Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24195/2021

Vastausaika on päättynyt: 12.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista.
Tausta
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) 35 §:n mukaan hyvinvointialueiden järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten on viisi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöaluetta. Kuhunkin yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet säädetään valtioneuvoston asetuksella siten, että yliopistollista sairaalaa ylläpitävät hyvinvointialueet ja HUS-yhtymä kuuluvat kukin eri yhteistyöalueeseen. Lain mukaan yliopistollinen sairaala on oltava niillä hyvinvointialueilla, joiden alueella sijaitsevat Turun, Oulun ja Tampereen yliopistot ja Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunta. Lisäksi yliopistollista sairaalaa ylläpitää HUS-yhtymä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain mukaan yhteistyöalueiden on oltava maantieteellisesti yhtenäisiä sekä alueen väestön sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen ja tuottamisen, asiakas- ja potilasturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta toiminnallisia kokonaisuuksia. Ehdotettu aluejako vastaa voimassa olevaa erityisvastuualuejakoa, josta säädetään erikoissairaanhoitolain perusteella valtioneuvoston asetuksella erityistason sairaanhoidon erityisvastuualueista (156/2017).

Yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden tulee sote-järjestämislain mukaan laatia hyvinvointialueiden yhteistyösopimus, jonka sisällöstä säädetään laissa.
Tavoitteet
Asetusluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi yhteistyöalueiden nimistä ja hyvinvointialueiden kuulumisesta kuhunkin yhteistyöalueeseen. Neljä yhteistyöaluetta on nimetty luon-noksessa. Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan yhteistyöalueen nimi on jätetty avoimeksi. Nimestä päätetään lausuntokierroksen jälkeen, koska alueen nimi ei ole samalla tavoin määriteltävissä kuin muiden alueiden. Esillä on ollut yhteistyöalueen nimeäminen Sisä-, Väli- tai Keski-Suomen yhteistyöalueeksi. Muiden yhteistyöalueiden nimet määräytyisivät ilmansuuntien mukaisesti. Voimassa olevan asetuksen mukaan erityisvastuualueiden nimet ovat määräytyneet yliopistollisten sairaaloiden nimen perusteella (esim. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue).

Asetusluonnoksen mukaan alueiden nimi sekä niihin kuuluvat hyvinvointialueet olisivat seuraavat:

1. Etelä-Suomen yhteistyöalue (HUS-yhtymä, Helsinki, Itä-, Länsi ja Keski-Uusimaa, Vantaa ja Kerava, Päijät-Häme, Etelä-Karjala, Kymenlaakso)
2. Itä-Suomen yhteistyöalue, (Pohjois- ja Etelä-Savo, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala)
3. X-Suomen yhteistyöalue, (Pirkanmaa, Kanta-Häme, Etelä-Pohjanmaa)
4. Länsi-Suomen yhteistyöalue, (Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa)
5. Pohjois-Suomen yhteistyöalue, (Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu)

Lausuntoja pyydetään kaikkien yhteistyöalueiden nimistä sekä hyvinvointialueiden kuulumisesta kuhunkin yhteistyöalueeseen.
Liitteet:

Asetus yhteistyöalueisiin kuuluvista hyvinvointialueista 35 pyk (1).docx - Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista

SV_Asetus yhteistyöalueisiin kuuluvista hyvinvointialueista 35 pyk.docx - Statsrådets förordning om samarbetsområdena för social- och hälsovården

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 12.11.2021 klo 16.00 mennessä. Annetut lausunnot ovat julkisia.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyyntöön vastataan sähköisessä lausuntopalvelussa.
Lausuntopyyntöön voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.stm@gov.fi. Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/24195/2021.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antaa:
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, puh. 0295 163 463
auli.valli-lintu@stm.fi

Lausuntopyynnön teknisiin kysymyksiin lisätietoja antaa:
Projektisihteeri Märta Lehtonen, puh. 0295 163 207
marta.lehtonen@gov.fi
Jakelu:
Etelä-Karjalan hyvinvointialue    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon hyvinvointialue    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtynä    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Helsingin kaupunki    
Helsinki    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue    
Kainuun hyvinvointialue    
Kainuun sairaanhoitopiiri    
Kanta-Hämeen hyvinvointialue    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen hyvinvointialue    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Keski-Uudenman hyvinvointialue    
Kuntaliitto    
Kymenlaakson hyvinvointialue    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin hyvinvointialue    
Lapin sairaanhoitopiiri    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Päijät-Hämeen hyvinvointialue    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Satakunnan hyvinvointialue    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sisäministeriö    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa-Keravan hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Ålands hälso- och sjukvård