Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Lausuntopyynnön diaarinumero: TRAFICOM/ 262844/03.04.05.00/2020

Vastausaika on päättynyt: 24.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto

Liikenne- ja viestintävirasto pyytää lausuntoa seuraavista dokumenteista:

1) Liikenne- ja viestintäviraston määräysluonnos 70 J/2021 M televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

2) Määräyksen 70 J/2021 M Perustelumuistioluonnos.

Tausta

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 96 §:n 1 momentin mukaan Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä määrätään radiotaajuuksien käytöstä eri käyttötarkoituksiin ottaen huomioon radiotaajuuksien käyttöä koskevat kansainväliset määräykset ja suositukset sekä 95 §:n 1 momentin nojalla annettu valtioneuvoston asetus. Määräyksessä on oltava tiedot taajuusalueen käyttötarkoituksesta ja tärkeimmistä radio-ominaisuuksista, jotka taajuusaluetta käyttävän radiolaitteen on täytettävä.

Määräyksellä kumotaan Liikenne- ja viestintäviraston 16. heinäkuuta 2019 antamat määräykset 70 I/2019 M ja 74 A/2019 M ja yhdistetään niiden sisältö. Lisäksi sisältöön tehdään taajuuksissa tapahtuneiden muutosten johdosta tarvittavat päivitykset.

Olennaiset muutokset

Määräyksen versioon 70 J on tehty seuraavat olennaiset muutokset:

  • Määräykseen on yhdistetty kumottavien määräysten 70 I/2019 M ja 74 A/2019 M sisältö.
  • Toimiluvanvaraisen radiotoiminnan taajuuskokonaisuuksiin on tehty yksittäisiä muutoksia.
  • Toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan kanaviin on tehty lukuisia yksittäisiä muutoksia.
  • Yleisradion käyttöön ehdotetaan lisättäväksi yksi uusi radiotaajuus Pietarsaareen (Pietarsaari 87,9 MHz).
  • Määräykseen on päivitetty tällä hetkellä vapaana olevat radiotaajuudet, jotka voidaan osoittaa toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käyttöön ohjelmistotoimiluvilla. Osa taajuuksista on edelleen koordinoinnissa ja niiden osalta koordinoinnin lopputuloksella voi olla vaikutusta lopulliseen määräykseen.
  • Osa aiemmin määräyksen perustelut ja soveltaminen -asiakirjassa olleista asioista on siirretty määräykseen ja määräyksen perustelumuistiota on yksinkertaistettu.
  • Toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan osoitetut taajuudet on esitetty edelleen taajuuskokonaisuuksittain. Taajuudet ja lähetinpaikkakunnat kunkin taajuuskokonaisuuden osalta on lueteltu analogisen radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvassa. Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla julkaistaan toimiluvanvaraisen radiotoiminnan ohjelmistotoimiluvat sekä tiedot kunkin toimiluvanhaltijan käytössä olevista radiotaajuuksista ja niiden lähetinpaikkakunnista taajuuskokonaisuuksittain.
Määräyksen muutoksia kuvataan tarkemmin määräyksen perustelumuistiossa.
Tavoitteet
Määräyksessä tarkennetaan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 95 §:n 1 momentin nojalla annettua valtioneuvoston asetusta taajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta (1246/2014).

Määräykseen on sisällytetty yksittäiset radiotaajuudet, jotka ovat vapaana ja osoitettavissa toimiluvanvaraisen radiotoiminnan käyttöön ohjelmistotoimiluvilla. Liikenne- ja viestintävirasto julistaa ohjelmistotoimiluvat tarvittaessa erikseen haettaviksi kyseessä oleville vapaille taajuuksille.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään keskiviikkona 24.3.2021 lausuntopalvelu.fi -verkkosivuston kautta.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa tarvittaessa lakimies Eliisa Reenpää p. 0295 390 418. Liikenne- ja viestintäviraston sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)traficom.fi.
Asiasanat

radiotaajuudet

Toimiluvanvarainen radiotoiminta

televisio

antennitelevisio

Määräykset ja ohjeet

Radio