Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: PC0TQ3U7-6

Vastausaika on päättynyt: 5.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Ulkoministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi.

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan sekä lain pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.
Tavoitteet
Pöytäkirjassa myönnetään yhdistetylle patenttituomioistuimelle erioikeuksia ja vapauksia, joiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen Suomessa edellyttää eduskunnan suostumusta. Pöytäkirja sisältää määräyksiä muun muassa tuomioistuimen toimitilojen, arkistojen ja asiakirjojen loukkaamattomuudesta, tuomioistuimen ja sen omaisuuden koskemattomuudesta, lainkäytöllisestä koskemattomuudesta, verovapautuksista sekä tuomareiden, kirjaajan ja henkilöstön erioikeuksista ja vapauksista.

​Luonnos hallituksen esitykseksi on valmisteltu virkatyönä ulkoministeriössä.
Liitteet:
Aikataulu
Ulkoministeriö pyytää lausuntoja viimeistään 5.3.2021. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään sähköisesti lausuntopalvelu.fi kautta tai ulkoministeriön kirjaamoon (kiriaamo.um@formin.fi, cc: OIK-20@formin.fi).

Kaikki saadut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -verkkosivustolla.
Valmistelijat
Lainsäädäntösihteeri Elina Tölö, elina.tolo@formin.fi, p. 0295 350 364
Jakelu:
Markkinaoikeus    
Oikeusministeriö    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Valtiovarainministeriö