Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksista Liikenne- ja viestintäviraston maksuista ja maksullisista suoritteista

Lausuntopyyntö liikenne- ja viestintäministeriön asetusluonnoksista Liikenne- ja viestintäviraston maksuista ja maksullisista suoritteista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/24547/2021

Vastausaika on päättynyt: 25.11.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne luonnoksista liikenne- ja viestintäministeriön asetuksiksi:
1. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista,
2. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista ja
3. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista.
 
Asetusluonnokset ovat saatavilla lausuntopalvelu.fi:ssä.
Asetusten olisi tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alussa.
Tausta
Nykyisten asetusten (1452/2019, jonka liite muutettu 509/2021, 1453/2019, muutettu 973/2020 ja 1454/2019, muutettu 975/2020) voimassaolo päättyy 31.12.2021.
Tavoitteet
Asetuksen Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista pykäläsisältö säilyisi nykyisellään, mutta asetuksen liitteeseen ehdotetaan laajasti maksukorotuksia kustannusvastaavuuden parantamiseksi. Lisäksi tehtäisiin yksittäisiä suoritemuutoksia ja tekstitäsmennyksiä.
 
Asetukseen Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista ehdotetaan poistettavaksi 6 §:stä tietyt numerointi- ja tunnusmaksut tarpeettomina. Muutoin nykyisen voimassa olevan maksuasetuksen pykäläsisältö ja suoritteiden maksut säilyisivät ennallaan.
 
Asetukseen hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista ei ehdoteta muutoksia voimassa olevaan asetukseen nähden. Nykyisen voimassa olevan maksuasetuksen pykäläsisältö ja suoritteiden maksut säilyisivät ennallaan.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön viimeistään torstaina 25.11.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut. 
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi liikenne- ja viestintäministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan eri asetusten mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@gov.fi.
 
Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, se ei ole este lausunnon antamiselle, vaan lausunnon voi lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo.lvm(at)gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/24547/2021.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa ylitarkastaja Pirjo Karttunen, pirjo.karttunen(at)gov.fi.
Jakelu:
Akava ry    
Alcom    
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry    
Autoalan Keskusliitto ry    
Autokoululiitto    
Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT ry    
DNA    
DNA    
DNA    
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry EK    
Elisa    
Elisa    
Elisa    
Elisa    
Elisa    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finnet    
Hämeen ELY-keskus    
Ilmatieteen laitos    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto    
Kuluttajat-Konsumenterna    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten liitto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Meriliikenneohjaajat ry    
Oikeuskanslerin virasto    
Oikeusministeriö    
Palkansaajajärjestö Pardia ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Rajavartiolaitos    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
SKAL ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen Ilmailuliitto ry    
Suomen Konepäällystöliitto    
Suomen Laivameklariliitto ry    
Suomen Laivanpäällystöliitto    
Suomen Merimies-Unioni SMU ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät    
Taksiliitto    
Tekniikan ja tiedon toimihenkilöt TTT ry    
Teknologiateollisuus ry    
Telia    
Telia    
Telia    
Tietoliikenteen ja Tietotekniikan Keskusliitto, FiCom ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Traficom    
Traficom    
Tulli    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Veturimiesten liitto ry    
Väylävirasto    
Yhteinen toimialaliitto YTL ry    
Ympäristöministeriö