Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ulkomailla järjestettävän yksityisen perusopetuksen maakohtaisten yksikköhintojen määräämisestä

Lausuntopyyntö luonnoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseksi ulkomailla järjestettävän yksityisen perusopetuksen maakohtaisten yksikköhintojen määräämisestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/30985/2022

Vastausaika on päättynyt: 9.12.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Esitetään säädettäväksi uusi asetus ulkomailla järjestettävän yksityisen perusopetuksen maakohtaisten yksikköhintojen määräämisestä.

Maakohtaisesta korotuksesta tai alennuksesta ei ole tällä hetkellä säädetty voimassa olevalla asetuksella.

Ehdotetaan, että asetus tulee voimaan 30.12.2022, jotta sitä voidaan soveltaa vuoden 2023 rahoitukseen.
Tavoitteet
Saattaa ulkomailla järjestettävän yksityisen perusopetuksen rahoitus ajan tasalle.
 
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 9.12.2022 mennessä asetuksen nopean voimaansaattamisen vuoksi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne esitysluonnoksesta. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa ministeriölle lausuntonsa. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (kirjaamo.okm@gov.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/30985/2022.

Ministeriöiden, joilla on käytössä VAHVA, tulee viedä lausuntonsa VAHVAan asialle VN/30985/2022.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä ja hankeikkunassa.
Valmistelijat
Marjaana Larpa, hallitusneuvos, marjaana.larpa@gov.fi, puh. 0295 330 480
Anne-Marie Brisson, hallitusneuvos, anne-marie.brisson@gov.fi, puh. 0295 330 079
Jari Rutanen, erityisasiantuntija, jari.rutanen@gov.fi, puh. 0295 330 011
Jakelu:
Aurinkorannikon suomalaisen koulun kannatusyhdistys ry    
Opetushallitus    
Pietarin Suomalainen Koulutusyhdistys ry    
Suomalainen Koulutusyhdistys ry    
TALLINNAN SUOMALAISEN KOULUN TUKI RY    
Tarton Suomalaisen Koulun Yhdistys ry    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkosuomalaisparlamentti    
Valtiovarainministeriö