Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleiskokouksen 32. istunnon päätöslauselman hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleiskokouksen 32. istunnon päätöslauselman hyväksyminen ja voimaansaattaminen

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30165/2022

Vastausaika on päättynyt: 16.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleiskokouksen 32. istunnon päätöslauselman hyväksymisestä. Englanninkielinen päätöslauselma ja sitä koskeva muistio ovat tämän lausuntopyynnön liitteenä.
Tausta
IMO:n yleiskokous hyväksyi 32. istunnossaan päätöslauselman A.1152(32), joka tulee hyväksyä ja saattaa voimaan. Päätöslauselmalla muutetaan IMO:n yleissopimusta IMO:n neuvoston kokoonpanon ja neuvoston kauden pituuden osalta.
 
Muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan 12 kuukauden kuluttua siitä kuin kaksi kolmannesta järjestön jäsenvaltioista on hyväksynyt muutokset. Muutokset saatettaisiin Suomessa voimaan valtioneuvoston asetuksella samanaikaisesti kun muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hyväksytyt kansainvälisen yleissopimuksen muutokset.    
Linkit
Liitteet:

A.1152(32)_Eng.pdf - Päätöslauselma englanniksi

Esittelymuistio IMO-yleissopimuksen muutokset.pdf - Muistioluonnos

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan perjantaina 16.12.2022 kello 16.00 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.  

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja antaa tarvittaessa hallitusneuvos Tiina Ranne (tiina.ranne@gov.fi)
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattorit ry    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto ry      
Suomen Matkustajalaivayhdistys ry    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Varustamot ry    
Traficom    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

merenkulku

IMO

kansainväliset sopimukset