoitteet

Uudistuksen tavoitteena on vesiliikenteen käyttäytymistä koskevan sääntelyn ajanmukaistaminen, viranomaisten roolien ja tehtävien selkeyttäminen sekä sääntelyn sujuvoittaminen pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaisesti. Tavoitteena on myös automaation mahdollistaminen sekä vesiliikenteen turvallisuuden ja vastuullisen veneilyn lisääminen.

Liitteet:

HE luonnos_vesiliikennelaiksi lausunnolle.pdf - HE luonnos hallituksen esitykseksi vesiliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyyntökirje vesiliikenne.pdf - Lausuntopyyntökirje

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan 15.8.2018 mennessä.

 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lisätietoja asiasta antavat:
hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin (7.7.2018 asti) puh. 0295342544
yksikön johtaja, hallitusneuvos Maija Ahokas puh. 0295342390 ja
ylijohtaja, osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala puh. 0295342585

Lausuntopyyntö julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteessa Lausuntopalvelu.om@om.fi.
Valmistelijat
Hallitusneuvos Irja Vesanen-Nikitin
Jakelu:
Aboa Mare (Novia)    
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Almarin-Jet Oy    
Arctica Oy    
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT ry    
Baltic cruising    
Dimecc    
Dokk    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eräkarkku    
Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu    
Finlandia Sailing    
Finnpilot Pilotage Oy    
Helsingin kaupunki    
Helsingin Satama Oy    
HT-Engineering Oy    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteenlaitos    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja Kuluttajavirasto    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne-ja viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maritime E.S.B.H.    
Melaveikot RY    
Meriliitto    
Merimieseläkekassa    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Meriturva    
Metsäteollisuus ry    
Midnight Sun Sailing Oy Ab    
Natur och miljö    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Pelastuslaitokset    
Pidä saaristo siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjoiskarjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Saariasiain neuvottelukunta    
Sisäministeriö    
Skipperi    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Laivameklariliitto    
Suomen Laivanpäällystölitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Melonta- ja soutuliitto    
Suomen Melontakouluttajat    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Meripelastusseura    
Suomen Navigaatioliitto    
Suomen Navigoinninopettajat ry    
Suomen Partiolaiset ry    
Suomen Purjehduksenopettajat PORY ry    
Suomen Purjehdus ja Veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Satamaoperaattorit ry    
Suomen teknologiateollisuus    
Suomen Uimaopetus- ja hengenpelastusliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestä ry    
Suomen Varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Tampereen Navigaatioseura ry    
Tampereen yliopisto    
Tekes (Arktiset meret -hanke)    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Trafi    
Tulli    
Turun yliopiston Brahea keskus    
Turvallisesti vesillä ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työväen urheiluliitto TUL    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtakunnan vammaisneuvosto    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WEGA    
Venealan Keskusliitto Finnboat ry    
Viestintävirasto    
VTT expert services Oy    
WWF    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

vesiliikenne, meriliikenne, liikennesäännöt, veneily