Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräyksien ja ohjeiden päivitys: Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa

Määräyksien ja ohjeiden päivitys: Luottoriskien hallinta rahoitussektorin valvottavissa

Lausuntopyynnön diaarinumero: FIVA 13/01.00/2017

Vastausaika on päättynyt: 14.1.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Finanssivalvonta päivittää määräys- ja ohjekokoelma luottoriskien hallintaa koskevaa osuutta. Kokonaan uutena sisältönä luonnoksessa on osio automatisoidusta luotonmyöntöprosessista. 
Tausta
Nyt lausunnolla olevalla luonnoksella on tarkoitus korvata Rahoitustarkastuksen antama standardi 4.4a Luottoriskin hallinta. 
Tavoitteet
Varmistaa, että valvottavilla on toimintansa laatuun ja laajuuteen nähden riittävät ja tehokkaat toiminnot luottoriskien tunnistamiseksi, mittaamiseksi, rajoittamiseksi, seuraamiseksi ja valvomiseksi osana liiketoiminnan riskien kokonaishallintaa. 

Varmistaa, että valvottavat eivät luotonannossaan eivätkä sijoitustoiminnassaan ota sellaisia luottoriskejä, jotka vaarantavat valvottavien kannattavuuden tai vakavaraisuuden. 

Saattaa tietoon EBAn ja EKP:n ohjeita ja suosituksia, joita heidän tulisi toiminnassaan ottaa huomioon. 
Liitteet:
Aikataulu
Lausuntoaika päättyy 14.1.2018 klo 23.59. Lausuntopalaute julkaistaan arviolta helmikuussa 2018. 
Vastausohjeet vastaanottajille
Kirjatkaa alalukukohtaisten väliotsikoiden alle se kohta, esim. kohta (19), johon kommenttinne kohdistuu. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle. 

Kirjatkaa yleisiin kommentteihin muita luonnoksen lukuja koskevat kommentit samanlaisine esim. kohta (1) tai luku 1.1 -merkintöineen. Lisäksi merkitkää, mikä olisi toivomanne muotoilu kyseiselle kohdalle. 
Valmistelijat
Lisätietoja: pankkivalvoja Thomas Petroff, puhelin 09 183 5530, thomas.petroff(a)finanssivalvonta.fi 
Jakelu:
Finanssiala ry    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuntarahoitus Oyj    
OP Ryhmä    
Suomen Pankki    
Valtiovarainministeriö    
Asiasanat

kreditrisk, kreditinstitut, bank, kredit, säkerhet, hantering av kreditrisker