Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Yrittäjyysstrategia

Yrittäjyysstrategia

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7821/2019

Vastausaika on päättynyt: 9.4.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut yhdessä poikkihallinnollisen Yrittäjyysstrategian ohjausryhmän kanssa hallitusohjelman mukaisen yrittäjyysstrategian. Ohjausryhmässä ovat seuraavat tahot:

Jaana Lappi, neuvotteleva virkamies, TEM (pj)
Ilkka Harju, lainsäädäntöneuvos, varajäsenenä budjettineuvos Taina Eckstein, VM
Marjo Ilmari, palvelujohtaja, varajäsenenä Kari Komulainen, palvelujohtaja, BF
Jyrki Jauhiainen, lainsäädäntöneuvos, varajäsenenä Mari Aalto, lainsäädäntöneuvos, OM
Sanna Jylhä, erityisasiantuntija, YM
Juuso Kalliokoski, johtava asiantuntija, MMM
Marjaana Maisonlahti, hallitusneuvos, varajäsenenä Hannu Ijäs, johtaja, STM
Mika Maliranta, tutkimusprofessori, varajäsenenä Jarkko Vuorinen, johtava asiantuntija, KKV
Juha Markkanen, ulkoasiainneuvos, varajäsenenä Anne Ahonen, lähetystöneuvos, UM
Ulla Mäkeläinen, opetusneuvos, varajäsenenä Kirsi Kangasharju, kulttuuriasiainneuvos, OKM
Jukka Suokas, sidosryhmäpäällikkö, varajäsenenä Elisa Sipponen, rahoituspäällikkö, Finnvera Oyj
Ville Taivassalo, erityisasiantuntija, varajäsenenä Ulla Kaleva, erityisasiantuntija, LVM
Marja Perälä, johtaja, Lapin ELY-keskus, varajäsenenä Pasi Patrikainen, ylijohtaja, Keski-Suomen ELY-keskus
 
Yrittäjyysstrategian valmistelu käynnistettiin 6.11.2019 Yrittäjyysfoorumissa, jonka jälkeen on virkamiestyönä valmistunut Yrittäjyysstrategian luonnos. Tavoitteena on ollut yrittäjyyden tilannekuvan pohjalta tunnistaa yrittäjyyden pullonkaulat ja edistettävät strategiset teemat. Tarkoitus on, että valmistelun seuraavassa vaiheessa strategian toiminnallistamiseksi laaditaan erikseen Yrittäjyysstrategian tiekartta konkreettisine mittareineen.
 
Yrittäjyysstrategian tavoitteena on lisätä luottamusta siihen, että yritysten kannattaa tavoitella kasvua, työllistää ja kehittää liiketoimintaa sekä investoida Suomessa. Lisäksi strategian tavoitteena on lisätä Suomen houkuttelevuutta, jotta osaavat ulkomaiset työntekijät ja opiskelijat haluavat työllistyä Suomeen tai toimia yrittäjinä Suomessa ja että Suomi on myös kiinnostava investointien kohdemaa.
Yrittäjyysstrategia on keskeinen osa hallituksen yrittäjyyspolitiikkaa. Yrittäjyysstrategia kokoaa hallituksen yrittäjyyden edistämiseen liittyvät toimenpiteet yhden sateenvarjon alle, jotta eri ministeriöiden vetovastuulla olevia toimenpiteitä ja jo käynnistyneitä toimenpiteitä koordinoitaisiin yhtenäisenä kokonaisuutena.
Tausta
Hallitusohjelmassa on annettu tehtäväksi laatia yrittäjyysstrategia, joka ottaa huomioon eri kokoiset yritykset sekä nuoret kasvuyritykset. Strategia sisältää hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti yksinyrittäjien aseman ja mikroyritysten työllistämisen edistämisen, luovan alan arvonmuodostuksen ja liiketoimintamallien kehittämisen, PK- ja midcap-yritysten kasvuhakuisuuden ja kansainvälistymisen tukemisen sekä suurten veturiyritysten kanssa tehtävän vienninedistämisen. Yrittäjyysstrategia on yksi keskeisimmistä toimenpidekokonaisuuksista hallitusohjelman Elinvoimainen Suomi –teemassa. Muut keskeiset toimenpiteet ovat Viennin ja kansainvälisen kasvun ohjelma, suomalaisen omistajuuden ohjelma, TKI-tiekartta kohti TKI-investointien 4 %:n tavoitetta BKT:sta sekä kiertotalouden edistämisohjelma. Hallitusohjelmassa on määritelty laadittavaksi myös kestävän kasvun strategia, joka muodostanee jatkossa kasvun laajemman tiekartan.
 
Yrittäjyysstrategian laadinnassa on hyödynnetty selvityshenkilöiden Jussi Järventaus ja Henrietta Kekäläinen laatimaa ehdotusta kansalliseksi yrittäjyysstrategiaksi. Lisäksi työssä on hyödynnetty selvityksiä ja raportteja sekä virkamiesten ja sidosryhmien näkemyksiä. Strategia on valmisteltu yhteistyössä ministeriöistä ja TEM:n hallinnonalan virastojen ja laitosten edustajista koostuvassa Yrittäjyysstrategian ohjausryhmässä.
Tavoitteet
Yrittäjyysstrategiaan pyydetään näkemyksiä ja kommentteja. Lisäksi pyydetään ideoita ja kommentteja strategiaa toiminnallistavaan tiekarttatyöhön.
Liitteet:
Aikataulu
Sidosryhmien pyynnöstä lausuntoaikaa on jatkettu kahdella viikolla. Lausunnot ja näkemykset pyydetään toimittamaan viimeistään 9.4.2020 klo 16.00 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Vastaukset pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta. Vastauksia ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Vastauksessa tulee hyödyntää alla olevia kysymyksiä joko vastaamalla suoraan sivustolle tai vastaamalla kysymyksiin muulla tavoin jäsenneltynä avovastauksena.
 
Vastauksen antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki vastaukset ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa asiasta antaa:

Neuvotteleva virkamies Jaana Lappi, puh 029 506 2658 ja sähköposti jaana.lappi(a)tem.fi
Neuvotteleva virkamies Natalia Härkin, puh 029 504 7168 ja sähköposti natalia.harkin(a)tem.fi
Jakelu:
Aalto    
Aalto Ventures Program    
Aalto yliopisto    
Akava    
Akava    
Akava    
Ammattiliitto Pro    
Business Finland    
Business Finland    
Business Finland    
Demos Helsinki    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK    
Elinkeinojohtaja    
ELY-keskus    
ELY-keskus    
Entre - Akavan yrittäjät    
Etla    
EVA    
Finnvera    
Finnvera    
Hali    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kasvu Open    
Kaupan liitto    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KKV    
Kouvola Innovation Oy, hallituksen puheenjohtaja    
Kouvolan kaupunki    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
LVM    
Maahanmuuttajayrittäjien verkosto    
Maahanmuuttajayrittäjien verkosto    
Maahanmuuttajayrittäjien verkosto, pj    
Maaseutuyrittäjä/tutkija    
Maatalousjohtaja    
Maatalousyrittäjä    
Maatalousyrittäjä    
Matkailu- ja Ravintilapalvelut MaRa    
Metsäjohtaja    
MMM    
MTK    
MTK    
Nuori yrittäjyys ry    
Nuori Yrittäjyys ry    
Nuorten yrittäjien verkoston jory    
Nuorten yrittäjien verkoston jory, pj    
OKM    
OKM    
OKM    
OKM    
OM    
OM    
Opetushallitus    
Osuustoiminta, Coop Finland    
Osuustoimintakeskus Pellervo ry    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Palta    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
PAM    
PAM    
Pellervon taloustutkimus    
Perheyritysten liitto    
Perheyritysten liitto    
PRH    
Pääomasijoittajat    
RR-ELY-keskuksen rahoituspäällikkö    
RR-ELY-keskuksen rahoituspäällikkö    
RR-ELY-keskuksen rahoituspäällikkö    
RR-ELY-keskuksen rahoituspäällikkö    
SAK    
SAK    
SAK    
SAK    
Seinäjoen AMK    
Sekes    
Sekes/Joensuun tiedepuisto    
Sitra    
Sitra    
Startup-säätiö    
Startup-säätiö    
STM    
STM    
STTK    
STTK    
Suomalaisen työn liitto    
Suomen keksijäin keskusliitto KEK    
Suomen Uusyrityskeskukset    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrityskummit    
SY jory    
SY jory    
SY jory    
SY jory    
SY jory    
SY jory    
SY työvaliokunta    
SY työvaliokunta    
SY työvaliokunta    
SY työvaliokunta    
SY työvaliokunta    
Taloustutkimus    
Tampereen kaupungin kasvupalvelujohtaja    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Teollisuussijoitus    
Tilastokeskus    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Työelämän tutkimuskeskus    
Työterveyslaitos    
Työterveyslaitos    
UM    
Uudenmaan ELY    
Uudenmaan ELY    
Verojohtaja    
VM    
VM    
VM    
VM    
VM    
VM    
VM    
VM    
VM    
VM    
VM    
VNK    
VTT    
VTT    
YM    
Yrittäjyyden horisontaaliryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Yrittäjyysstrategian ohjausryhmä    
Asiasanat

yrittäjyys

yrittäjyysstrategia