Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta - työryhmän raportti

Ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta - työryhmän raportti

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/18534/2020

Vastausaika on päättynyt: 11.2.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta työryhmän raportista koskien ehdotusta laiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta.

Työryhmä ehdottaa, että nykyinen laki Näkövammaisten kirjastosta korvattaisiin uudella lailla. Lain nimeksi ehdotetaan lakia Saavutettavuuskirjasto Celiasta. 

Saavutettavuuskirjasto Celia edistäisi aktiivista lukemista, monipuolisia lukutaitoja ja jatkuvaa oppimista tarjoamalla pääsyn saavutettavaan kirjastoaineistoon ja oppimateriaaliin. Tarkoituksena on parantaa näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. 

Lailla tarkennettaisiin kirjaston nykyisiä tehtäviä sekä kirjaston roolia saavutettavan julkaisemisen asiantuntijana. Kirjasto toimisi edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan virastona.

Laissa olisi säännökset kirjaston asemasta, tarkoituksesta, tehtävistä, kirjaston välitys- ja lainauspalvelujen sekä neuvonnan maksuttomuudesta asiakkaille, yhteistyöstä, johtamisjärjestelmästä, kirjaston toimielimistä, kirjaston aineistojen käyttö- ja lainauskiellosta sekä kirjaston oikeudesta antaa kirjaston käyttösäännöt.


 
Tausta
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 9.10.2020 työryhmän lain uudistamiseksi. Tätä ennen ministeriö toteutti 7.10.2019-31.1.2020 esiselvityshankkeen.

 
Linkit

https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM046:00/2020 - Valtioneuvoston hankesivusto

https://okm.fi/sv/projekt?tunnus=OKM046:00/2020 - Statsrådets projektsidor

https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM043:00/2019 - Esiselvityshanke valtioneuvoston hankesivustolla

https://okm.fi/sv/projekt?tunnus=OKM043:00/2019 - Förhandsutredningen på statsrådets projektsidor

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 11.2.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnön otsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi -palveluun. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat hallitussihteeri Elina Anttila, puh. 0295 3 30184, elina.anttila(at)gov.fi ja kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, puh. 0295 3 30 336, tapani.sainio(at)gov.fi. 
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Aivoliitto    
Aivovammaliitto    
ammattikorkeakoulukirjastot    
Ammattiopisto Live    
Ammattiopisto Spesia    
Braille-neuvottelukunta    
CP-liitto    
Datero ry    
DIAK    
Erikoiskirjastojen neuvosto    
Erilaisten oppijoiden liitto    
Etelä-Suomen AVI    
FDUV    
Finlands Svenska Biblioteksförening    
Finlands svenska författareförening    
FMA - Funktionsrätt med ansvar    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Haaga-Helia    
Helsingin kaupunginkirjasto - yleisten kirjastojen keskuskirjasto    
Jyväskylän yliopisto    
Kansalliskirjasto    
Kehitysvammaisten tukiliitto    
Kehitysvammaliitto    
Kiipulasäätiö    
Kopiosto    
Kuntoutussäätiö    
Kuntoutussäätiön Oppimisen tuen keskus    
Kynnys ry    
Laurea    
LL-center    
Metropolia    
Mielenterveyden keskusliitto    
Mieli ry    
Monikielinen kirjasto    
Monikieliset erilaiset oppijat ry    
Muistiliitto    
Neuroliitto    
Näkövammaiset lapset ry    
Näkövammaisten kirjasto    
Näkövammaisten kirjaston johtokunta    
Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry    
Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeusministeriö    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri    
Psykosociala förbundet rf    
Reumaliitto    
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf,    
Sanasto    
Selkokeskus    
Sokeain lasten tuki ry    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen erityiskasvatuksen liitto ry    
Suomen kirjailijaliitto    
Suomen kirjastoseura    
Suomen kustannusyhdistys    
Suomen kuurosokeat ry    
Suomen sokeat ry    
Suomen tietokirjailijat ry    
Suomen yliopistokirjastojen verkosto FUN    
Tampereen yliopisto    
Valteri Skilla    
Valtiovarainministeriö    
Vamlas vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE,    
Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma    
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI    
Vanhustyön keskusliitto    
Varastokirjasto    
Varhaiskasvatuksen opettajien liitto    
Vates-säätiö    
Viittomakielinen kirjasto    
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Yleisten kirjastojen neuvosto    
Ylioppilastutkintolautakunta    
Yrkeshögskolan Arcada    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Asiasanat

Yhdenvertaisuus

saavutettavuus

lukemiseste

näkövamma

lukutaito

kirjasto