Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen (666/1998) muuttamisesta ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun asetuksen (251/2005) muuttamisesta

Lausuntopyyntö vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annetun asetuksen (666/1998) muuttamisesta ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annetun asetuksen (251/2005) muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2299/2022

Vastausaika on päättynyt: 21.3.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne otsikossa mainittujen asetusten luonnoksista.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana aluksessa annettua asetusta (666/1998) ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella annettua valtioneuvoston asetusta (251/2005) ehdotetaan muutettavaksi. Molempien asetusten 2 §:n osalta esitetään muutettavaksi IMDG-säännöstön muutossarjaviittaus. 
Tausta
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO, International Maritime Organization) meriturvallisuuskomitea (MSC) hyväksyi 102. istunnossaan marraskuussa 2020 päätöslauselman MSC.477(102). Päätöslauselmalla  on voimaansaatettu IMDG-säännöstön muutossarja 40-20.  Muutossarjan soveltaminen on ollut vapaaehtoista 1.1.2021 lähtien, mutta sitä on noudatettava 1.6.2022 alkaen. 
 
Tavoitteet
Asetusten 2 §:n IMDG-muutossarjan viittaukset on päivitetty. Jatkossa viitattaisiin IMDG-säännöstön muutossarjaan 40 – 20 muutossarjan 39 – 18 sijasta. 
Linkit
Liitteet:

Asetusluonnos 666_1998 IMDG 40 20.pdf - Asetusluonnos (666/1998) IMDG 40-20

Asetusluonnos 251_2005 IMDG 40_20.pdf - Asetusluonnos (251/2005 ) IMDG 40-20

Utkast till statsrådets förordning_ 251_2005 _IMDG 40-20.pdf - Utkast till förordning (251/2005)_IMDG 40-20.pdf

Muistioluonnos IMDG 40-20.pdf - Muistioluonnos IMDG 40-20

Utkast till promemoria IMDG 40-20.pdf -

Utkast till statsrådets förordning 666_1998_IMDG 40-20.pdf - Utkast till förordning (666/1998)_IMDG 40-20.p

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan 21.3.2022 kello 16.15 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käytönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi

Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausunnon.
Lausunnot ovat julkisia. Lausunnot julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa (LVM008:00/2022).

Tarvittaessa lausunnon voi lähettää liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo.lvm@gov.fi). Lausunnossa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/2299/2022.
 
Valmistelijat
Mari Suominen, neuvotteleva virkamies, liikenne- ja viestintäministeriö (etunimi.sukunimi@gov.fi)
Saara Reinimäki, yksikön johtaja, liikenne- ja viestintäministeriö (etunimi.sukunimi@gov.fi)​
Jakelu:
Autoja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Finnlink/Finnlines Oyj    
Kaupan Liitto ry    
Kemianteollisuus ry    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
maa- ja metsätalousministeriö    
Oy Eckerö Line Ab Oy    
Oy Hacklin Ltd    
Oy Transfennica Ab    
Poliisihallitus    
Posti Group Oyj    
puolustusministeriö    
Puolustusvoimien pääesikunta    
Rajavartiolaitos    
Satamaoperaattorit ry    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto ry    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen Laivapäällystöliitto ry    
Suomen Merimiesunioni ry    
Suomen Satamaliitto ry    
Suomen Turvallisuusneuvonantajat ry    
Suomen Varustamot ry    
Säteilyturvakeskus    
TallinkSilja    
Teknisen Kaupan Liitto ry    
Tulli    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
työ-ja elinkeinoministeriö    
ulkoministeriö    
Wasaline    
Viking Line    
VR-yhtymä Oy    
Väylävirasto    
Yleinen Teollisuusliitto ry    
ympäristöministeriö