Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2021

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2021

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/22058/2020

Vastausaika on päättynyt: 24.11.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi valtiovarainministeriön asetus Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2021. Asetus olisi määräaikainen ja se olisi voimassa 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2021.

Valtiovarainministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne asetusluonnoksesta.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriölle viimeistään 24.11.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtiovarainministeriön asetukseksi Digi- ja väestötietoviraston suoritteiden maksuista vuonna 2021. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Isamaria Mäkiaho (etunimi.sukunimi@vm.fi, 0295530219).
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eläketurvakeskus    
Finanssiala ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin yliopisto    
Itä-Suomen yliopisto    
JATTK-työttömyyskassa    
Julkisten ja hyvinvointialojen työttömyyskassa    
Jyväksylän yliopisto    
Kehitysvammaliitto    
Keva    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan teknillinen yliopisto    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami    
Muistiliitto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun yliopisto    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Rakennusalan työttömyyskassa    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkkohallitus    
Suomen nuoret lesket ry    
Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishallitus    
Suomen syöpäyhdistys    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Svenska handelshögskolan    
Taideyliopisto    
Tampereen yliopisto    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuoltoalan työttömyyskassa    
Tulli    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Vaasan yliopisto    
Vakuutuskeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Verohallinto    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Asiasanat

Digi- ja väestötietovirasto

maksuasetus