Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetuksesta merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö: Luonnos valtioneuvoston asetuksesta merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7823/2019-LVM-102

Vastausaika on päättynyt: 25.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoa valtioneuvoston asetuksesta merenkulun ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.
Tausta
Ehdotuksella esitetään muutettavaksi valtioneuvoston asetusta merenkulun ympäristönsuojelusta (76/2010), sillä hallituksen esityksellä esitettävät muutokset merenkulun ympäristönsuojelulakiin edellyttävät tullessaan hyväksytyiksi muutoksia myös asetukseen. Ehdotetut muutokset liittyvät unionin alusjätedirektiivin (2019/883) täytäntöönpanoon, alusten välisiä haitallisten ja vaarallisten lastien ja jätteiden siirtoja ja polttoaineiden toimituksia koskevaan lain sääntelyyn sekä rikkisääntelyn tarkentamiseen.
Tavoitteet
Ehdotuksen keskeisenä tavoitteena on tehdä merenkulun ympäristösuojelulain muuttamisen johdosta tarvittavat muutokset valtioneuvoston asetukseen ja tarkentaa merenkulun ympäristösuojelulain säännöksiä. Lisäksi asetuksella tehtäisiin eräitä lakiteknisiä muutoksia, kuten turhiksi tulleiden säännösten poistoja ja terminologiaan liittyviä korjauksia.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 25.5.2021
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntö on jaettu teemoihin, ja kuhunkin teemaan voi vastata erikseen väliotsikoiden alle. Myös kattavan lausunnon jättäminen on mahdollista joko tekstinä tai liitetiedostona.

Lausuntoon voi vastata suomeksi tai ruotsiksi. 

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi. Myös muut kuin jakelulistassa mainitut voivat jättää lausunnon. VAHVA-asianhallintajärjestelmää käyttävät ministeriöt voivat jättää vastauksensa VAHVA-asialle VN/7823/2019.

HUOM. Kaikki lausunnot ovat julkisia ja julkaistaan lausuntopalvelu.fi-palvelussa.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Laura Sarlin, p. 0295 342 063, laura.sarlin@lvm.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus (Ålands landskapsregering)    
Arctia Oy    
Arctia Oy    
Business Finland    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Finnpilot Pilotage Oy    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kuntaliitto    
Lapin ELY-keskus    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Merimieseläkekassa (MEK)    
Merimiespalvelutoimisto    
Meriteollisuus ry    
Metsäteollisuus Ry    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisi    
Puolustusvoimat    
Puolutusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Satamaoperaattorit ry    
Sisäministeriö    
Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen purjehdus ja veneily ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö    
Suomen varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Traffic Management Finland Oy    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uusimaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry    
Asiasanat

satamat

merenkulku

veneily

rikki

öljypäästö