Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö - Uusi väliaikainen laki yhteisöjen kokouksista

Lausuntopyyntö - Uusi väliaikainen laki yhteisöjen kokouksista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2935/2021

Vastausaika on päättynyt: 18.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriössä on virkatyönä laadittu luonnos hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista.
Tausta
Näiden yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyyden turvaaminen myös syksyllä 2021 ja keväällä 2022 on yhteisöjen, niiden osakkaiden, jäsenten, sidosryhmien ja koko yhteiskunnan edun mukaista. Ehdotusluonnoksen perusteella yhteisöjen hallituksilla olisi myös syksyllä 2021 ja keväällä 2022 riittävästi keinoja järjestää kokoukset yhteisöjen tarpeiden, resurssien ja terveydensuojeluvaatimusten mukaisesti. Kevään 2021 kokouskäytännöistä saadaan myös riittävät tiedot verkkokokoukset sallivan ja etäosallistumista helpottavan pysyvän lainsäädännön valmisteluun.

Keinona on uusi väliaikainen laki, jonka sääntely vastaa kokousjärjestelyjen ja osallistumisen helpottamista koskevia voimassa olevan väliaikaisen lain (677/2020) säännöksiä.
Tavoitteet
Lausuntopalaute otetaan huomioon lainvalmistelussa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoja pyydetään lausuntopalvelu.fi:n kautta 18.3.2021 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta

Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja oikeusministeriössä antaa lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen, jyrki.jauhiainen(at)om.fi, puh. +358(0)2951 50074.
Jakelu:
Akava    
Arvopaperimarkkinayhdistys ry    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Demos Helsinki    
DIF – Directors’ Institute Finland / Boardview Oy    
Dodo ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto    
Euroclear Finland Oy    
Finanssiala    
Finanssivalvonta    
Harmaan talouden selvitysyksikkö    
Helka ry    
Helsingin kaupunki    
Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta    
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta    
Iholiitto    
Inderes    
Invalidiliitto    
Isännöintiliitto    
JHTT-yhdistys    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta    
Kansalaisareena ry    
Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta    
Kansallisten palvelujen kehittäjät KAPAK    
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry    
Keskusrikospoliisi    
Kokoomus    
Kopiosto    
Kuopion kaupunki    
Lapin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Liike Nyt    
Luonto-Liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK    
Maanmittauslaitos    
Ministeri Lauri Tarasti    
Naisjärjestöjen Keskusliitto ry    
Nasdaq Helsinki    
Olympiakomitea Jan Vapaavuori    
Olympiakomitea Petri Heikkinen    
OP Financial Group    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Osakesäästäjien keskusliitto    
Oulun kaupunki    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Pellervo-seura ry    
Perussuomalaiset    
POP Pankki    
Professori Heikki Halila    
Pörssisäätiö    
Raha- ja automaattiyhdistys RAY    
Rovaniemen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF    
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
S-ryhmä    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto SDPL    
Suomen harrastajateatteriliitto    
Suomen Jääkiekkoliitto ry    
Suomen Keskusta    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kristillisdemokraatit    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kylät ry    
Suomen Lukiolaisten Liitto    
Suomen Nuorisoseurat    
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi    
Suomen Omakotiliitto    
Suomen Palloliitto    
Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter    
Suomen Salibandyliitto ry    
Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (SDP)    
Suomen Taloushallintoliitto    
Suomen Tilintarkastajat    
Suomen Työväen Urheiluliitto ry    
Suomen Voimisteluliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Svenska Folkpartiet i Finland (SFP)    
Svenska hörselförbundet    
Sydänliitto    
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta    
Tampereen kaupunki    
Teosto    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työeläkevakuuttajat TELA ry    
Ulkosuomalaisparlamentti ja Suomi Seura ry    
Vakuutuskassat ry    
Valtiokonttori    
Valtioneuvoston kanslia Kimmo Viertola    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Valvira Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto    
Vanhustyön keskusliitto    
Vantaan kaupunki    
Vasemmistoliitto    
Verohallinto    
Vihreä liitto    
Vihreät    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

asunto-osakeyhtiö

osakeyhtiö

vakuutusyhtiö

yhtiökokous

yhdistys

yhdistyksen kokous

pörssiyhtiö

FN-listayhtiö

osuuskunta

osuuspankki

liitto

talletuspankki

liikepankki

säästöpankki

vakuutuskassa

hypoteekkiyhdistys

osuuskunnan kokous

edustajiston kokous

valtuutettujen kokous

isäntien kokous

hypoteekkiyhdistyksen kokous