Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: Luonnos virtuaalivaluutan tarjoajia koskeviksi Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi 4/2019

Lausuntopyyntö: Luonnos virtuaalivaluutan tarjoajia koskeviksi Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi 4/2019

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 8/01.00/2019

Vastausaika on päättynyt: 5.6.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Finanssivalvonta pyytää lausuntoanne aiheesta:
Luonnos Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi 4/2019: virtuaalivaluutan tarjoajat.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

***

Finansinspektionen ber om ert utlåtande om:
Utkast till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 4/2019: tillhandahållare av virtuella valutor.

För att lämna in ett utlåtande ska man registrera sig och logga in i tjänsten Utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten kan användas finns på Utlåtande.fi > Anvisningar > Bruksanvisning. Du kan be om hjälp för att använda tjänsten på addressen lausuntopalvelu.om@om.fi.
Tausta
Kyseessä on uusi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman osa. Määräykset ja ohjeet annetaan virtuaalivaluutan tarjoajista annetussa laissa (572/2019) säädettyjen määräyksenantovaltuuksien nojalla. Laki on osa EU:n viidennen rahanpesudirektiivin ((EU) 2018/843) kansallista täytäntöönpanoa. Lain mukaan virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskijat, virtuaalivaluutan vaihtopalveluja (mukaan lukien markkinapaikat) tarjoavat toimijat ja virtuaalivaluutoille tarkoitettuja lompakkopalveluita tarjoavat toimijat ovat rekisteröitymisvelvollisia Finanssivalvonnalle 1.5. alkaen.

Määräykset ja ohjeet koskevat asiakasvarojen säilyttämistä ja asiakkaan tuntemista. Rekisteröitymisohjeet virtuaalivaluutan tarjoajaksi on julkaistu Finanssivalvonnan verkkosivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.
Tavoitteet
Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on ohjeistaa markkinoille tuloa ja tehostaa rekisteröitymisprosessia sekä ohjeistaa markkinoilla toimimista. Määräykset ja ohjeet täydentävät lainsäädännössä asetettuja rekisteröinnin edellytyksiä. Rekisteröinnin edellytysten tulee täyttyä yksityisen elinkeinonharjoittajan tai yhteisön koko toiminnan ajan.
Linkit
Liitteet:

MOK4_2019_virtuaalivaluutat.pdf - Luonnos Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi 4/2019: virtuaalivaluutan tarjoajat (valitettavasti vain suomeksi) - Utkast till Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 4/2019: tillhandahållare av virtuella valutor (tyvärr endast på finska) - Draft FIN-FSA regulations and guidelines 4/2019: virtual currency providers (unfortunately only in Finnish)

Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 5.6.2019 klo 23.59.
Vastausohjeet vastaanottajille

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä Lausuntopalvelu.fi:n välityksellä. Lausunto pyydetään antamaan Lausuntopalvelu.fi:ssä. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Kirjatkaa lukukohtaisten otsikoiden alle se kohta, esim. kohta (1), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle.

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnokseen liittyviä kommentteja tarpeen mukaan luku- ja kohtakohtaisina merkintöinä, esim. luku 1.1, kohta (1). Lisäksi merkitkää mahdollisesti toivomanne muut muotoilut.

Valmistelijat
Lisätietoja:
digitalisaatioasiantuntija Tytti Tanninen, p. 09 183 2239, tytti.tanninen(at)finanssivalvonta.fi
johtava digitalisaatioasiantuntija Hanna Heiskanen, p. 09 183 5202, hanna.heiskanen(at)finanssivalvonta.fi
Jakelu:
Aboanet Oy    
Blockchain Forum ry    
BV-Media Oy    
Coiner Oy    
Crynance Oy    
CRYPTOSUVI OSK    
DAVOS Custody Pte. Ltd.    
Finanssiala ry    
Fintech Finland ry    
Haja Networks Oy    
Heat Ledger Oy    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Konsensus ry    
Kryptokeskus ry    
LocalBitcoins Oy    
NorthCrypto Oy    
Prasos Oy    
Spacegate    
Suomen Pankki    
SUSTEX    
Tesseract Oy    
Tulli    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Ylläs Feeniks Oy    
Asiasanat

Finanssivalvonta

rahanpesu

virtuaalivaluutta

virtuell valuta

penningtvätt

Finansinspektionen

Financial Supervisory Authority

money laundering

virtual currency