Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Ehdotus Kanta- ja Päijät-Hämeen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Lausuntopyynnön diaarinumero: HAMELY/1444/2017

Vastausaika on päättynyt: 9.7.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Tausta

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen noususta aiheutuvat tulvariskit Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla. Arvioinnin perusteella ELY-keskus on valmistellut ehdotuksen alueista, joilla tulvariski voi olla merkittävä. ELY-keskus kuuluttaa ehdotuksesta toimialueensa kunnissa. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan myöhemmin tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vain vesistötulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".
 
Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Linkit
Liitteet:

KUULUTUS_Liite_1.doc - 1. Paikat, missä ehdotus on nähtävillä

KUULUTUS_Liite_2.xls - 2. Taulukko tausta-asiakirjoista kunnittain

Aikataulu
Kanta- ja Päijät-Hämettä koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 molempien maakuntien kunnissa (liite 1).
 
Tämän kuulutuksen lisäksi seuraavat tausta-asiakirjat ovat nähtävänä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin ja ELY-keskuksessa (Kirkkokatu 12, Lahti ja Birger Jaarlin katu 15, Hämeenlinna):
 
- Ehdotukset Kanta- ja Päijät-Hämeen tulvariskialueiksi
- Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelu: osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen
- Vesistöalueille vuonna 2011 laaditut tulvariskien alustavien arviointien raportit
 
Tausta-asiakirjat ovat myös tilattavissa paperiversioina toimialueen kuntiin (ks. kohta Lisätiedot).
Vastausohjeet vastaanottajille
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä kirjallisesti tai sähköisesti Hämeen ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Hämeen ELY-keskus, PL 29, 15141 Lahti. Sähköpostiosoite on kirjaamo.hame@ely-keskus.fi. Lisäksi lausunnon voi antaa seuraavan nettiosoitteen kautta www.lausuntopalvelu.fi.
Lausunto voidaan joko kirjoittaa suoraan alla olevaan kenttään tai lataamalla liite mukaan (pöytäkirjan tms). Voit myös lähettää lausunnon hyväksyttäväksi toiselle henkilölle organisaatiossasi ennen sen julkaisemista palvelussa.

Mielipiteitä toivotaan siitä, sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistötulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Mielipiteet käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta merkittäviksi tulvariskialueiksi tarvetta tarkistaa.
Valmistelijat
Lisätietoja Hämeen ELY-keskuksesta antavat:
Vesitalousasiantuntija, Reijo Seppälä, puh.0295 025 229, reijo.seppala@ely-keskus.fi
Yksikön päällikkö, Harri Mäkelä, puh.0295 025 207, harri.j.makela@ely-keskus.fi
Jakelu:
Asikkala    
Etelä-Suomen AVI    
Forssa    
Hartola    
Hattula    
Hausjärvi    
Heinola    
Hollola    
Humppila    
Hämeen liitto    
Hämeenlinna    
Janakkala    
Jokioinen    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kärkölä    
Lahti    
Loppi    
Orimattila    
Padasjoki    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Riihimäki    
Sysmä    
Tammela    
Ypäjä    
Asiasanat

tulva

tulvariskit

tulvariskien hallinta